Tấn dung tích (Register tonnage) là dung tích của tàu tính bằng “tấn” (tons). Mỗi “tấn” tương đương với 100 phít khối (cubic feet). Thuật ngữ này còn được gọi là “registered tonnage”.

Thuật ngữ này còn được gọi là “register tonnage”.