Trọng lượng toàn phần khai thác tối đa (Maximum operating gross weight) là thuật ngữ dùng trong vận chuyển hàng hóa bằng container. Đó là việc kết hợp được trọng tải tối da của container với trọng lượng hàng hóa chở trong container. Thuật ngữ này còn được gọi là “rating” hoặc “R”.Tối đa (Max) là từ viết tắt của “maximum”.