Suy sụp (CRASH) là sự mất tín nhiệm của các nhà đầu tư ở Thị trường chứng khoán hoặc nói chung trong sự đầu tư dẫn tới rớt giá cổ phiếu mạnh và đột ngột:

The Wall Street crash.