Em tự tính lương thường rất chuẩn nhưng mà đến tháng làm việc cuối cùng công ty lại tính cho em thấp hơn, mỗi 1 tháng em có 1 ngày nghỉ có phép có lương em không nghỉ công ty không chi trả, em không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Khuê của chúng tôi, trường hợp của bạn được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

2. Chuyên viên tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn cần xác định rõ một số nội dung sau để giải quyết vấn đề của mình:

Bạn cũng chưa nêu rõ là bạn đang đơn phương chấm dứt hợp đồng hay bạn chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận của hai bên khi hợp đồng lao đông chưa hết hạn hoặc hợp đồng lao động hết hạn hai bên không tiếp tục ký hợp đồng mới. Nhưng theo cách bạn trình bày sự việc có thể hiểu là bạn đang muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Giả sử bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng một cách đúng quy định của pháp luật thì phải đảm bảo:

Thứ nhất bạn phải viết đơn bằng văn bản để xin nghỉ việc với một trong những lý do mà pháp luật thừa nhận cho bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng:

>> Xem thêm:  Hậu quả của việc nghỉ ngang (đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật) của người lao động như thế nào ?

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Thứ hai, phải đảm bảo thời gian báo trước tương ứng với từng loại hợp đồng

Người lao động sẽ phải báo trước khi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bên phía người sử dụng lao động.

Người lao động sẽ phải báo trước 03 ngày đối với loại hợp đồng hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

>> Xem thêm:  Cách tính nghỉ phép trong từng tháng theo quy định mới 2021 ?

Người lao động sẽ phải báo trước 30 ngày đối với loại hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Người lao động sẽ phải báo trước 45 ngày đối với loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Thứ ba nếu là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo thỏa thuận của hai bên là người lao động và người sử dụng lao đông:

Việc bạn chấm dứt hợp đồng lao động là theo sự thỏa thuận giữa bạn và người sử dụng lao động thì không cẩn thực hiện thủ tục thông báo trước, cũng không cần lý do trong quy định của luật mà chỉ cần bên phía người sử dụng lao động chấp thuận và đồng ý cho bạn nghỉ là bạn có thể nghỉ.

Thứ tư, trách nhiệm của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định của pháp luật lao động

Bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc do người lao động chi trả và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bạn không viết đơn xin nghỉ và không có lý do chính đáng.

Nếu bạn vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Cuối cùng nếu bạn có phát sinh việc đào tạo trong quá trinh lao động ở công ty bạn phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Thứ năm, quyền lợi bạn được hưởng nếu bạn chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định:

Bạn sẽ được công ty chi trả một khoản tiền là tiền trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động đơn phương hoặc theo thỏa thuận và một số trường hợp khác pháp luật lao động cho phép. Tuy nhiên thời gian để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Mà hầu như quá trình làm việc tại công ty sẽ được công ty tham gia bảo hiểm thất nghiệp cả trừ thời gian thử việc nên trợ cấp thôi việc thường không nhiều hoặc không có nếu công ty đóng bảo hiểm thất nghiệp cho cả quá trình bạn làm ở công ty. Khi bạn nghỉ việc bạn sẽ được công ty trả đủ lương, tiền phép năm nếu bạn chưa nghỉ, trả sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ khác nếu giữ của bạn và ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

>> Xem thêm:  Quy định về nghỉ hằng năm theo quy định của pháp luật lao động ?

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Nghỉ việc trong thời gian thử việc có được trả lương không ? Tính lương thử việc