Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

Có được đóng bảo hiểm bù cho những tháng không đóng ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình tới chuyên mục hỏi đáp của công ty chúng tôi, thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã 2006 (văn bản mới nhất: Luật bảo hiểm xã hội năm 2014)

2. Nội dung tư vấn:

Theo nguyên tắc bảo hiểm xã hội thì bảo hiểm xã hội được đóng dựa trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động của mình cho cơ quan bảo hiểm( điều 18, luật bảo hiểm xã hội) theo mức đóng và phương thức đóng quy định cụ thể tại điều 92 Luật bảo hiểm xã hội 2006:

>> Xem thêm:  Quy định về chế độ nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian thử việc ?

"Điều 92. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động

1. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương III của Luật này và thực hiện quyết toán hằng quý với tổ chức bảo hiểm xã hội;

b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) 11% vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14%.

2. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên mức lương tối thiểu chung đối với mỗi người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

b) 16% vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%.

3. Người sử dụng lao động thuộc các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, hằng quý hoặc sáu tháng một lần."

Hàng tháng, thì cơ quan bảo hiểm sẽ thu bảo hiểm xã hội  bắt buộc của người sử dụng lao động dựa trên số lượng người lao động. Vợ bạn xin nghỉ việc không lương 2 tháng thì vấn đề đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được chia làm hai trường hợp như sau:

Thứ nhất, nếu vợ bạn thỏa thuận với công ty là công ty vẫn sẽ đóng bảo hiểm xã hội cho vợ bạn sau đó vợ bạn sẽ hoàn trả 100% tiền bảo hiểm cho công ty thì tại cơ quan bảo hiểm vợ bạn vẫn được coi là đóng bảo hiểm đầy đủ.

Thứ hai, nếu vợ bạn không thỏa thuận với công ty và công ty đã bảo với cơ quan bảo hiểm về trường hợp nghỉ việc không lương của vợ bạn thì cơ quan bảo hiểm sẽ không thu tiền bảo hiểm của vợ bạn trong 2 tháng đó. Khi đó, thì vợ bạn không thể đóng bù tiền bảo hiểm của 2 tháng đó được.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Nghỉ việc trong thời gian thử việc có được trả lương không ? Tính lương thử việc