Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính và hình sự

Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính và hình sự

Mặc dù theo theo quy định của pháp luật hình sự thì cũng đã có những biện pháp xử lý các vi phạm liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, quyền tác phẩm. Tuy nhiên trong thực tế thì việc quy định này có chưa rõ ràng

Giới hạn quyền sở hữu công nghiệp và những vẫn đề liên quan

Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp là chủ thể quyền sở hữu công nghiệp và được hưởng các quyền theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Tuy nhiên, nhằm bảo ...

Hướng tới xây dựng một nền văn hóa sở hữu trí tuệ?

Để xây dựng một nền văn hóa sở hữu trí tuệ thì trước hết các nhà nước, cơ quan, tổ chức quản lý về vấn đề sở hữu trí tuệ cần có những biện pháp giáo dục, ...

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng công nghệ và trong lĩnh vực dân sự?

Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những quyền của cá nhân được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Để đảm bảo quyền sở hữu được thực thi hiệu quả trên thực tế ...

Khuôn khổ pháp lý quốc tế và biện pháp khả thi để thực thi quyền sở hữu trí tuệ?

Thực thi quyền SHTT một việc làm cần thiết mà lý do chủ yếu là có một số người không tôn trọng quyền của những người khác. Vậy để làm thế nào để những hành ...

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hành chính, hình sự?

Việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ là rất cần thiết trong thời buổi xã hội hiện nay để nhằm thực hiện một mục tiêu chung là phát triển kinh tế bền vững trên ...

Tại sao làm giả, chiếm đoạt các sản phẩm trí tuệ lại gia tăng và hậu quả tác động đến kinh tế, xã hội như thế nào?

Thực thi quyền SHTT một việc làm cần thiết mà lý do chủ yếu là có một số người không tôn trọng quyền của những người khác. Nguyên nhân chính của sự không ...

Những sản phẩm bị ảnh hưởng điển hình của nạn làm giả và chiếm đoạt các sản phẩm trí tuệ?

Cùng với sự phát triển không ngừng của các mặt đời sống xã hội là sự đóng góp chính của các phát minh, sáng kiến mới được tạo ra từ con người. Từ những lợi ...

Dịch vụ nổi bật