Luat Minh Khue
Ms Lê Thị Thủy - Chuyên viên tư vấn và hỗ trợ pháp luật về Sở hữu trí tuệ - Công ty Luật Minh Khuê

Ms Lê Thị Thủy - Chuyên viên tư vấn và hỗ trợ pháp luật về Sở hữu trí tuệ - Công ty Luật Minh Khuê

Ms Lê Thị Thủy, hiện đang công tác tại Phòng Sở hữu trí tuệ - Công ty Luật Minh Khuê. Là một trong những chuyên viên phụ trách chính hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính của Công ty Luật Minh Khuê, Dưới đâylà một số thông tin cơ bản của Ms. Thủy

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Nguyễn Minh

Nguyễn Minh là một hãng Taxi chất lượng cao, giá thành lại rất phù hợp với người Hà Nội có mức thu nhập trung bình. Trong những năm tới cùng với sự phát ...

Luật sư Tô Thị Phương Dung - Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Khuê.

Bà Tô Thị Phương Dung là Phó Giám đốc của Công ty Luật TNHH Minh Khuê, là người trợ giúp Luật sư Lê Minh Trường trong việc kiểm soát chất lượng của các dịch ...

Mr. Lưu Tý - Chuyên viên pháp lý phòng Hỗ trợ khách hàng - Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Mr. Lưu Tý là chuyên viên pháp lý công tác tại phòng Hỗ trợ khách hàng - Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Phòng hỗ trợ khách hàng Công ty Luật TNHH Minh Khuê là ...

Luật sư: Lê Minh Trường - Giám đốc điều hành Công ty luật Minh Khuê

Ông Lê Minh Trường là Giám đốc/Luật sư điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Công ty luật MINH KHUÊ. Luật sư Lê Minh Trường đã đạt được ...

Nguyễn Thảo Hương -Chuyên viên pháp lý Phòng Hỗ trợ khách hàng

Bà Nguyễn Thảo Hương là Cộng tác viên Phòng Hỗ trợ khách hàng, là người hỗ trợ dịch vụ pháp lý cho khách hàng qua tổng đài, và trả lời email dưới hình thức ...

Nông Thị Thúy Vân - Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Bà Nông Thị Thúy Vân là chuyên viên tư vấn pháp luật hiện đang công tác tại bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Bà Nông Thị Thúy Vân ...

Dịch vụ nổi bật