Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý.

Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp.

Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2. Luật sư tư vấn.

xin chào công ty LUẬT MINH KHUÊ. Cho tôi xin hỏi bây giờ tôi mua một máy siêu âm mới hoặc cũ tại Nhật hoặc Hàn Quốc thì phải đóng các loại thuế, phí gì. Xin cảm ơn. bs duy vien 103

Thông tư 83/2014/TT-BTC Điều 4 khoản 5 quy định:

>> Xem thêm:  Hỏi về thanh toán tiền mua tài sản cố định cho công ty?

1. Trường hợp hàng hoá được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó. Riêng hàng hoá là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản; thiết bị, dụng cụ y tế chuyên dùng thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 4 Thông tư này.

5. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai; các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác thực hiện theo quy định tại Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo đó, máy siêu âm là thiết bị y tế. Theo quy định tại Biểu thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83 nêu trên, mức thuế suất GTGT là 5% hoặc 10%.

Mình muốn các bạn hỏi các bạn về vấn đề làm báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp mình. Doanh nghiệp mình mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục là dạy tiếng anh. Thành lập từ tháng 4 nên năm nay là kỳ báo cáo đầu tiên. Vậy mình muốn hỏi các công việc cần làm trong năm nay. Mình xin cảm ơn! Trân trọng!

 Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 100 quy định hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp như sau:

1. Báo cáo tài chính năm gồm:

– Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 – DN

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 – DN

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 – DN

– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B 09 – DN

Như vậy doanh nghiệp thực hiện báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì báo cáo tài chính năm doanh nghiệp phải nộp các mẫu biểu như sau:

– Bảng cân đối kế toán mẫu số B 01-DN.

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu số B 02-DN.

>> Xem thêm:  Có thể chuyển nhượng hộ kinh doanh cá thể cho người khác được không ?

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ mẫu số B 03-DN.

– Bản Thuyết minh báo cáo tài chính mẫu số B 09-DN

Thời hạn nộp báo cáo tài chính cuối năm:

Đối với các công ty TNHH, công ty cổ phần và các hợp tác xã thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Mình muốn hỏi là đối với những loại xe công trình cũ như máy ủi.máy xúc....thì cách tính thuế nhập khẩu như thế nào ạ?Bạn biết có thể giải đáp giúp mình với.cảm ơn bạn nhiều.

Theo Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì hàng tiêu dùng đã qua sử dụng (trong đó có nhóm hàng điện tử) không được phép nhập khẩu.

Đối với máy phát điện, máy công cụ cơ khí, máy cày và xe công trình cơ giới không nằm trong Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu nên có được phép nhập khẩu.

Căn cứ điểm 4, Phần 5. thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải theo Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng (Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ) thì mặt hàng “Máy ủi, máy san, máy cạp, máy xúc, máy đào, máy đầm và xe lăn đường, loại tự hành” thuộc diện phải kiểm tra chất lượng nhà nước khi nhập khẩu.

Các loại thuế cho măt hàng này gồm:

- Thuế nhập khẩu: theo biểu thuế nhập khẩu hiện hành.

>> Xem thêm:  Thuế đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư mới có được ưu đãi ?

- Thuế GTGT.

Anh chị cho e hỏi tý ah. Công ty e nuôi trồng thủy sản thì đc miễn những loại thuế nào ah. Và công ty e ko có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì có phải mua hóa đơn ko ah. E cảm ơn ah

Điều 8 Thu nhập được miễn thuế (Thông tư 78/2014/TT-BTC) quy định:

"Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.

a) Thu nhập từ trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này là thu nhập từ sản phẩm do doanh nghiệp, hợp tác xã tự trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản (bao gồm cả trường hợp hợp tác xã, doanh nghiệp mua sản phẩm nông sản, thủy sản về chế biến).

Thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên.

- Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thu nhập miễn thuế tại Khoản này bao gồm cả thu nhập từ thanh lý các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng (trừ thanh lý vườn cây cao su), thu nhập từ việc bán phế liệu phế phẩm liên quan đến các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản.

Sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng của hợp tác xã và của doanh nghiệp được xác định căn cứ theo mã ngành kinh tế cấp 1 của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam"

 Như vậy công ty bạn hoạt động trong lĩnh vực nông sản được miễn thuế TNDN đối với các khoản thu nhập sau:

- Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.

- Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Tư vấn thuế. Thân gửi Công ty Luật Minh Khuê. Xin gửi lời chào đến quý công ty. Hiện tại tôi đang gặp phải một chút khó khăn về một số thủ tục liên quan đến Thuế. Kính mong quý công ty có thể giúp tôi. Tôi đang làm kế toán cho 1 công ty con ở Hà nội. Trụ sở chính ở trong Sài Gòn. Chi nhánh vẫn hạch toán phụ thuộc vào công ty me. Và công ty mẹ đóng thuế. Nhưng gần đây, cơ quan thuế liên lạc với chúng tôi yêu cầu chúng tôi trình văn bản kê khai thuế và giấy tờ hạch toán phụ thuộc nộp kê khai năm 2016. Ấy vậy nhưng khi tôi lên nộp họ nói k được. Công ty có thể cho tôi hiểu rõ hơn kê khai thuế mới này là như thế nào . Và giờ chúng tôi cần pải nộp những văn bản gì lên cơ quan thuế quận. Tôi rất mong sớm nhận được câu trả lời . Ý kiến tư vấn của quý công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn . Vũ Anh.

Trường hợp của bạn là chi nhánh có địa chỉ khác tỉnh so với trụ sở chính nên theo Thông tư 156/2013/TT-BTC , kê khai thuế đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện như sau:

- Kê khai thuế môn bài: Nếu khác tỉnh thì nộp tờ khai và tiền thuế môn bài tại chi nhánh đó.

- Xuất hóa đơn cho chi nhánh: Nếu chi nhánh khách tỉnh với trụ sở chính, khi điều chuyển hàng hóa cho những chi nhánh này để bán thì DN có thể lựa chọn một trong 2 cách sử dụng hóa đơn, chứng từ sau:

  • Lập hóa đơn GTGT
  • Lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm Lệnh điều động nội bộ. Khi bán hàng chi nhánh phải lập hóa đơn và bảng kê hàng hóa bán ra gửi về trụ sở chính

- Kê khai Thuế GTGT: Kê khai tại chi nhánh

- Kê khai thuế TNDN: Kê khai tại trụ sở chính.

>> Xem thêm:  Lệ phí trước bạ là gì ? Cách tính lệ phí trước bạ theo quy định mới

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn Luật Thuế - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Hồ sơ tài sản cố định bị mất thì xử lý như thế nào?