NỘI DUNG YÊU CẦU:

Anh Tùng vào làm việc cho công ty X từ năm 2015 với HĐLĐ không xác định thời hạn. Năm 2017, anh được công ty cử đi học ở Hàn Quốc thời hạn 1năm (tổng chi phí là 30.000 USD) với cam kết sau khi học xong sẽ về làm việc cho công ty ít nhất 5 năm, nếu vi phạm sẽ bồi thường gấp 2 lần chi phí đào tạo. Sau khi học xong trở về nước, anh tiếp tục làm việc cho công ty. Ngày 01/01/2021 anh gửi đơn thông báo cho công ty với nội dung anh sẽ chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 01/03/2021. Mặc dù công ty không đồng ý nhưng ngày 01/03/2021 anh vẫn chấm dứt hợp đồng. Trước tình trạng đó, công ty muốn anh Tùng phải bồi thường lại cho công ty toàn bộ phí đào tạo đã cam kết.”

Là nhà tư vấn được công ty lựa chọn, bạn cần phải làm rõ (hỏi, thu thập thông tin) những vấn đề gì trước khi đưa ra hướng tư vấn cho công ty.

NỘI DUNG TƯ VẤN:

1. Khái quát về tư vấn hợp đồng học nghề.

1.1 Hình thức học nghề.

Học nghề được thể hiện dưới những hình thức sau:

- Trước khi vào làm việc ở doanh nghiệp, người lao động được người sử dụng lao động đào tạo nghề, nếu người lao động sau quá trình đào tạo nghề đạt yêu cầu thì sẽ được chủ sử dụng lao động nhận vào làm việc.

- Hình thức thứ hai là: Sau khi vào làm việc ở doanh nghiệp, người lao động được người sử dụng lao động đào tạo nghề để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

- Hình thức thứ ba: Học nghề để tìm kiếm việc làm (Người lao động – cơ sở học nghề).

1.2 Một số vấn đề liên quan đến tư vấn đào tạo nghề.

Tư vấn hợp đồng đào tạo nghề là hoạt động giải đáp pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý nhằm đưa ra hướng ứng xử thích hợp liên quan đến hợp đồng học nghề trên cơ sở các quy định của pháp luật. Tư vấn hợp đồng đào tạo nghề nội hàm được hình thành trên cơ sở khái niệm tư vấn pháp luật, tư vấn hợp đồng trong lao động.

Chủ thể thực hiên tư vấn: Luật sư.

Chủ thể có yêu cầu tư vấn: Người lao động , người học nghề, doanh nghiệp.

Phí tư vấn: Có mất phí hoặc không mất phí tư vấn.

Công việc cụ thể: Tư vấn soạn thảo hợp đồng , soạn thảo thư mời, tư vấn phương án hoàn trả, giải quyết tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề.

2. Những vấn đề cần làm rõ của nội dung vụ việc:

2.1 Vấn đề pháp lý của nội dung vụ việc:


Ta cần xác định những vấn đề sau:

- Người sử dụng lao động: Công ty X

- Người lao động: Anh Tùng

- Chủ thể có yêu cầu tư vấn: công ty X.

- Nội dung tư vấn: Anh Tùng chấm dứt hợp đồng lao động với công ty X, vi phạm cam kết với công ty, công ty X muốn anh Tùng bồi thường cho công ty gấp 2 lần chi phí đào tạo 30.000 USD mà công ty đã bỏ ra để anh Tùng đi đào tạo ở Hàn Quốc. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề.

Được biết:

Năm 2015, công ty X ký hợp đồng không xác định thời hạn với anh Tùng.
Năm 2017, công ty X cử anh Tùng đi học ở Hàn Quốc, toàn bộ chi phí đào tạo 30.000 USD do công ty X chi trả. Anh Tùng cam kết sau khi học xong sẽ về làm việc cho công ty X ít nhất trong thời hạn 3 năm. Nếu vi phạm cam kết anh Tùng sẽ phải bồi thường gấp đôi chi phí đào tạo là 30.000 x 2.

Sự kiện pháp lý : Ngày 01/01/2021 anh Tùng gửi đơn thông báo cho công ty với nội dung anh sẽ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng công ty X không đồng ý. Ngày 01/03/2021 anh Tùng vẫn chấm dứt hợp đồng lao động. Điều này khiến cho công ty X muốn anh Tùng bồi thường lại gấp đôi số tiền chi phí đào tạo cho anh Tùng học ở Hàn Quốc. Xem xét những dữ kiện trong tình huống đưa ra ta thấy đây là tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề, cụ thể là tranh chấp về chi phí đào tạo nghề.


2.2 Hỏi và thu thập thông tin để đưa ra hướng tư vấn cho công ty X.

Đối với người tư vấn khi nhận được vụ việc tư vấn liên quan đến cả hợp đồng lao động và hợp đồng đào tạo nghề, trước tiên nhà tư vấn cần phải giải thích cho công ty rằng hai hợp đồng này là độc lập với nhau. Mà trong hợp đồng đào tạo nghề thì có thỏa thuận, cam kết về chi phí đào tạo. Vì vậy ,anh Tùng là người lao động trong vụ việc này dù có chấm dứt hợp đồng lao động đúng hay không theo quy định của pháp luật thì anh vẫn phải bồi thường chi phí đào tạo.
Là một nhà tư vấn được công ty X lựa chọn để đưa ra phương án giải quyết phù hợp, tối ưu nhất cho công ty X, khi gặp gỡ khách hàng là công ty X chúng ta cần tiến hành hỏi và thu thập những thông tin liên quan đến vấn đề cần tư vấn, cụ thể:

a, Về hợp đồng lao động.

Thứ nhất: Quan hệ lao động

Hỏi công ty X về loại hợp đồng ký kết giữa công ty X với anh Tùng là loại hợp đồng gì, được ký kết vào thời gian nào? Thời hạn hợp đồng là bao lâu từ đó để xác định nghĩa vụ của các bên. Công việc mà anh Tùng phải làm quy định trong hợp đồng lao động là gì?

Tiền lương như thế nào, trợ cấp cụ thể ra sao? Đồng thời yêu cầu phía công ty cung cấp bản hợp đồng đó để xác định xem việc đưa anh Tùng đi ra nước ngoài học tập là nằm trong phần phụ lục của bản hợp đồng lao động hay là một bản hợp đồng đào tạo nghề riêng biệt. Điều này còn giúp ta xác định việc đưa anh Tùng đi học ở Hàn Quốc là hợp đồng học nghề hay là hợp đồng đào tạo nghề.

Thứ hai: Về quá trình thực hiện hợp đồng lao động. Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc tại công ty X, anh Tùng có vi phạm quy định gì của hợp đồng không, có mắc lỗi hay bị xử lý kỷ luật gì không?

Trong quá trình thực hiện hợp đồng anh Tùng và công ty X có sửa đổi, bổ sung hợp đồng không?

Thứ ba: Sự kiện pháp lý làm chấm dứt hợp đồng lao động. Cần làm rõ lý do vì sao anh Tùng đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Thứ tư: Quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng. Phía công ty X đã giải quyết quyền lợi cho anh Tùng chưa, giải quyết đến đâu và như thế nào? Anh Tùng đã bàn giao công việc trước khi nghỉ việc chưa, khi nghỉ việc anh Tùng còn có khoản nợ nào với công ty không?

Thứ năm: Chứng cứ chứng minh anh Tùng nghỉ việc. Yêu cầu phía công ty X cung cấp đơn xin nghỉ việc của anh Tùng, đây là căn cứ làm phát sinh tranh chấp với công ty X, đồng thời yêu cầu công ty X cung cấp thêm cả thư thông báo mà anh Tùng gửi cho công ty X thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động.

b, Về hợp đồng đào tạo nghề.

Trong tình huống này, công ty X muốn tư vấn về vấn đề bồi thường chi phí đào tạo với anh Tùng. Nhà tư vấn cần nắm được những vấn đề sau:

- Nắm bắt các thông tin về khách hàng.

- Nắm bắt diễn biến quan hệ hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo nghề,
sự kiện pháp lý làm chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề.

- Những tài liệu thông tin cần thu thập.

Để giải quyết được những vấn đề trên, nhà tư vấn cần hỏi công ty X những câu hỏi sau:

Thứ nhất: Về hợp đồng đào tạo nghề. Anh Tùng và công ty X có ký kết hợp đồng đào tạo nghề không? Thỏa thuận trong hợp đồng là gì? Sau khi học xong anh Tùng sẽ làm gì, ở đâu, trong thời gian bao lâu? Nếu anh Tùng không thực hiện theo đúng cam kết thì sẽ bồi thường chi phí đào tạo, mức phí là bao nhiêu? Trong hợp đồng có thỏa thuận về việc ai chi trả chi phí đào tạo?

Thứ hai: Trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trong quá trình hợp đồng, anh Tùng có vi phạm nghĩa vụ nào trong cam kết đào tạo không? Có sự thay đổi gì trong hợp đồng đào tạo nghề hay không?

Thứ ba: Kết thúc hợp đồng đào tạo nghề. Hỏi và làm rõ ai là người chấm dứt hợp đồng?
Sau khi ký kết hợp đồng đào tạo nghề, anh Tùng có thực hiện theo đúng cam kết giữa hai bên hay không?

Thứ tư: Mức phí đào tạo phải bồi thường.

Thỏa thuận mức phí bồi thường trong hợp đồng đào tạo nghề là bao
nhiêu?

Chi phí thực tế mà công ty phải bỏ ra là bao nhiêu? Công ty yêu cầu anh Tùng bồi thường như thế nào?

Bên cạnh đó, cần yêu cầu phía công ty X cung cấp giấy tờ liên quan chứng minh chi phí đào tạo như hóa đơn, vé máy bay,...

Sau khi hỏi và thu thập được đầy đủ thông tin cho việc tư vấn, người tư vấn chủ động hẹn và sắp xếp với phía công ty X nhằm chắc chắn lại một lần nữa những thông tin nêu trên.

Khi thu thập được những thông tin quan trọng liên quan đến vụ việc tư vấn, người tư vấn cần xác định nguồn thông tin phía khách hàng cung cấp xem có chính xác hay chưa để đưa ra phương án tư vấn hợp lý đúng căn cứ pháp luật.


2.3 Phân tích, xử lý các thông tin khách hàng cung cấp.

Sau khi được công ty X cung cấp tài liệu thông tin, sẽ tiến hành xem xét rằng có mối liên hệ giữa hợp đồng lao động với hợp đồng đào tạo nghề hay không. Theo như dữ liệu cung cấp, thì công ty X đã ký với anh Tùng bản hợp đồng lao động không xác định thời hạn vào năm 2015 nhưng trong bản hợp đồng đó không có điều khoản về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề..
Nhưng đến năm 2017, anh Tùng được cử đi sang học tập tại Hàn Quốc và trong tình huống có nói về cam kết của anh Tùng khi đi học, điều đó cho thấy đã có một hợp đồng đào tạo nghề giữa anh Tùng và công ty X trong đó có cam kết về nghĩa vụ của Tùng sau khi học xong sẽ về làm việc cho công ty X ít nhất 5 năm, nếu vi phạm cam kết Tùng sẽ phải bồi thường gấp 2 lần chi phí đào tạo mà công ty x bỏ ra. Từ đó xác định hợp đồng đào tạo nghề là một hợp đồng riêng biệt với hợp đồng lao động nên quyền và nghĩa vụ của Tùng trong hai bản hợp đồng này là khác nhau.

Phía công ty X cung cấp cho ta những giấy tờ liên quan đến chi phí đào tạo khi anh Tùng đi học ở Hàn Quốc như hóa đơn, vé máy bay,.... Với những giấy tờ đó ta xác minh xem số tiền 30.000 USD mà công ty X nói là chi phí đào tạo cho Tùng gồm những chi phí gì trên thực tế như học phí là bao nhiêu, tiền hỗ trợ ăn ở, vé máy bay đi lại của Tùng trong 1 năm học ở Hàn Quốc có chính xác với số tiền đó không. Đồng thời xác minh số tiền đó là từ bản thân công ty X chi trả hay từ một nguồn tài trợ nào khác,...

Từ hợp đồng đào tạo nghề ký kết giữa hai bên ta xác định trong hợp đồng có điều khoản về chế tài xử lý khi Tùng không thực hiện đúng theo như cam kết đào tạo, có nhiều chế tài xử lý nhưng trong vụ việc này chế tài được áp dụng khi Tùng không thực hiện cam kết đào tạo là bồi thường hoàn trả chi phí đào tạo, cụ thể Tùng sẽ phải bồi thường gấp 2 lần số tiền chi phí đào tạo mà công ty X bỏ ra.

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hàng còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email [email protected] để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê