Đến tháng 3/2007 Bưu điện tỉnh XL cử tôi đi ôn và thi cao học hệ vừa học vừa làm tại tỉnh YL, thời gian học như sau: -Thời gian ôn thi : từ 20/3/2007 đến 05/2007; - Thời gian tập trung học: + Từ 03/3/2008 đến 31/5/2008; + Từ 08/9/2008 đến 30/11/2008; + Từ 02/3/2009 đến 29/5/2009; + Từ 25/7/2009 đến 15/8/2008; + Từ 24/9/2009 đến 24/10/2008; + Ngày nhận bằng tốt nghiệp : 28/7/2010 ( một ngày). Khoảng thời gian không tập trung học tập tôi vẫn làm việc ở cơ quan bình thường. Trước và trong quá trình tham gia khóa học tôi không có ký với cơ quan công tác bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến hợp đồng đào tạo hay cam kết thời gian phục vụ công tác tại đơn vị sau khóa học. Đến ngày 29/9/2014 tôi có đơn xin chuyển công tác sang đơn vị mới và được Giám đốc Viễn thông XL ( Trước đây là Bưu điện tỉnh XL) chấp nhận cho tôi chuyển đi. Đến tháng 12/2014 đơn vị mới có quyết định tiếp nhận tôi vào làm việc bắt đầu từ ngày 2/1/2015 ( đơn vị mới là Hành chính sự nghiệp của tỉnh). Tôi làm thủ tục xin chấm dứt Hợp đồng lao động với Viễn thông XL, Viễn thông XL đồng ý cho tôi chấm dứt hợp đồng lao động với điều kiện phải bồi thường chi phí đào tạo (gồm tiền lương, thưởng, BHXH, BHYT trong thời gian đi học, tiền chi phí học tập, học phí…...).

1. Căn cứ theo các điều 36, điều 37, điều 43, điều 62 của Bộ luật lao động 2012 tôi nhận thấy: - Trường hợp của tôi là chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật. Bộ luật lao động 2012 chỉ quy định chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật (điều 41) mới bồi thường kinh phí đào tạo, đâu có điều khoản nào quy định chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật phải bồi thường chi phí đào tạo. - Tôi không có ký hợp đồng đào tạo với đơn vị sử dụng lao động, không có ký thỏa thuận về cam kết phục vụ cơ quan sau khi được đào tạo và trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo khi không thực hiện đúng cam kết. Vậy căn cứ nào để tính toán thu hồi kinh phí đào tạo của tôi ? Như vậy việc Viễn thông XL thu hồi kinh phí đào tạo của tôi có đúng luật không ?

2. Viễn thông XL tính toán mức bồi thường kinh phí đào tạo của tôi như sau: S=F x ( T-T1) / T Trong đó : S là chi phí hoàn trả; F là tổng chi phí toàn khóa học; T là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi hoàn thành khóa học được tính bằng số tháng làm tròn ;T1 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn. Giá trị T bằng 3 lần tổng thời gian tham gia khóa học từ lúc ôn thi đến lúc nhận bằng tốt nghiệp ( bao gồm cả thời gian tham gia lao động xen giữa các kỳ tập trung học tập). Tôi học hệ đào tạo “Vừa học-vừa làm”, thời gian học thực chất kể cả ôn thi là khoảng 14 tháng ( tức thời gian yêu cầu phục vụ là 14 x3 =42 tháng). Trong khi đó Viễn thông XL tính thời gian yêu cầu phục vụ của tôi bằng 3 lần thời gian toàn khóa học (bắt đầu từ 20/3/2007 đến 28/7/2010), tức bằng 3 x 3 năm 4 tháng = 120 tháng. Như vậy, giả sử nếu tôi phải đền bù kinh phí đào tạo cho Viễn thông XL thì cách tính thời gian như trên của Viễn thông XL có đúng không.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động công ty Luật Minh Khuê. 

Đền bù chi phí đào tạo khi chuyển công tác như thế nào?

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao đông trực tuyến: 1900 612 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động được xác định như thế nào ?

- Bộ luật lao động năm 2012

- Luật giáo dục nghề nghiệp 2014

2. Nội dung tư vấn:

Câu hỏi 1: Viễn thông XL thu hồi kinh phí đào tạo của tôi có đúng luật không ?

Bạn ký với công ty hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Theo quy định tại khoản 3 điều 37 Bộ Luật Lao Động năm 2012 thì “Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này”.

Trường hợp của bạn, bạn không nói rõ bạn có báo trước cho công ty là bao nhiêu ngày nên chúng tôi chưa thể khẳng định trường hợp của bạn hoàn toàn đáp ứng được điều kiện báo trước 45 ngày cho công ty, nếu bạn thỏa mãn việc báo trước thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của bạn là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật lao động.

Đối với vấn đề bồi thường chi phí đào tạo của bạn: vì bạn và công ty không ký bất kỳ một cam kết đào tạo nào cũng như việc trong hợp đồng lao động của bạn có đề cập đến vấn đề đào tạo này hay không nên hiện tại chưa thể đặt ra vấn đề bạn có phải bồi thường chi phí đào tạo hay không. Vì bạn cung cấp rằng bạn không hề ký một cam kết đào tạo nào nên vấn đề đặt ra là trong hơp đồng lao động của bạn có đề cập hay không. Nếu có thì bạn vẫn phải bồi thường chi phí đào tạo. Vì lý do sau:

Giữa bạn và công ty tồn tại hai hợp đồng, một là hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hai là cam kết đào tạo, hai hợp đồng này là hai hợp đồng độc lập với nhau.

Vì việc bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là hoàn toàn đúng pháp luật. Tuy nhiên bạn lại vi phạm các cam kết theo cam kết đào tạo với công ty khi bạn được cử đi học. Nếu như thỏa thuận tại cam kết đào tạo rằng bạn sẽ phải bồi thường đào tạo một khoản nào đó khi bạn muốn chuyển công tác mà bạn không thực hiện thì bạn đã vi phạm cam kết trong cam kết đào tạo này. Hành vi của bạn đã không tôn trọng những thỏa thuận giữa bạn và công ty, do vậy, bạn phải có trách nhiệm về những vi phạm này.

 Theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Bộ luật lao động 2012 thì trong hợp đồng hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động phải có nội dung về trách nhiệm hoàn trả chi phí. Hơn nữa, theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật giáo dục nghề nghiệp 2014 cũng có quy định:  “Trường hợp người lao động không thực hiện đúng cam kết thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.”

Như vậy, từ các phân tích trên cùng với các quy định của pháp luật, chúng tôi khẳng định nếu trong hợp đồng lao động của bạn có quy định chi tiết về việc cam kết đào tạo mà bạn không thực hiện đúng cam kết đào tạo này thì bạn sẽ phải bồi thường khoản chi phí mà công ty đã bỏ ra để bạn học. Còn nếu bạn không ký cam kết đào tạo và trong hợp đồng lao động cũng không quy định thì bạn hoàn toàn không phải trả chi phí đào tạo.

Câu hỏi 2: Giả sử nếu bạn phải đền bù kinh phí đào tạo cho Viễn thông XL thì cách tính thời gian như trên của Viễn thông XL có đúng không?

"Theo khoản 3 Điều 62 BLLĐ năm 2012

3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài"

Như vậy, theo quy định của pháp luật, không có một công thức cụ thể đối với khoản chi phí đào tạo này mà chi phí đào tạo là các khoản mà công ty đã bỏ ra để bạn học và các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Vì vậy, việc đưa ra công thức kia của công ty bạn là không được công nhận là hợp pháp mà còn phải tùy thuộc vào thỏa thuận giữa bạn và công ty như thế nào, nếu đây là chỉ đơn phương của công ty thì sẽ không được công nhận. Vì thế, phía công ty bạn phải chuẩn bị các tài liệu, hóa đơn, chứng từ để chứng minh khoản chi phí đào tạo để bạn đi học là hoàn toàn đúng với thực tế. Tòa án sẽ căn cứ vào các giấy tờ này để xác định khoản chi phí đào tạo bạn phải bồi thường mà không căn cứ vào công thức mà công ty bạn đưa ra.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bác vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Emailđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư lao động.