Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự 1995

Bộ luật dân sự 2005.

Nghị quyết 45/2005/QH11 hướng dẫn về thi hành Bộ luật dân sự 2005.

Bộ luật dân sự năm 2015.

2. Nội dung trả lời:

Điều 2 BLDS 2005 quy định:

Điều 2. Hiệu lực của Bộ luật dân sự  

1. Bộ luật dân sự được áp dụng đối với quan hệ dân sự được xác lập từ ngày Bộ luật này có hiệu lực, trừ trường hợp được Bộ luật này hoặc nghị quyết của Quốc hội có quy định khác.

2. Bộ luật dân sự được áp dụng trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Bộ luật dân sự được áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Đồng thời, Mục 2 Nghị quyết 05/2005/QH11 quy định như sau:

2. Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật dân sự có hiệu lực thì việc áp dụng pháp luật được quy định như sau:
a) Giao dịch dân sự đang được thực hiện mà có nội dung và hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự thì áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự;
b) Giao dịch dân sự đang được thực hiện mà có nội dung và hình thức khác với quy định của Bộ luật dân sự hoặc giao dịch dân sự được thực hiện xong trước ngày Bộ luật dân sự có hiệu lực mà có tranh chấp xảy ra thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự năm 1995 và các văn bản pháp luật hướng dẫn áp dụng Bộ luật dân sự năm 1995 để giải quyết;
c) Thời hiệu hưởng quyền dân sự và thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.

Như bạn trình bày, thời điểm giải quyết vụ việc là vào năm 2001. Tại thời điểm này, Bộ luật dân sự 2005 chưa được ban hành nên áp dụng Bộ luật dân sự 1995 là hợp lý. Nếu vụ việc này vẫn còn tiếp tục kéo dài đến ngày BLDS 2005 có hiệu lực, đồng thời vụ việc có nội dung và hình thức phù hợp với quy định của BLDS 2005 thì áp dụng các quy định của BLDS 2005 (Điểm a Mục 2 Nghị quyết 45/2005/QH11). Nếu vụ việc có nội dung và hình thức khác với quy định của Bộ luật dân sự hoặc giao dịch dân sự được thực hiện xong trước ngày Bộ luật dân sự có hiệu lực mà có tranh chấp xảy ra thì áp dụng quy định của BLDS 1995 và các văn bản pháp luật hướng dẫn áp dụng BLDS 1995 để giải quyết (Điểm b Mục 2 Nghị quyết 45/2005/QH11).

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Mọi vướng mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ:  Luật sư tư vấn pháp luật dân sự về hiệu lực văn bản gọi:  1900.6162Cảm ơn bạn đã lựa chọn công ty Luật Minh Khuê !

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê