Luat Minh Khue
Cơ hội việc làm tại Luật Minh Khuê : vị trí nhân viên tư vấn pháp luật

Cơ hội việc làm tại Luật Minh Khuê : vị trí nhân viên tư vấn pháp luật

Nhằm củng cố, cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty Luật Minh Khuê. Ban tuyển dụng của Công ty Luật Minh Khuê tiếp tục tìm kiếm nhân sự có những tố chất phù hợp với công việc của một Luật sư hoặc một Luật sư trong tương lai gần nhất!

Đỗ Hà Mĩ - Chuyên viên tư vấn pháp luật công ty Luật TNHH Minh Khuê

Bà Đỗ Hà Mĩ là chuyên viên tư vấn pháp luật hiện đang công tác tại bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Bà Đỗ Hà Mĩ tham gia, hỗ trợ ...

Luật sư Phạm Thị Phương Thanh - Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Bà Phạm Thị Phương Thanh Luật sư tư vấn pháp luật hiện đang công tác tại Phòng Doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Bà Phạm Thị Phương Thanh tham ...

Mr. Tô Bảo Long - Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Ông Tô Bảo Long là chuyên viên tư vấn pháp luật hiện đang công tác tại Phòng Doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Ông Tô Bảo Long tham gia, hỗ trợ ...

Dịch vụ nổi bật