Miễn chấp hành hình phạt, giảm mức hình phạt đã tuyên được quy định thế nào ?

Khi nào người phạm tội được miễn hình phạt ? Điều kiện được giảm án (mức phạt) mà tòa án đã tuyên ?... và một số vướng mắc khác của người dân liên quan đến ...

Khi nào thì được tha tù trước hạn có điều kiện theo luật mới?

Em tôi ba năm trước bị kết án tù về tội cướp tài sản, tòa xử 5 năm tù, trong các đợt ở trại thì em tôi luôn chấp hành tốt các quy định và đều đạt khá trở ...

Thủ tục đăng ký đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc? Mẫu đơn xin cai nghiện

Người nghiện thuốc phiện hoặc các dạng ma túy khác là một gánh nặng với gia đình và xã hội. Vậy, pháp luật hiện nay quy định như thế nào về những trường hợp ...

Dịch vụ nổi bật