Người gửi: H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động công ty luật Minh Khuê.

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Kính chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi.Chúng tôi xin trả lời thắc mắc của bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

-Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế 

Nội dung trả lời:

“Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp là gì ? Khái niệm về giải quyết tranh chấp ?

1.Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương....”.

Theo như bạn trình bày, bác đã được 53 tuổi, Đối chiếu với quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 158/2014/NĐ-CP nếu bác đóng bảo hiểm đủ 20 năm thì  bác đủ điều kiện về hưu trước tuổi.

Nếu bác hưởng chế độ hưu trí theo quy định này thì bác sẽ được hưởng quyền lợi sau:

          - Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

         -  Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương;

         - Trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội.  

"Điều 52. mức lương hàng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.
...
3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung”.

"Điều 54. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Ngoài khoản được hưởng theo nghị định 108/2014 chúng tôi phân tích ở trên, hàng tháng bác sẽ được nhận:

                 75% x ( tiền lương bình quân của 5 năm trước khi nghỉ việc)

Bạn có thể  đối chiếu với trường hợp của bắc để tính mức lương hưu hàng tháng của của bác.

Ngoài ra, bác được hưởng 3,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội cho 7 năm đóng bảo hiểm xã hội (trợ cấp một lần).

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động.

>> Xem thêm:  Sa thải người lao động nghỉ ốm không báo trước có được không ?