Luat Minh Khue

Tư vấn Pháp luật Sở hữu Trí tuệ

Tư vấn luật sở hữu trí tuệ của Luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ miễn phí qua Email: luatsu@luatminhkhue.vn Luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tuyến qua tổng đài điện thoại: 1900 6162.

Thu phí bản quyền âm nhạc ở nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, quán cafe phục vụ hoạt động kinh doanh có hợp pháp ?

Thu phí bản quyền âm nhạc ở nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, quán cafe phục vụ hoạt động kinh doanh có hợp pháp ?
Luật Minh Khuê trích và đăng tải một số quan điểm pháp lý chính của Luật sư: Lê Minh Trường giám đốc điều hành Công ty luật Minh Khuê trả lời phòng vấn của Quyền hình Quốc phòng về vấn đề thu bản ...

Tư vấn giải quyết tranh chấp về bảo hộ nhãn hiệu sở hữu trí tuệ ?

Tư vấn giải quyết tranh chấp về bảo hộ nhãn hiệu sở hữu trí tuệ ?
Thưa luật sư, Xin hỏi: Công ty thương mại A nộp đơn đăng ký nhãn hiệu RS (viết tắt tên nhãn hiệu do khách hàng cung cấp) và hình ngày 8/2/2014 và được cấp văn bằng bảo hộ ngày 25/02/2015 cho các sản ...