1. Hiểu thế nào về bài thu hoạch cảm tình Đảng?

Bài thu hoạch cảm tình Đảng là một dạng bài tập mà các Đảng viên cần phải thực hiện, hoàn thành sau khi tham gia chương trình học Cảm tình Đảng. Bài thu hoạch sẽ thể hiện sự hiểu biết của mỗi cá nhân về Đảng Cộng sản Việt Nam và liên hệ thực tiễn với bản thân 

Về nội dung triển khai cho bài thu hoạch cảm tình Đảng sẽ phụ thuộc vào từng lĩnh vực làm việc và học tập khác nhau của những người học. Trong bài viết sau đây, Luật Minh Khuê sẽ gửi đến quý khách một số bài thu hoạch mẫu về Cảm tình Đảng mà công ty đã sưu tầm được như sau:

 

2. Tố chất cần có ở một người Đảng viên

Để có thể trở thành một Đảng viên ưu tú, công dân cần lưu ý đảm bảo được các điều kiện sau đây:

Thứ nhất bạn cần phải là công dân Việt Nam đủ từ 18 tuổi trở lên. Công dân Việt Nam dưới góc độ pháp lý là những người có quốc tịch Việt Nam. Đảng sẽ chỉ kết nạp những công dân Việt nam đủ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng) vì với độ tuổi này, công dân mới thực sự trưởng thành về mặt nhận thức, hành vi của mình, có trách nhiệm với mọi hành động của chính bản thân. Như vậy mới có thể đảm bảo được việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của một Đảng viên. Bên cạnh đó, Điều lệ Đảng cũng không quy định về độ tuổi tối đa của người vào Đảng chỉ cần họ có thể đáp ứng được hai điều kiện trên và có mong muốn được kết nạp Đảng. Tuy nhiên với những người cao tuổi (trên 60 tuổi) thì việc kết nạp vào Đảng sẽ có sự cân nhắc nhất định

Thứ hai là bạn phải đảm bảo được tính tự nguyện và thừa nhận thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của một đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đảng. Tức là trong trường hợp này đòi hỏi người muốn vào Đảng trước hết phải có sự giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ do Đảng giao phó. Người vào Đảng không chỉ thừa nhận mà còn phải tự nguyện thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, hoạt động và nhiệm vụ của một đảng viên. Thừa nhận mà không tự nguyện thực hiện thì chưa phải đã thừa nhận thực sự. Hành động thực tế chính là thước đo nhận thức, tư tưởng và ý chí phấn đấu của người vào Đảng

Thứ ba là qua thực tiễn, bạn chứng tỏ được là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm. Trở thành một người ưu tú là kết quả phấn đấu, rèn luyện qua một quá trình nhất định. Chỉ có thông qua rèn luyện, thử thách trong thực tiễn "lửa thử vàng, gian nan thử sức" mới chứng tỏ là người ưu tú, được Đảng lựa chọn. Sự đánh giá trung thực, khách quan của nhân dân giúp Đảng xem xét, kết nạp đúng những người thực sự ưu tú trong quần chúng vào Đảng. Ngoài những điều kiện được quy định trong Điều lệ Đảng thì quy định số 29 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng còn có thêm quy định về trình độ học vấn cho người vào Đảng: Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên; Học vấn của Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khóa khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không đảm bảo được quy định chung thì thực hiện theo Hướng dẫn của Ban bí thư.

>> Xem thêm: Điều kiện để được học lớp cảm tình đảng là gì?

 

3. Bài thu hoạch cảm tình Đảng của mới nhất 

Câu 1: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? 

Đảng viên Đảng Cộng sản iệt Nam là những chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn dấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Điều lệ Đảng đã ghi nhận cụ thể để có thể trở thành một đảng viên trước hết phải là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chín trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. Và thứ hai là thông qua thực tiễn có thể chứng tỏ được bản thân là người ưu tú và được nhân dân tín nhiệm thì đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng

Về nhiệm vụ, Điều lệ Đảng có quy định rõ đảng viên phải chấp hành bốn nhiệm vụ trọng yếu sau đây:

+ Thứ nhất, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng

+ Thứ hai là không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm

+ Thứ ba là có sự liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

+ Cuối cùng là một đảng viên cần tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đrang; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển Đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định. 

Bên cạnh đó, là một đảng viên, công dân sẽ có quyền được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng. Ứng cứ và đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Bna Chấp hành Trung ương. Bên cạnh đó được quyền phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. Mặt khác có thể trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. 

Câu 2: Anh chị sẽ làm gì để phấn đấu trở thành một Đảng viên ưu tú? 

Mơ ước và mong muốn được kết nạp Đảng là giấc mơ từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường của biết bao thế hệ học trò Việt Nam, và bản thân tôi cũng là một trong số họ. Nay nhờ sự phấn đấu, chăm chỉ rèn luyện, tôi may mắn được tham dự lớp học Cảm tình Đảng tại địa phương nơi tôi sinh sống và học tập. Trước đây những hiểu biết của tôi về Đảng chưa được rõ ràng nhưng thông qua lớp học bồi dưỡng Cảm tình Đảng đã củng cố thêm cho tôi những hiểu biết nhất định về Đảng, về chính trị. Bằng chính những kinh nghiệm của người giảng dạy, của các cán bộ Đảng viên mà buổi học bồi dưỡng về Đảng giúp tôi tiếp thêm sức mạnh để phấn đấu trở thành một Đảng viên ưu tú. Bản thân tôi hiểu được rằng, đảng viên chính là yếu tố không thể thiếu trong đội ngũ Đảng lớn mạnh và muốn tổ chức Đảng lớn mạnh thì lại cần những Đảng viên ưu tú, mỗi đảng viên chính là một hạt nhân làm nên tổ chức Đảng bền vững cho đất nước. Do vậy, để bản thân có thể trở thành một đảng viên, tôi đã xác định mục tiêu và xây dựng những kế hoạch tương lai mà bản thân phải hướng đến sau đây:

Thứ nhất, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn. Xác định động cơ vào Đảng chính là trả lời cho câu hỏi Tại sao chúng ta lại vào Đảng? Vào Đảng vì lý do gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sưc phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên". Thật vậy, phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Vào Đảng là dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ cũng như dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ Cách mạng, phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến.

