Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Hướng dẫn thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu trí tuệ về bản chất nó được xem như một tài sản vô hình vì vậy có quyền chuyển giao, chuyển nhượng cho người khác nhưng phải tiến hành đăng ký ...

Tư vấn về mức thuế suất của dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp ?

Mức thuế suất giá trị gia tăng của các Công ty có chức năng đại diện sở hữu công nghiệp được ưu đãi hơn không ? Thủ tục đăng ký đại diện sở hữu công nghiệp ...

Mẫu Tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 01-SĐĐ)

Sở hữu công nghiệp là gì ? Quy định về sử dụng sở hữu công nghiệp và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký quyền sở hữu ...

Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế - giải pháp hữu ích

Để được duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong vòng 06 tháng trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu ...

Dịch vụ nổi bật