Do nộp thiếu và không nộp báo cáo nên đã 3 tháng nay chúng tôi chưa được nhận lương. Tôi xin hỏi, công ty tôi đưa ra quy định đó và không trả lương cho chúng tôi 3 tháng qua có đúng Pháp luật không?

Kính mong Luật sư giải đáp giúp.

Người gửi: T.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

Công ty có được quy định không nộp báo cáo thì không tính lương ? 

Luật sư tư vấn luật lao động gọi số:1900.6162

Trả lời:

Kính chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi.Chúng tôi xin trả lời thắc mắc của bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

-Bộ luật lao động 2012.

>> Xem thêm:  Sự kiện bảo hiểm là gì ? Phải làm gì khi xảy ra sự kiện bảo hiểm ?

- Nghị định 45/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc,thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nội dung trả lời:

Theo BLLĐ 2012, tại điều 119: Nội quy lao động

"1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp là gì ? Khái niệm về giải quyết tranh chấp ?

3. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc."

Ngoài những nội dung chủ yếu trên, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận thêm các nội quy khác, nếu được sự đồng ý của các tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và nội quy đó không trái quy định pháp luật thì nội quy đó vẫn được chấp nhận. Việc đưa ra quy định phải nộp báo cáo mới nhận lương, mà khi đưa ra các quy định này mọi người đều chấp thuận thì người sử dụng không vi phạm pháp luật. Nếu các bạn không thực hiện đúng thì đã vi phạm nội quy, tuy nhiên để bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng lao động các bạn có thể tiến hành đình công.

Theo điều 209 BLLĐ về Đình công:

"1. Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.

2. Việc đình công chỉ được tiến hành đối với các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và sau thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 206 của Bộ luật này."

Để tìm hiểu kĩ càng hơn, Bạn có thể tìm hiểu đọc thêm Nghị định 45/2013/NĐ-CP.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG.

>> Xem thêm:  Tiền lương là gì ? Tiền lương tối thiểu là gì ?

>> Xem thêm:  Thù lao là gì ? Quy định pháp luật về thù lao