1. Doanh nghiệp truyền thông số để phổ biến phim không triển khai giải pháp kỹ thuật

Căn cứ vào khoản 3 của Điều 21 Luật Điện ảnh 2022, các tổ chức và doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số đang đối mặt với những trách nhiệm quan trọng trong việc quản lý và phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam. Theo đó, họ có những nghĩa vụ chính sau:

Đầu tiên, tổ chức và doanh nghiệp cần triển khai các giải pháp kỹ thuật hiện đại và chặt chẽ hợp tác với cơ quan quản lý để ngăn chặn và gỡ bỏ những phim vi phạm quy định của Luật Điện ảnh 2022. Họ phải đảm bảo rằng nền tảng của mình không truyền tải những nội dung không phù hợp với quy định pháp luật.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tại Điều 21, bao gồm việc không phổ biến phim vi phạm quy định tại Điều 9 của Luật Điện ảnh 2022 và các quy định khác của pháp luật. Họ cũng cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật để hướng dẫn cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em kiểm soát và quản lý việc xem phim trên không gian mạng, đồng thời khuyến khích người sử dụng dịch vụ báo cáo về các phim vi phạm quy định của Luật Điện ảnh 2022.

Tất cả những nghĩa vụ này nhằm mục đích đảm bảo rằng hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam diễn ra một cách có trách nhiệm, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, và đặc biệt là bảo vệ tâm hồn và sức khỏe của người xem, đặc biệt là trẻ em. ác tổ chức và doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số chịu trách nhiệm quan trọng về phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam. Nghĩa vụ của họ bao gồm triển khai các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn và gỡ bỏ phim vi phạm, đồng thời đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ quy định trong Luật Điện ảnh 2022. Cụ thể, họ không được phổ biến phim vi phạm quy định và phải thực hiện các biện pháp hướng dẫn để kiểm soát việc xem phim, đặc biệt là đối với trẻ em. Kết luận này nhấn mạnh việc đảm bảo hoạt động phổ biến phim trực tuyến diễn ra đúng đắn và có trách nhiệm, bảo vệ lợi ích của cộng đồng người xem và đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế.

 

2. Chế tài xử lý khi doanh nghiệp không triển khai các giải pháp để ỡ bỏ, ngăn chặn phim vi phạm

Căn cứ vào quy định tại khoản 7 Điều 10 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 128/2022/NĐ-CP, vi phạm quy định về phổ biến phim trên không gian mạng sẽ bị xử phạt theo các mức sau đây.

- Không thông báo danh sách và kết quả phân loại phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi thực hiện phổ biến phim theo quy định sẽ bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

- Hành vi không cung cấp đầu mối, thông tin liên hệ để tiếp nhận, xử lý yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người sử dụng dịch vụ theo quy định sẽ bị phạt từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

- Không triển khai các giải pháp kỹ thuật, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gỡ bỏ, ngăn chặn phim vi phạm theo quy định sẽ bị phạt từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.

- Hành vi không bảo đảm một trong các điều kiện thực hiện phân loại phim theo quy định sẽ bị phạt từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm buộc công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, buộc nộp lại giấy phép phân loại phim, nộp lại số lợi bất hợp pháp, và buộc gỡ bỏ phim trên không gian mạng. Những hình vi vi phạm này đòi hỏi tuân thủ nghiêm túc để tránh xử phạt và thực hiện biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật về phổ biến phim. Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 128/2022/NĐ-CP, mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân và tổ chức được quy định như sau:

Mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân được quy định tại Chương II và Chương III Nghị định này. Trừ các trường hợp cụ thể khác. Vậy, chế tài khi doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số để phổ biến phim tại Việt Nam không triển khai các giải pháp kỹ thuật để gỡ bỏ, ngăn chặn phim vi phạm sẽ là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Trong trường hợp không thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng và buộc gỡ bỏ phim trên không gian mạng.

 

3. Trách nhiệm của doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số trong việc gỡ bỏ, ngăn chặn phim vi phạm

Theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 131/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số chịu trách nhiệm đối với việc gỡ bỏ và ngăn chặn phim vi phạm theo các quy định cụ thể như sau:

- Triển khai giải pháp kỹ thuật: Doanh nghiệp phải áp dụng các giải pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn và gỡ bỏ phim vi phạm, đặc biệt là theo quy định tại Điều 9 của Luật Điện ảnh 2022 và các quy định khác của pháp luật liên quan.

+ Vi phạm Hiến pháp pháp luật; kích động chống đối hoặc phá hoại việc thi hành Hiến pháp, pháp luật;

+ Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, giá trị văn hóa Việt Nam; xúc phạm Quốc kỳ, Đảng kỳ, Quốc huy, Quốc ca;

+ Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù, kì thị giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng phản động, tệ nạn xã hội; phá hoại văn hóa, đạo đức xã hội;

+ Xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

+ Truyền bá, ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan;

+ Kích động, xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, cổ súy cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bất hợp pháp;

+ Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật;

+ Kích động bạo lực, hành vi tội ác bằng việc thể hiện chi tiết cách thức thực hiện, hình ảnh, âm thanh, lời thoại, cảnh đánh đập, tra tấn, giết người dã man, tàn bạo và những hành vi khác xúc phạm đến nhân phẩm con người, trừ trường hợp thể hiện các nội dung đó để phê phán, tố cáo, lên án tội ác, đề cao chính nghĩa, tôn vinh giá trị truyền thống, văn hóa;

+ Thể hiện chi tiết hình ảnh, âm thanh, lời thoại dâm ô, trụy lạc, loạn luân;

+ Vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, người chưa thành niên;

+ Vi phạm nguyên tắc bình đẳng giới, định kiến giới, phân biệt đối xử về giới.

- Thời hạn ngăn chặn và gỡ bỏ: Họ phải ngăn chặn và gỡ bỏ phim vi phạm chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Xử lý nội dung xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan: Doanh nghiệp phải xử lý các nội dung của phim vi phạm liên quan đến xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Điều này đảm bảo rằng nội dung của phim không vi phạm các quyền lợi và quyền tác giả của cá nhân hoặc tổ chức.

Bằng cách thực hiện đúng và đầy đủ các trách nhiệm này, doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số không chỉ tuân thủ pháp luật về điện ảnh mà còn góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi và quyền tác giả trong lĩnh vực này.

 

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Thuế VAT dịch vụ làm phim (video clip) cho Doanh nghiệp chế xuất?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.