Thủ tục xin đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Thủ tục xin đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Khách hàng: "Bà tôi mua 1 mảnh đất năm 1973, có giấy mua bán đã được UBND Xã đóng dấu và có chữ ký của người có thẩm quyền. Đến năm 2004, Nhà nước cấp GCNQSDĐ cho bà tôi nhưng thông tin trên tờ giấy này có thêm dòng "hộ gia đình" ở phía trên tên của bà tôi..."

Thẩm quyền quyết định, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định mới?

Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là rất quan trọng nhưng để phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được áp dụng thì cần phải được cấp có thẩm quyền ...

Một số quy định mới về lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất?

Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khoảng thời gian mà pháp luật đất đai quy định khi cơ quan quản lý nhà nước về đất đai lập phương án quy hoạch, kế ...

Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch sử dụng đất qua từng thời kỳ?

Bản đồ địa chính được lập theo tới toạ độ quốc gia để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai nên được thể hiện chi tiết đến từng thửa đất. Vì vậy. ...

Thẩm quyền xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính?

Khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước về đất đai phải căn cứ theo thẩm quyền của ...

Quá trình phát triển của pháp luật đất đai qua từng thời kỳ?

Cùng với lịch sử phát triển đất nước, công tác quản lý đất đai cũng dần được hoàn thiện. Nội dung cơ bản của công tác quản lý đất đai được thể hiện trong hệ ...

Khái quát công tác quản lý nhà nước về đất đai ở nước ta qua các thời kỳ?

Khi người Việt cổ cùng sống chung trong một công xã nguyên thuỷ thì đất đai là của chung và đó chính là khởi thuỷ của ruộng đất công, mọi người cùng làm, ...

Nguyên tắc, đối tượng, và các chủ thể quản lý sử dụng đất đai?

Các quan hệ đất đai là các quan hệ xã hội trong lĩnh vực kinh tế, bao gồm; quan hệ về sở hữu đất đai, quan hệ về sử dụng đất đai, quan hệ về phân phối các ...

Những ưu điểm và hạn chế khi áp dụng quyền bề mặt

Quyền bề mặt là quyền sử dụng bề mặt đất để tạo lập các tài sản gắn liền với đất và một người có thể có quyền bề mặt bằng cách thỏa thuận với chủ sở hữu đất ...

Dịch vụ nổi bật