Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc​

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Cụ thể, thời gian sinh trước và sau ngày 15 được tính theo Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

>> Xem thêm:  Mở công ty riêng khi đang xin trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thai sản ?

"1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau: 

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này."

Thưa luật sư, xin hỏi: Vào ngày 06/06 em bị sảy thai 6 tuần. Và bên bệnh viện cho em nghỉ 20 ngày. Nhưng do công việc nên em vẫn đi làm mà không nghỉ. Nhưng bên công ty trả lời trường hợp của e thì k đc lấy bảo hiểm xã hội vì những ngày đó e không nghỉ làm. Vậy luật sư cho e hỏi là trường hợp của e có được hưởng tiền bảo hiểm xã hội không khi trong thời gian đó e không nghỉ ma vẫn đi làm ? Cảm ơn!

=> Trường hợp của bạn là sảy thai thì mức hưởng trong những ngày nghỉ sẽ áp dụng như với chế độ ốm đau. Nếu bạn không nghỉ thì bạn không được hưởng bảo hiểm.

Người nghỉ thai sản có được hưởng phụ cấp khu vực tại đơn vị không ( phu cấp khu vực không tính dóng BHXH)

Thời gian không được hưởng trợ cấp được hướng dẫn bởi Điều 8 Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC:

"1. Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong các khoản thời gian như sau: 

...c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;"

Thì thời gian nghỉ thai sản không được hưởng phụ cấp khu vực.

Mình đã có thai 6 tuần tuổi .mà mình mà sẩy thai mà mình chỉ là công nhân thử việc . Vậy có được hưởng chế độ ko

 => Bạn là công nhân thử việc thì bạn không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nên bạn không được hưởng chế độ thai sản.

1. Tôi tham gia BHXH từ 2003 đến nay, theo chế độ khám thai là 5 ngày/ thai kì. Vậy tôi được tính chế độ 5 ng nghỉ bằng tiền hay là thế nào? Thủ tục cần có là gì? 2. Tôi tham gia BHYT cũng từ 2003, từ tháng 2.2016 đến nay tôi khám thai trái tuyến tại TD (Tôi công tác tại TV), vậy tôi có được BHYT chi trả tiền khám thai không? Nếu được là bao nhiêu %? Tôi cần có thủ tục gì?

Luật bảo hiểm xã hội quy định:

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?

" Điều 101. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản
1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:
a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;
b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;
c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;
d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;
đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.
2. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú.
3. Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải có giấy chứng nhận nuôi con nuôi.
4. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.
5. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập"

Thì thời gian bạn khám thai bạn sẽ được trợ cấp bằng tiền mặt và hưởng chế độ BHYT.

Tuy nhiên, trường hợp bạn khám thai trái tuyến điều trị ngoại trú thì bạn sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế.

Vợ tôi đang công tác tại Trung Tâm Y Tế Huyện. Nay vợ tôi có thai con thứ 3 cơ quan chuyển xuống Trạm Y Tế Xã thị có đúng với luật lao động không? Nếu đúng thi căn cứ theo điều nào của luật. Hay căn cứ vào luật nào để biết?

Trường hợp vợ bạn đang có thai con thứ 3 thì nếu việc điều chuyển là xử lý kỉ luật thì sai quy định pháp luật. Bộ luật lao động quy định:

" 4. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:...

d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi."

Nếu việc điều chuyển này là làm công việc nhẹ hơn thì là đúng quy định pháp luật:

"Điều 155. Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ

1. Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

2. Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 07, được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương."

Em sinh con ngày 30.5.2016 nhung không tham gia BHXH, chồng tham gia từ năm 2014 vậy chồng em có được hưởng trợ cấp thai sản hay không? nếu được hưởng thì trợ cấp là bao nhiêu? nếu công ty chồng không áp dụng luật này thì có được hưởng không ạ?

 => Trường hợp này chồng bạn được nghỉ 5 ngày làm việc. Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội quy định:

>> Xem thêm:  Đi làm trong thời gian nghỉ thai sản có được hưởng lương ?

"Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;"

Ngoài ra, vì bạn không tham gia BHXH nên chồng bạn được hưởng trợ cấp một lần:

"Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con."

Bạn sinh ngày 30.5.2016 nên mức lương cơ sở tại thời điểm này là 1.210.000 đồng/tháng. Vậy chồng bạn được hưởng trợ cấp 1 lần là 2.420.000 đồng.

Luật Bảo hiểm xã hội áp dụng chung nên công ty chồng bạn cũng phải áp dụng luật này.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì thời gian nghỉ và hưởng BHXH như nào?

Bộ phận tư vấn luật bảo hiểm xã hội - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Công ty cho nghỉ việc thì có được hưởng chế độ thai sản không ?