1. Kiểm soát thủ tục hành chính là gì? Nguyên tắc kiểm soát thủ tục hành chính

Căn cứ theo khoản 5 điều 3 nghị định 63/2010/NĐ-CP thì kiểm soát thủ tục hành chính được hiểu là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

Tiếp theo là về nguyên tắc soát thủ tục hành chính, cắn cứ theo điều 4 nghị định 63/2010/ND-CP được sửa đổi bởi khoản 1 điều 1 nghị định 92/2017/NĐ-CP có quy định như sau:

- Hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính phải đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, cải cách hành chính ; đảm bảo điều phối, huy động sự tham gia tích cực, rộng rãi của tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân và quá trình kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Tiếp theo là hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính phải Kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà, bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế, bảo đảm quy định thủ tục hành chính đơn giản dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiêm thời gian và công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. 

- Kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

 

2. Lý do cần kiểm soát thủ tục hành chính

Bất kể một vấn đề nào muốn tránh những sai phạm hoặc những vi phạm trong thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ thì cần phải có hoạt động kiểm soát, cũng như trong thủ tục hành chính thì cũng cần phải được kiểm soát bởi hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đem lại nhiều lợi ích như là sẽ góp phần tăng cường hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính, giảm tỉ lệ hồ sơ thủ thục hành chính giải quyết quá hạn , góp phần quan trọng trong việc tăng cường tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Khi tiến hành kiểm soát thì các cơ quan sẽ nâng cao trách nhiệm giải quyết liên quan đến thủ tục hành chính cho người dân cho doanh nghiệp. Kịp thời phát hiện ra những sai sót những quy định còn chưa phù hợp trong các thủ tục hành chính để kịp thời sửa đổi và bãi bỏ những quy định còn chưa phù hợp đi

Xuất phát từ những lý do đó việc kiểm soát thủ tục hành chính là một việc làm quan trọng và cần thiết. Cần được nghiêm túc thực hiện và thực hiện một cách tốt nhất có thể. 

 

3. Cơ quan tiến kiểm soát thủ tục hành chính 

Cơ quan đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính được tổ chức như sau:

Bộ tư pháp giúp chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 

Tổ chức pháp chế ở bộ cơ quan ngang bộ có chức năng tham mưu, giúp bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong vi phạm ngành lĩnh vực quản lý

Sở tư pháp thì có chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương

Bộ trưởng Bộ tư pháp quy định cụ thể về từng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và cục kiểm soát thủ tục hành chính; chủ trì và phối hợp với bộ trưởng Bộ Nội vụ để hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc tổ chức pháp chế của Bộ, cơ quan ngang bộ và của sở Tư pháp. 

 

4. Ví dụ về kiểm soát thủ tục hành chính

Kiểm soát thủ tục hành chính là một trong những việc làm vô cùng quan trọng . Vào ngày 05/02/2021 thì UBND thành phố Hà Nội thực hiện ban hành kế hoạch số 36/KH-UBND về kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó thì hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính bao gồm các việc như là ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2021 ; bố trí cán bộ, công tác tập huấn cho cán bộ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông,

Uỷ ban nhân dân cũng chỉ đạo thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, chú tọng tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục hành chính. Uỷ ban nhân dân thành phố cũng đã tiến hành chỉ đạo kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý, phản ánh những kiến nghị của các cá nhân tổ chức về quy định hành chính. và tiến hành đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của thành phố Hà Nội. Thông qua đó nhằm kịp thời phát hiện những sai phạm thiếu sót trong hoạt động thủ tục hành chính, đưa các công tác đi vào nề nếp và góp phần quan trọng trong việc cải thiện tinh thần trách nhiệm của các cán bộ. 

Năm 2022 thì ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã tiến hành ban hành kế hoạch số 80/KH-UBND về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nội dung chủ yếu đó là liên quan đến bố trí cán bộ, công tác tạp huấn cho cán bộ đầu mối và công chức liên quan đến việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính, thực hiện chế độ tài chính và bố trí trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính....Về cơ bản thì cũng giống như năm 2021.

Kiểm soát thủ tục hành chính là hoạt động đang được tích cực đẩy mạnh không chỉ riêng ở địa bàn Hà Nội mà ở nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng đang tiến hành một cách nhanh chóng. Và bước đầu có những kết quả nhất định để hạn chế những sai phạm trong thủ tục hành chính.

Trên đây là nội dung bài viết của chúng tôi về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, chúng tôi hi vọng rằng đã cung cấp cho các bạn những nội dung bổ ích cũng như lý thú với những góc nhìn khách quan hơn về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.  Mọi vướng mắc pháp lý, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật hành chính trực tuyến.