Như vậy em tính cắt lương/22 ngày có đúng không hay lương/26 ngày ạ ?

Em xin cảm ơn!

Người hỏi: N.T.K.D

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của Công ty luật  Minh Khuê.

Tư vấn xác định lương đối với lao động nghỉ ốm

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải quyết như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006;

>> Xem thêm:  Tiền lương là gì ? Tiền lương tối thiểu là gì ?

Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn mức hưởng chế độ ốm đau.

Nghị định 45/2013/NĐ - CP nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Luật viên chức năm 2010

- Công văn số 3319/LĐTBXH - ATLĐ

Nội dung tư vấn:

Tại khoản 6, điều 6 của nghị định 45/2013/ NĐ - CP quy định về thời gian nghỉ ốm của người lao động như sau:

"Điều 6. Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm

 6. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng".

Như vậy, căn cứ vào quy định này thì thời gian nghỉ ốm của người lao động sẽ được xem xét để tính số ngày nghỉ hằng năm. Như vậy, khi người lao động nghỉ ốm được sự đồng ý của người sử dụng lao động mà số thời gian nghỉ ốm đấy cộng dồn không quá hai tháng sẽ được tính là số ngày nghỉ hàng năm. 

Tại công văn số 3319/LĐTBXH - ATLĐ thì các quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi của công chức, viên chức sẽ được áp dụng theo quy định của nghị định 45/2013/NĐ - CP và Bộ luật lao động 2013 theo quy định tại khoản 3 của công văn này.

>> Xem thêm:  Thu nhập là gì ? Tiền lương là gì ? Quy định pháp luật về thu nhập, tiền lương

"3. Theo Bộ luật lao động và Nghị định số 45/2013/ NĐ-CP  ngày 10/5/2013 của Chính phủ thì công chức, viên chức được áp dụng quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tại 02 văn bản này trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công chức, viên chức có quy định khác. Vì vậy, nếu không có quy định riêng về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi thì công chức, viên chức cũng áp dụng 02 nội dung trên như người lao động. Tuy nhiên, để rõ ràng hơn đối với công chức, viên chức và tránh việc quy định này bị lạm dụng, đề nghị Bộ Nội Vụ nghiên cứu, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn riêng cho công chức, viên chức".

Theo quy định tại khoản 4 điều 13 của Luât viên chức 2010 về quyền nghỉ ngơi của công chức có quy định

"Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi

4. Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập".

Như vậy, viên chức có thể thỏa thuận với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về việc nghỉ việc mà không hưởng lương. 

Căn cứ vào các quy định trên, số ngày nghỉ ốm của viên chức  sẽ được tính là nghỉ phép năm, nếu như số ngày nghỉ đấy cộng dồn lại không quá 02 tháng, còn nếu như quá 02 tháng thì thời gian vượt quá sẽ không được tính vào thời gian nghỉ hàng năm. 

Như vậy, chị giáo viên này sẽ không được hưởng lương do nghỉ ốm là 10 ngày chứ không phải là cả tháng, đơn vị không trả lương đối với mười ngày làm việc là đúng nhưng  số tiền mà chị ấy được hưởng lương sẽ do bên bảo hiểm tri trả tương ứng với những ngày nghỉ ốm.

Khoản 1 Mục I chế độ ốm đau Phần B Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn mức hưởng chế độ ốm đau được tính như sau:

Hưởng chế độ ốm đau = tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc/ 26 ngày x 75%  số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

>> Xem thêm:  Thù lao là gì ? Quy định pháp luật về thù lao

Theo khoản 1 Điều 94 Luật bảo hiểm xã hội 2006 thì người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở).

Như vậy, từ các phân tích trên, thì người giáo viên này sẽ bị cắt lương 10 ngày mà chị ấy nghỉ ốm và những ngày nghỉ ốm này sẽ được bên bảo hiểm xã hội chi trả theo trợ cấp ốm đau khi chị này tham gia bảo hiểm xã hội. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về lao động và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Ý kiến trả lời bổ sung:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Luật Minh Khuê. Chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Luật viên chức 2010

>> Xem thêm:  Người đang hưởng lương hưu mất thì thân nhân có được trợ cấp không ?

-  Luật bảo hiểm xã hội 2006

Thứ nhất, 10 ngày chị giáo viên nghỉ ốm sẽ được tính vào số ngày nghỉ hằng năm. Theo quy định tại khoản 6 Điều 6 nghị định 45/2013/NĐ-CP.

Điều 6. Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm

6. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng.

Tại công văn số 3319/LĐTBXH - ATLĐ thì các quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi của công chức, viên chức sẽ được áp dụng theo quy định của nghị định 45/2013/NĐ - CP và Bộ luật lao động 2013 theo quy định tại khoản 3 của công văn này:"3. Theo Bộ luật lao động và Nghị định số  45/2013/ NĐ-CP  ngày 10/5/2013 của Chính phủ thì công chức, viên chức được áp dụng quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tại 02 văn bản này trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công chức, viên chức có quy định khác. Vì vậy, nếu không có quy định riêng về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi thì công chức, viên chức cũng áp dụng 02 nội dung trên như người lao động. Tuy nhiên, để rõ ràng hơn đối với công chức, viên chức và tránh việc quy định này bị lạm dụng, đề nghị Bộ Nội Vụ nghiên cứu, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn riêng cho công chức, viên chức".

Theo quy định tại khoản 4 điều 13 của Luât viên chức 2010 về quyền nghỉ ngơi của công chức có quy định

"Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi.

4. Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập".

Như vậy, trong trường hợp này người lao động có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng hoặc được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ vào các quy định trên, số ngày nghỉ ốm của viên chức sẽ được tính là nghỉ phép năm, nếu như số ngày nghỉ đấy cộng dồn lại không quá 02 tháng, còn nếu như quá 02 tháng thì thời gian vượt quá sẽ không được tính vào thời gian nghỉ hàng năm. Tức là, chị giáo viên này sẽ không được hưởng lương do nghỉ ốm là 10 ngày chứ không phải là cả tháng, đơn vị không trả lương đối với mười ngày làm việc là đúng nhưng  số tiền mà chị ấy được hưởng lương sẽ do bên bảo hiểm tri trả tương ứng với những ngày nghỉ ốm.

Khoản 1 Mục I chế độ ốm đau Phần B Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn mức hưởng chế độ ốm đau được tính như sau:

Hưởng chế độ ốm đau = tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc/ 26 ngày x 75%  số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Theo khoản 1 Điều 94 Luật bảo hiểm xã hội 2006 thì người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở).

Như vậy, từ các phân tích trên, thì người giáo viên này sẽ bị cắt lương 10 ngày mà chị ấy nghỉ ốm và những ngày nghỉ ốm này sẽ được bên bảo hiểm xã hội chi trả theo trợ cấp ốm đau khi chị này tham gia bảo hiểm xã hội. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về lao động và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động

>> Xem thêm:  Năm 2021 nghỉ lễ, tết bao nhiêu ngày ? Quy định về tiền thưởng tết ?

>> Xem thêm:  Đang hưởng lương hưu mất thì thân nhân có được hưởng chế độ tử tuất?