1. OMO viết tắt của từ gì?

OMO là viết tắt của cụm từ Open Market Operations có nghĩa là Nghiệp vụ thị trường mở. 

Theo Luật Ngân hàng nhà nước 2010 thì Nghiệp vụ thị trường mở là một trong những công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Do ngân hàng Nhà nước thự hiện thông qua việc mua, bán giấy tờ có giá đối với tổ chức tín dụng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 42/2015/TT-NHNN thì Nghiệp vụ ngân hàng mở là việc Ngân hàng nhà nước thực hiện mua, bán giấy tờ có giá với các thành viên nhằm kiểm soát cung tiền.

Các giấy tờ có giá được giao dịch qua nghiệp vụ thị trường mở phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 10 Thông tư 42/2015/TT-NHNN.

Nghiệp vụ thị trường mở được coi là một trong những công cụ quan trọng nhất của chính sách tiền tệ. Nghiệp vụ này là yếu tố quyết định quan trọng nhất đối với những thay đổi trong lượng tiền cơ sở. VIệc mua hoặc bán trái phiếu trên thị trường mở làm tăng, giảm cơ số tiền tệ, do đó làm tăng hoặc giảm lượng cung ứng tiền tệ.

Ở Việt Nam nghiệp vụ thị trường mở được Ngân hàng nhà nước chính thức thực hiện từ ngày 12/7/2000, đến nay đã phát triển cả về quy mô, tổ chức và chất lượng hoạt động, trở thành công vụ điều tiết tiền tệ chủ yếu của Ngân hành nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu chính sách tiền tệ.

 

2. Lãi suất OMO là gì?

Trong hoạt động của Ngân hàng nhà nước Việt Nam có 4 loại lãi suất chính được đề cập đó là: Lãi suất trên thị trường mở (Lãi suất OMO), Lãi suất tái cấp vốn, Lãi suất chiết khấu, Lãi suất cơ bản.

Trong đó, Lãi suất OMO được hiểu là lãi suất mà Ngân hàng nhà nước đưa ra trong giao dịch bơm vốn cho các thành viên trên thị trường mở. Với tính chất là các giao dịch mua bán giấy tờ có giá ngắn hạn nên lãi suất OMO mang giá trị % cao nhất so với lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu và lãi suất cơ bản.

Lãi suất trên thị trường OMO là lãi suất linh hoạt, do Ngân hàng nhà nước chủ động điều hành linh hoạt thực hiện hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ, kiềm chế lạm phát.

 

Thông tin về kết quả đấu thầu thị trường mở 2022

Nguồn: Trang sbv.gov.vn

Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong hình ảnh trên đây có thể thấy lãi suất OMO ngày 28/7/2022 là 4%/năm đối với hình thức mua có kỳ hạn 7 ngày.

 

3. Bơm tiền qua OMO là gì?

Bơm tiền qua OMO là cách mọi người dùng để chỉ việc Ngân hàng nhà nước bơm tiền vào hệ thống ngân hàng qua kênh nghiệp vụ thị trường mở thông qua giao dịch mua vào các giấy tờ có giá từ ngân hàng thành viên.

Hoạt động mua giấy tờ có giá có thể là mua có kỳ hạn hoặc mua hẳn. Trong đó:

- Mua có kỳ hạn là việc Ngân hàng nhà nước mua giấy tờ có giá và nhận quyền sở hữu giấy tờ có giá từ thành viên, đồng thời thành viên cam kết sẽ mua lại giấy tờ có giá đó sau một thời gian nhất định.

- Mua hẳn là việc Ngân hàng Nhà nước mua giấy tờ có giá và nhận quyền sở hữu giấy tờ có giá từ thành viên, không kèm theo cam kết bán lại giấy tờ có giá.

Hoạt động bơm tiền qua OMO được thực hiện sôi động khi hệ thống các ngân hàng thành viên gặp nhiều khó khăn trong thanh khoản. Ví dụ: giai đoạn hệ thống ngân hàng gặp nhiều khó khăn thanh khoản, thị trường biến động manh, thanh khoản của nhiều ngân hàng trong tình trạng căng thẳng, người dân có xu hướng rút tiền mạnh. Khi đó, thông qua nghiệp vụ OMO, ngân hàng nhà nước đã đưa ra khối lượng tiền lớn (mua vào giấy tờ có giá) hỗ trợ kịp thời cho các ngân hàng thành viên.

 

4. Giấy tờ có giá nào được giao dịch qua kênh OMO?

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 42/2015/TT-NHNN, các loại giấy tờ có giá được ngân hàng Nhà nước chấp nhận giao dịch nghiệp vụ thị trường mở phải có đủ các điều kiện gồm:

(i) Có thể chuyển nhượng và nằm trong danh mục các loại giấy tờ có giá được giao dịch qua nghiệp vụ thị trưởng mở;

(ii) Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của thành viên;

(iii) Được phát hành bằng đồng Việt Nam;

(iv) Lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước hoặc lưu ký tại tài khoản khách hàng của Ngân hành Nhà nước tại Trung tâm lưu ký chứng khoản Việt Nam trước khi đăng ký bán giấy tờ có giá cho Ngân hàng Nhà nước.

(v) Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá trong giao dịch mua, bán có kỳ hạn phải lớn hơn thời hạn giao dịch mua, bán có kỳ hạn theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước; Giấy tờ có giá chỉ được đăng ký bán trước ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi và gốc giấy tờ có giá đáo hạn.

Danh mục các loại giấy tờ có giá được giao dịch nghiệp vụ thị trường mở, tỷ lệ chênh lệch giữa giá trị giấy tờ có giá tại thời điểm định giá với giá thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 11/QĐ-NHNN ngày 06/1/2010 Ngân hàng nhà nước quy định các loại giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch nghiệp vụ thị trường mở gồm:

- Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

- Trái phiếu Chính phủ: Tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình Trung ương, Công trái xây dựng tổ quốc, Trái phiếu Chỉnh phủ do Ngân hàng phát triển Biệt Nam được Thủ tướng Chính phủ chỉ định phát hành.

- Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh:  Trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn, Trái phiếu do Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn, 

- Trái phiểu Chính quyền địa phương do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát hành.

Lưu ý: Trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển VIệt Nam được Thủ tướng Chính phủ chỉ định phát hành, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương chỉ dược sử dụng trong giao dịch mua có kỳ hạn của Ngân hàng Nhà nước qua nghiệp vụ thị trường mở.

Trường hợp bạn đọc có vướng mắc pháp lý cần được giải đáp vui lòng liên hệ tới Hotline 1900.6162 để được tư vấn hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư của Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!