Trong đó, chi cho cán bộ nhân viên ngày Lễ, Tết trên 5 tỷ, các khoản chi còn lại không hợp lệ. Hỏi hành vi của Giám đốc đã vi phạm những quy định của Luật nào? số tiền thu trái quy định đã được chi cho cán bộ nhân viên có phải thu hồi không? Căn cứ xử lý và thu hồi, hình thức xử lý kỷ luật?

Tư vấn về việc giám đốc tự ý thu, chi?

Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được trả lời thắc mắc của bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

  • Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;
  • Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 6 tháng 03 năm 2008;
  • Thông tư 81/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính ngày 06 tháng 9 năm 2006;
  • Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;
  • Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 11/6/2007 của Chính phủ quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
  • Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

2. Nội dung trả lời:

Căn cứ Luật quản lý ngân sách nhà nước quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập... bao gồm trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất, quyền sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc.

Trong đó có quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước giao phải tuân thủ Điều 31, Điều 32, Điều 33 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008. Do đó, hành vi thu chi của đơn vị do giám đốc quyết định, được xác định là vi phạm về thu chi về ngân sách.

"Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về ngân sách thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật"  (Điều 73 luật Ngân sách nhà nước 2002). Đây là căn cứ để xác định hành vi trên sẽ bị xử lý theo các hình thức xử lý kỷ luật của nhà nước.

Như vậy, việc lấy thu bù chi, chi nhưng không hạch toán vào ngân sách, không lập hóa đơn chứng từ của vị giám đốc trên là hoàn toàn sai phạm. Các khoản chi không rõ ràng, không đúng mục đích sẽ phải hoàn trả, thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước theo quy định. Căn cứ vào mức độ sai phạm, hành vi khắc phục của giám đốc để tiến hành xử lý kỷ luật đúng với quy định của nhà nước.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi, trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về đất đai và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận luật sư doanh nghiệp