Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp thừa kế?

Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp thừa kế?

Để giải quyết được các vướng mắc trong tranh chấp thừa kế, cần nhận diện được đúng quan hệ tranh chấp, các khái niệm trong pháp luật thừa kế cũng như cách áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp. Bài viết sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu kỹ hơn về việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này.

Hàng thừa kế chỉ còn một người thì có được hưởng toàn bộ di sản ?

Tư vấn quy định của pháp luật về hàng thừa kế thứ ba ? Hàng thừa kế khác nhau được hưởng quyền thừa kế tài sản như thế nào ? Những tranh chấp về dân sự, ...

Quan hệ pháp luật về tranh chấp thừa kế.

Hiện nay, tranh chấp liên quan đến việc thừa kế khá là phổ biến và được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu và nắm được khái niệm về ...

Thủ tục lập di chúc hợp pháp ? Thủ tục hưởng di sản thừa kế theo di chúc ?

Cách thức lập một di chúc bằng văn bản một cách hợp pháp ? Thủ tục hưởng di sản thừa kế theo di chúc như thế nào ? Di chúc miệng có hợp pháp hay không ? ... ...