1. Chúng tôi có tuyển dụng lao động vào làm việc nhưng ban đầu họ chưa biết gì về nghề, nếu có thì biết ít nên Công ty chúng tôi phải đào tạo họ nhiều để làm việc cho chúng tôi. Hình thức đào tạo tại chỗ, những người có chuyên môn và trình độ cao của Công ty sẽ hướng dẫn, đào tạo họ cho đến khi họ biết làm.

2. Khi đào tạo họ biết rồi thì họ lại không ở lại làm việc cho chúng tôi mà xin nghỉ để làm cho Doanh nghiệp khác mà chẳng phải mất gì, vì không có ràng buộc gì, ở trường hợp trên chúng tôi phải xử lý ra sao? Nếu ràng buộc họ thì ràng buộc thế nào để cả hai bên đều thấy hợp lý và không trái luật. Rất mong Luật Minh Khuê cho chúng tôi sự tư vấn tốt nhất càng sớm càng tốt. Xin cảm ơn Luật Minh Khuê rất nhiều!

Trân trọng!

Người gửi: V.A

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật Lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn pháp luật về đào tạo lao động ?

Luật sư tư vấn Luật Lao động: - 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý

Bộ luật lao động 2012 

Luật giáo dục nghề nghiệp 2014

Nội dung phân tích

Trường hợp bạn tuyển người lao động về làm việc cho doanh nghiệp mình và muốn ràng buộc trách nhiệm của họ thì bạn có thể ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Theo Luật giáo dục nghề nghiệp 2014 thì hợp đồng đào tạo được hiểu là "sự giao kết bằng lời nói hoặc bằng văn bản về quyền và nghĩa vụ giữa người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, lớp đào tạo nghề, tổ chức, cá nhân với người học tham gia các chương trình đào tạo thường xuyên quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật này và trong trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào đào tạo để làm việc cho doanh nghiệp.".

Cũng theo khoản 2, 3 điều 39 Luật giáo dục nghề nghiệp 2014, trong trường hợp công ty bạn đào tạo nghề và muốn tuyển họ vào làm việc cho doanh nghiệp thì bạn cần ký hợp đồng đào tạo bao gồm các nội dung sau :

"2. Hợp đồng đào tạo phải có các nội dung sau đây:

a) Tên nghề đào tạo hoặc các kỹ năng nghề đạt được;

b) Địa điểm đào tạo;

c) Thời gian hoàn thành khóa học;

d) Mức học phí và phương thức thanh toán học phí;

đ) Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng;

e) Thanh lý hợp đồng;

g) Các thỏa thuận khác không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

3. Trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào đào tạo để làm việc cho doanh nghiệp thì hợp đồng đào tạo ngoài những nội dung quy định tại khoản 2 Điều này còn có các nội dung sau đây:

a) Cam kết của người học về thời hạn làm việc cho doanh nghiệp;

b) Cam kết của doanh nghiệp về việc sử dụng lao động sau khi học xong;

c) Thỏa thuận về thời gian và mức tiền công cho người học trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp trong thời gian đào tạo.".

Theo điều 62 Bộ luật lao động 2012 thì trong hợp đồng, bên bạn có thể đề xuất về khoảng thời gian mà người lao động cam kết sẽ làm việc cho Doanh nghiệp sau khi được đào tạo xong. Hợp đồng được chia làm 2 bản, mỗi bên giữ một bản.

Như vậy sau khi ký hợp đồng này, mà những đối tượng đó sau khi được đào tạo thì bỏ đi không làm việc tại doanh nghiệp thì theo điều 43, khoản 3 BLLĐ 2012 thì người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật thì "3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.". Hoặc khi những đối tượng đó vi phạm hợp đồng đào tạo nghề thì phải hoàn trả chi phí đào tạo cho công ty bạn, cụ thể :

"Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài." ( khoản 3, điều 62, BLLĐ 2012).

Sau khi ký hợp đồng này thì bạn có thể đảm bảo quyền lợi của công ty, hạn chế việc lao động đến chỗ bạn học nghề rồi xin nghỉ đến công ty khác làm việc. Trong trường hợp họ cam kết làm nhưng không làm hoặc không làm đủ thì họ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, và bồi hoàn chi phí đào tạo theo hợp đồng.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. 

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.