Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật thuế  của công ty luật Minh Khuê,

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến, gọi:  1900.6162.

 

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 26/2015/TT-BTC  Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thông tư 119/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,¬¬ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

2.Nội dung phân tích:

Vì bạn không nêu rõ sự cố bạn gặp là gì nên chúng tôi xin tư vấn để bạn có thể không bị giữ lô hàng này nữa. Lúc này bạn phải cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ kèm theo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Cụ thể ở đây là hóa đơn giá trị gia tăng vì hóa đơn đó lúc này người bán là công ty, người mua là chi nhánh (ngược lại).

Tại thông tư 119/2014/TT-BTC hiệu lực ngày 31 tháng 08 năm 2014. Có quy định tại Điểm a, điểm b Khoản 3 Điều 5 như sau.

“3. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tại điểm b, c khoản 1 Điều 16 như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

Tuy nhiên từ ngày 29 tháng 7 năm 2015 thông tư 26/2015/TT-BTC

“7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”    

Vậy kể từ thời điểm thông tư 26/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì bãi bỏ hoàn toàn việc xuất hóa đơn đối với trường hợp xuất dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh. Đối với trường hợp của công ty bạn nếu xuất dùng tài sản dùng nội bộ trước ngày 30/07/2015 thì công ty phải thực hiện xuất hóa đơn giá trên hóa đơn là giá không bao gồm tiền thuế GTGT dòng thuế suất và tiền thuế gạch bỏ. Đối với trường hợp xuất sau ngày 30/7/2015 thì công ty không cần phải xuất hóa đơn cho hàng hóa xuất dùng nội bộ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Thuế./