Thế khi kê khai mức lương để đóng đảng phí theo quy định thì có phải lấy mức ở bậc 7, hay lấy ở mức bậc 1 trong thang bảng lương là đúng (theo như 1 số người ở cty tôi). Mong nhận được câu trả lời của công ty luật Minh Khuê sớm. Trân trọng cảm ơn nhiều.

Người hỏi: Huynh Van Lam

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật thuếcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn hóa đơn cho doanh nghiệp?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến gọi: 1900.1975

Trả lời

Câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị về chế độ đảng phí, Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện như sau:

3- Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế:

3.1- Đảng viên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế (sự nghiệp kinh tế, giáo dục, y tế, báo chí…), mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương (bao gồm cả tiền lương tăng thêm), phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công.

3.2- Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp, mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương, phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công và các khoản thu nhập khác từ quỹ tiền lương của đơn vị. Đối với các đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp liên doanh, công ty cổ phần (Nhà nước không nắm cổ phần chi phối); doanh nghiệp tư nhân, đảng viên tự kê khai tiền lương, phụ cấp lương tính đóng đảng phí với chi bộ; trường hợp khó xác định được tiền lương thì mức đóng đảng phí tối thiểu bằng 1% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước.

Như vậy. theo như quy định trên  trường hợp của bạn việc đóng Đảng phí sẽ do chính bạn tự kê khai từ tiền lương, phụ cấp lương với chi bộ. Trường hợp khó xã định tiền lương thì mức đóng tối thiểu sẽ bằng 1% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước .

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê