Tìm hiểu về giai đoạn khởi tố - Khởi tố vụ án hình sự

Tìm hiểu về giai đoạn khởi tố - Khởi tố vụ án hình sự

Khởi tố là một giai đoạn độc lập, mở đầu cho quá trình tiến hành giải quyết một vụ án hình sự theo quy định pháp luật. Đây là giai đoạn mà các cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền sẽ tiến xác định có hành không dấu hiệu tội phạm đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội để đưa ra các

Quy định chung về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại Điều 221 Chương XVIII Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 ngày ...

Dịch vụ nổi bật