Lời giải Nash (Nash solution) là trong lý thuyết trò chơi, đây là lời giải cho trò chơi trong đó có hai đối thủ hợp tác với nhau. Các đối thủ câu kết với nhau để phối hợp chiến lược của mình vì nếu không làm như vậy, họ sẽ bị thiệt dưới dạng phần thưởng nhỏ hơn (phần thưởng đe dọa) so với tình huống hợp tác.