Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 9

Thỏa ước Ni-xơ về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ vì mục đích đăng ký nhãn hiệu là điều ước quốc tế đa phương được ký kết ngày 15/6/1957 tại Ni-xơ và có hiệu lực từ ngày 08/4/1961. Thỏa ước Ni-xơ được sửa đổi tại Stockholm ngày 14/7/1967 và tại Geneva ngày 13/5/1977 và 28/9/1979. Số quốc gia thành viên của Thỏa ước Ni-xơ đến ngày 01/8/2011 là 83. Việt Nam chưa tham gia Thỏa ước Ni-xơ.

Trên cơ sở Thỏa ước Ni-xơ, hệ thống phân loại quốc tế sử dụng để phân loại hàng hóa và dịch vụ vì mục đích đăng ký nhãn hiệu được ban hành và thường được gọi là Bảng phân loại Ni-xơ. Bảng phân loại Ni-xơ hiện tại bao gồm:

- Bảng danh mục các nhóm hàng hóa/dịch vụ với phần chú thích. Danh mục này bao gồm các nhóm hàng hóa (từ nhóm 1 đến nhóm 34) và các nhóm dịch vụ (từ nhóm 35 đến 45);

- Bảng danh mục hàng hóa/dịch vụ theo vần chữ cái của mỗi nhóm.

Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ thường xuyên được cập nhật và chỉnh lý. Đến nay, Phiên bản 9 của Bảng phân loại này đang được sử dụng. Việc sử dụng Bảng phân loại Ni-xơ được phần lớn Cơ quan nhãn hiệu của các nước sử dụng vì ưu điểm nổi bật là việc đăng ký nhãn hiệu dựa trên một hệ thống phân loại thống nhất. Việc phân loại hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu để chuẩn bị đơn đăng ký nhãn hiệu tương tự nhau ở các nước cùng áp dụng Bảng phân loại Ni-xơ. Bên cạnh đó, Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ được phát hành bằng những ngôn ngữ chính trên thế giới giúp người nộp đơn dịch các hàng hóa và dịch vụ liệt kê trong đơn để đăng ký ở nước ngoài một cách đơn giản và thuận tiện.

Việc áp dụng hiệu quả Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ tại Cơ quan nhãn hiệu của các nước nên tuy chỉ có 83 quốc gia tham gia Thỏa ước Ni-xơ nhưng số Cơ quan nhãn hiệu sử dụng Bảng phân loại này lên đến hơn 150, kể cả 4 Tổ chức khu vực là Tổ chức SHTT châu Phi (African Intellectual Property Organization - OAPI), Tổ chức SHTT khu vực châu Phi (African Regional Intellectual Property Organization - ARIPO), Tổ chức Benelux về SHTT (Benelux Organisation for Intellectual Property - BOIP), và Cơ quan Hài hòa hóa thị trường nội khối của Liên minh châu Âu (European Union Office for Harmonization in the Internal Market - OHIM).

Pháp luật Việt Nam quy định việc sử dụng Hệ thống phân loại Ni-xơ cho việc phân loại hàng hóa và dịch vụ để đăng ký nhãn hiệu Tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/12/2007 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp quy định một trong những yêu cầu đối với Tờ khai đăng ký nhãn hiệu là “Danh mục các hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu” trong tờ khai phải được phân nhóm phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Nice được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp”(Mục 37.4.e).

Để sử dụng hệ thống phân loại Ni-xơ cho việc đăng ký nhãn hiệu, Cục SHTT đã triển khai việc dịch Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ sang tiếng Việt để tham khảo. Trong quá trình sử dụng đã bộc lộ một số điểm bất cập trong bản dịch tiếng Việt, ví dụ như sự khác biệt trong ngôn ngữ khiến việc dịch không phù hợp với việc phân loại theo bản gốc tiếng Anh, một số nội dung dịch chưa chính xác một số hàng hóa và dịch vụ ở Việt Nam không có trong Bảng danh mục hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ, v.v.. Điều này đòi hỏi việc chỉnh lý bản tiếng Việt và hướng dẫn sử dụng hệ thống phân loại Ni-xơ đối với việc đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam.

Chính vì vậy, ngày 09/8/2011 Cục SHTT đã ban hành Thông báo số 4902/TB-SHTT về việc thống nhất áp dụng bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 9 đã được chỉnh lý và có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo nội dung của Thông báo, để áp dụng hệ thống phân loại Ni-xơ cho việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam ngoài Bảng danh mục các nhóm hàng hóa/dịch vụ với phần chú thích và Bảng danh mục hàng hóa/dịch vụ theo vần chữ cái đã được chỉnh lý, Hướng dẫn sử dụng Bảng phân loại Ni-xơ trong việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam đã được chuẩn bị và ban hành kèm theo Thông báo số 4902/TB-SHTT.

>> Xem thêm:  Cách đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền trên thế giới

Lưu ý khi sử dụng Bảng phân loại Nixơ để đăng ký nhãn hiệu sản phẩm

Để có thể sử dụng dễ dàng sử dụng Bảng phân loại Nixơ trong việc đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, bạn cần nắm rõ:

– Mỗi nhãn hiệu bạn muốn đăng ký nhãn hiệu sản phẩm không được bảo hộ cho tất cả các loại sản phẩm, dịch vụ trên thế giới mà chỉ được bảo hộ ở một số các hàng hóa, dịch vụ mà bạn liệt kê ra (trừ trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng được công nhận).

– Liệt kê nhiều loại hàng hóa/dịch vụ ở nhiều nhóm khác nhau thì mức phí phải nộp sẽ tăng lên cao và khả năng trùng hoặc tương tự với các nhãn hiệu đã đăng ký cũng tăng theo dẫn đến việc nhãn hiệu không được bảo hộ.

– Cùng một tên hàng hóa/dịch vụ, nhưng nếu được phân vào các nhóm khác nhau sẽ mang các tính chất khác nhau, bạn cần xác định đúng bản chất để lựa chọn sản phẩm/dịch vụ phù hợp.

– Số lượng hàng hóa/dịch vụ trên thực tế luôn nhiều hơn những gì được liệt kê trong bảng phân loại. Nếu bạn đăng ký nhãn hiệu sản phẩm chưa có trong bảng phân loại và thực hiện phân nhóm cho hàng hóa đó không chính xác sẽ dẫn đến việc đơn của bạn phải được sửa, kéo dài thời gian đăng ký.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bảng phân loại Ni-xơ để phân loại hàng hoá/dịch vụ trong việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam Theo quy định, khi lập đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, người nộp đơn phải phân loại danh mục hàng hóa, dịch vụ sẽ sử dụng nhãn hiệu theo “Bảng phân loại quốc tế Hàng hoá/Dịch vụ dùng cho việc đăng ký nhãn hiệu” theo Thoả ước Ni-xơ (gọi tắt là Bảng phân loại Ni-xơ). Để thuận lợi trong việc phân loại kể cả đối với các hàng hóa, dịch vụ không được nêu trực tiếp trong Bảng phân loại Ni-xơ, dựa trên các hướng dẫn đi kèm Bảng phân loại Ni-xơ cũng như thực tiễn áp dụng của Việt Nam và nước ngoài Cục Sở hữu trí tuệ hướng dẫn như sau: Bảng phân loại Ni-xơ bao gồm:

- Bảng danh mục các nhóm (List of Classes) chứa các tiêu đề (Class Headings) chỉ ra những lĩnh vực mà các hàng hoá, dịch vụ được phân vào từng nhóm hàng hoá và dịch vụ. Đi kèm với tiêu đề mỗi nhóm là Phần giải thích (Explanatory Note) nhằm làm rõ hơn các tiêu chí phân loại của nhóm đó.

>> Xem thêm:  Mẫu công văn sửa đổi nhãn hiệu cập nhật mới nhất năm 2020

- Bảng danh mục theo vần chữ cái (Alphabet) dùng tra cứu để phân loại một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Các tên của hàng hoá và dịch vụ được nêu trong tiêu đề của nhóm trong Bảng danh mục các nhóm là các tên chung liên quan đến lĩnh vực mà hàng hoá và dịch vụ được phân vào đó.

Do đó, Bảng danh mục theo vần chữ cái cần được tra cứu để xác định chính xác phân loại của từng sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Trong trường hợp các hàng hoá, dịch vụ không được nêu trực tiếp trong Bảng phân loại này thì áp dụng các hướng dẫn sau đây:

HÀNG HOÁ

Nếu một sản phẩm không thể phân nhóm theo Danh mục các nhóm, theo Phần giải thích hoặc Danh mục theo vần chữ cái thì có thể áp dụng các nguyên tắc sau đây để phân nhóm:

a) Một sản phẩm cụ thể về nguyên tắc được phân nhóm dựa vào chức năng hoặc mục đích của nó. Nếu chức năng hoặc mục đích của sản phẩm không được nêu trong bất kỳ tiêu đề của nhóm nào thì nó sẽ được phân loại dựa vào sự tương tự với một sản phẩm khác được nêu trong Danh mục theo vần chữ cái. Nếu không tìm được thì các tiêu chí khác để tìm sẽ là vật liệu làm nên sản phẩm hoặc phương thức hoạt động của sản phẩm đó.

b) Nếu sản phẩm có nhiều mục đích sử dụng (ví dụ: Đồng hồ kết hợp Rađio) thì sẽ được phân vào tất cả các nhóm tương thích về chức năng hoặc công dụng.

c) Nguyên vật liệu thô, chưa chế biến hoặc bán chế, về nguyên tắc được phân loại phụ thuộc vào nguyên vật liệu cấu tạo nên chúng.

d) Một hàng hoá là một bộ phận của một sản phẩm khác, về nguyên tắc được phân cùng nhóm với sản phẩm đó chỉ trong trường hợp hàng hoá đó không được sử dụng cho một mục đích khác. Trong các trường hợp ngược lại, nguyên tắc nêu trong mục (a) được áp dụng.

e) Khi một sản phẩm, hoàn chỉnh hay chưa được hoàn chỉnh, được phân loại theo chất liệu làm nên nó, xét về nguyên tắc sản phẩm đó sẽ được phân loại theo chất liệu chiếm chủ yếu trong sản phẩm.

f) Các hộp dùng đựng một loại sản phẩm thì về nguyên tắc được phân loại cùng nhóm với sản phẩm đó. (ví dụ: Hộp đựng bút-nhóm 16; Hộp đựng kim-nhóm 26).

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng nhà đăng ký tên miền mới, giải quyết tranh chấp tên miền

DỊCH VỤ

Nếu một dịch vụ không thể phân loại dựa vào Danh mục các nhóm, phần giải thích kèm theo nhóm hoặc Danh mục theo vần chữ cái thì có thể áp dụng các nguyên tắc sau đây để phân nhóm:

a) Các dịch vụ về nguyên tắc được phân loại dựa vào các ngành hoạt động được chỉ rõ trong tiêu đề của các nhóm dịch vụ trong Danh mục các nhóm hoặc theo Phần giải thích, nếu không có thì được phân loại theo một dịch vụ tương tự nêu trong Danh mục theo vần chữ cái.

b) Các dịch vụ cho thuê về nguyên tắc được phân cùng nhóm với dịch vụ được cung cấp bởi phương tiện cho thuê (ví dụ: “Cho thuê điện thoại” sẽ thuộc dịch vụ Nhóm 38).

c) Các dịch vụ cung cấp tư vấn, thông tin về nguyên tắc được phân loại vào cùng nhóm với các dịch vụ tương ứng với lĩnh vực tư vấn, thông tin [ví dụ: Tư vấn về giao thông (Nhóm 39), tư vấn quản lý kinh doanh (Nhóm 35), tư vấn tài chính (nhóm 36)]. Việc tiến hành các dịch vụ tư vấn, thông tin bằng các phương tiện điện tử (ví dụ: điện thoại, máy tính…) sẽ không làm ảnh hưởng đến nguyên tắc phân loại trên.

d) Dịch vụ liên quan đến mua bán các loại hàng hóa hoặc dịch vụ siêu thị tuy không được đề cập cụ thể trong Bảng phân loại Ni-xơ nhưng được phân loại vào nhóm 35 dựa trên Phần giải thích đi kèm nhóm này của Bảng phân loại [Nhóm 35 đặc biệt gồm cả: Dịch vụ tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá này; các dịch vụ này có thể được cung cấp tại các cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hoá hoặc thông qua thư đặt hàng từ ca-ta-lô hoặc thông qua các phương tiện truyền thông điện tử, ví dụ: trang web hoặc các chương trình mua bán trên tivi].

>> Xem thêm:  Giải đáp về thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ?