Thừa kế theo di chúc theo quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015

Thừa kế là vấn đề thường sảy ra nhiều tranh chấp. Vậy tại sao cần có thừa kế theo pháp luật ?Những trường hợp nào được thừa kế theo pháp luật?Những ai được ...

Quy định của pháp luật về di chúc, di sản, thừa kế tài sản

Di sản thừa kế được chia như thế nào ? Quyền để lại tài sản theo di chúc ? Chia thừa kế tài sản theo quy định pháp luật ? ... và một số vướng mắc pháp lý ...