Luật sư trả lời:

Căn cứ pháp lý

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Quyết định 595/QĐ-BHXH quy trình thu bảo hiểm, cấp sổ BHXH,...

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về hợp đồng lao động

Nội dung tư vấn

Căn cứ theo quy định khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH, từ ngày 01/01/2018, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a khỏan 3 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH:

"Điều 4. Tiền lương và các chế độ phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động

Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động quy định tại điểm a khoản 5 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH bao gồm:

1. Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

2. Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

b) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

b) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động..."

 

Do đó, đúng như thông tin bạn cung cấp, các khoản tiền lương mang tính chất chi trả cố định và thường xuyên hàng tháng sẽ phải được tính vào căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

>> Xem thêm:  Sử dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm xã hội không, thử việc có cần giấy phép lao động?

Cũng theo đó, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 BLLĐ, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết,...Do vậy, để giảm số tiền phải đóng BHXH cho NLĐ, doanh nghiệp có xu hướng chia tiền lương thành các khoản nêu trên.

Tuy nhiên, nếu hợp đồng lao động trước đây của bạn không quy định rõ về các khoản tiền này thì doanh nghiệp phải ký thêm phụ lục hợp đồng để sửa đổi, bổ sung nội dung này. Và việc có ký tiếp phụ lục này hay không là do bản thân người lao động quyết định, doanh nghiệp phải thỏa thuận được với NLĐ.

Nếu bạn không muốn thỏa thuận điều khoản này thì có quyền không ký và phụ lục hợp đồng. Nếu doanh nghiệp lấy lí do này để chấm dứt HĐLĐ với bạn thì đó là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật lao động.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Cách tính phần trăm hưởng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu