Thủ tục sang tến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi ba chồng mất?

Thủ tục sang tến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi ba chồng mất?

Gia đình chồng em có 1 mảnh đất 320m2 được ông bà nội cho ba chồng em và có sổ đỏ từ 1992 do ba chồng em đứng tên. Sau đó gia đình em xây nhà và ở đến nay. Năm 2007 ba chồng em mất và sổ đỏ vẫn để tên ba. Bây giờ em muốn chuyển đổi làm sổ hồng và sang tên cho chồng em đứng tên luôn được không?

Dịch vụ nổi bật