Nhưng khách hàng bên em đánh giá nói như vậy là sai. Nếu em có tiền thâm niên và theo quy chế thì hàng tháng không cần tính vào mức x ngày công = lương, nhưng trong tiền tăng ca em phải tính tỷ lệ tiền thâm niên thành tiền cho người lao động. Ví dụ: anh A làm 26 ngày công. 3h tăng ca. Mức lương là 100.000đ, độc hại là 5.000đ. thâm niên chi vào cuối năm là 100.000đ. Theo khách hàng lương anh A tính như sau: Tiền lương = 26n*105.000đ=2.730.000đ.(1) Tính tiền thâm niên cho tăng ca = 100.000đ/12/26/8=40đ Tính tiền trên giờ tăng ca = 105.000/8=13.125đ Tồng tiền tăng ca = 40+(13.125*3)=39.415đ (2) Tổng lương trong tháng là: (1)+(2) = 2.769.415đ.

Xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

Tiền lương tăng ca tính như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động  trực tuyến,gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau: 

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký nội quy, thang bảng lương lao động mới nhất năm 2020 ?

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội

Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo Điều 90 Bộ Luật lao động năm 2012 về tiền lương: “...Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác...Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc...”. Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

Nguyên tắc trả lương được quy định tại Điều 96 Bộ Luật lao động năm 2012 như sau:


“Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.
Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.”

Pháp luật lao động không quy định cụ thể về khoản tiền chuyên cần người sử dụng lao động trả cho người lao động mà dựa trên sự thỏa thuận của các bên có hay không có trả cho người lao động khoản tiền chuyên cần này. 

Tại Khoản 2 Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

"2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động".

Bên cạnh đó, theo Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định:

"Điều 17. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hộiđối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sửdụng lao động quyết định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội được quyđịnh như sau:

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đếnngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lươngvà phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng laođộng.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trởđi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và cáckhoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồnglao động.

3. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xãhội đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương quy định tại Điểm đKhoản 1 Điều 2 của Nghị định này là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừviên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viêndo nhà nước làm chủ sở hữu.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hộiđối với người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương quy định tại Điểmđ Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này là tiền lương do đại hội thành viên quyết định".

Theo thoả ước lao động và quy chế trả lương công ty bạn chi người lao động 100.000đ tiền chuyên cần vào cuối năm và chỉ cho người làm đủ 12 tháng. Cuối năm chi bạn  khoản này và sẽ đóng bảo hiểm trên lương cộng khoản này luôn. Như vậy, không trái với quy định pháp luật. 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức lương áp dụng sau khi thi đậu biên chế ?

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Lao động.

>> Xem thêm:  Nghĩa vụ giao kết hợp đồng với người lao động của người sử dụng lao động ?