Luat Minh Khue
Tư vấn thủ tục để được xóa án tích theo quy định của pháp luật hình sự hiện nay ?

Tư vấn thủ tục để được xóa án tích theo quy định của pháp luật hình sự hiện nay ?

Không phải mọi tội danh đều được đương nhiên xóa án tích khi chấp hành xong hình phạt tù, Đối với các tội danh đặc biệt nghiêm trọng pháp luật hình sự quy định người phạm tội sau khi chấp hành hình phạt phải tiến hành thủ tục đăng ký xóa án tích:

Phạm tội trộm cắp tài sản có được hưởng án treo không?

Trộm cắp tài sản là một trong những tội danh thường gặp và khá phổ biến trong các vụ án, vậy khi nào hành vi trộm cắp tài sản có thể được hưởng án treo/cải ...

Người đang bị phạt tù 6 tháng nhưng được hưởng án treo có được phép kinh doanh không?

Người bị kết án tù treo (cải tạo không giam giữ) sẽ ảnh hưởng đến các công việc kinh doanh, việc kết nạp Đảng của người thân hoặc các vấn đề pháp lý liên ...

Tội phá hoại chính sách đoàn kết, chính sách kinh tế và tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Chính sách đại đoàn kết dân tộc là một trong những chủ trương nhất quán của Đảng và nhà nước - Mọi âm mưu, hành vi chống phá lại chính sách đại đoàn kết dân ...

Dịch vụ nổi bật