Trong quá trình phấn đấu vào Đảng, để có được động cơ vào Đảng đúng đắn, cần phải hiểu sâu sắc bản chất, mục đích của Đảng, tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng đề ra; thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi, ca lạ với bản chất của người chiến sỹ cách mạng. Bên cạnh đó việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn cũng mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong bối cảnh hòa bình, Đảng cầm quyền và cơ chế kinh tế thị trường, mỗi người chúng ta nói chung và đảng viên nói riêng luôn phải đối mặt với biết bao thử thách, khó khăn và những cám dỗ của quyền lực, tiền tài... xuất phát từ động cơ trong sáng, bản thân tôi đã xác định vào đảng là để cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm "bình phong", làm "chỗ dựa" để tiến thân. Vào đảng là thực hiện vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của một người đảng viên, để rèn luyện và trưởng thành, để được đóng góp cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc. Khi nhận thức được đúng đắn chúng ta sẽ có động cơ đngs, có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động, thôi thúc ta sống, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Nếu người vào Đảng không có động cơ vào Đảng trong sáng sẽ không thể vượt qua được những thử thách, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và những thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Thứ hai là cố gắng rèn luyện bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng. Đối với mỗi con người thi bản lĩnh chính là tố chất cần thiết quyết định sự vững vàng, sự kiên định, sự độc lập, chủ động trong hành động trước mọi hoàn cảnh, nhất là trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu đã lựa chọn; trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng sẽ không dao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Bản lĩnh chính trị của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay được thể hiện ở sự kiên  định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ... Ngoài ra bản lĩnh chính trị của Đảng còn được thể hiện trong hành động của mỗi Đảng viên. Đó chính là sự vững vàng, kiên định, không giao động trước mọi tình huống, sự quyết tâm phấn đấu, vượt mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ vì lợi ích của Đảng và của nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu và hoạt động diễn biến hòa bình nhằm chống phá chế độ ta của các thế lực thù địch; đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Và để có bản lĩnh chính trị vững vàng, bản thân tôi biết mình cần phải đứng trên lập trường của giai cấp công nhân, giữ vững niềm tin. Trước khó khăn, thử thách phải không được nao núng tinh thần, không mất phương hướng chính trị và có một thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định. Chỉ có sự hiểu biết sâu rộng, trải nghiệm dày dạn qua trường học đấu tranh thực tiễn thì bản thân mới có thể trở nên vững vàng và kiên định.

Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị, bản thân tôi sẽ thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng bởi tôi biết rằng, có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú. Trong Đảng ta đã có biết bao đồng chí đã vì dân, vì Đảng mà hy sinh oanh liệt, đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng, được nhân dân tôn thờ. Ngày nay, đại bộ phận đảng viên vẫn luôn giữ vững phẩm chất đọa đức cách mạng, được người dân quý mến và tin cậy. Đạo đức cách mạng hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân gây ra nhiều tác hại, có khi nghiêm trọng vì vậy xây dựng đạo đức cách mạng luôn đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời không ngừng nghỉ. Trong xã hội ngày nay thì đạo đức cách mạng còn là ý chí, là sự quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi cái nghèo , trở thành một quốc gia văn minh, giàu mạnh, nhân dân làm chủ xã hội và có được một cuôc sống ấm no, hạnh phúc và tự do. Không thẻ có đạo đức cách mạng nếu làm gì cũng tính toán thiệt hơn với Đảng, lúc nào cũng đòi hỏi sự hưởng thụ, muốn lựa chọn công việc theo ý thích và lợi ích cá nhân, sống cơ hội, sống thực dụng, coi đồng tiền là tất cả, làm giàu phi pháp....

Thứ ba, để có thể trở thành đảng viên, việc nâng cao năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bởi tổ chức đảng, đoàn thể chính là yếu tố tiếp theo mà bản thân tôi luôn hướng tới. Trong điều kiện hiện nay, luôn phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn, nghiêp vụ. Đảng không thể kết nạp những người lười học tập hoặc học lấy lệ, chỉ cốt lấy bằng cấp, không thể hiện được tính tiên phong và gương mẫu. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bản thân trước hết cần phải xác định nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất và năng lực chuyên môn là đòi hỏi của thời đại. Chính vì thế bản thân tôi luôn tự xây cho mình những kế hoạch học tập thường xuyên, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. Việc thường xuyên học tập và bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị là vấn đề hết sức cần thiết nhằm nâng cao trí tuệ trong Đảng. 

Thứ tư, bản thân cần cố gắng phát huy kỹ năng gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội. Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Để giữ vững truyền thống đó, để trở thành đảng viên thì bản thân tôi biết mình cần phải có thái độ gần gũi, cởi mở nhiệt tình với quần chúng nhân dân; có tinh thần phục vụ, sẵn sàng giúp đỡ khi nhân dân gặp khó khăn và yêu cầu ở mọi lúc, mọi nơi. Phải hòa mình với quần chúng, tin tưởng, am hiểu và lắng nghe ý kiến của nhân dân, có trách nhiệm phục vụ, chỉ dẫn nhân dân. Thường xuyên chăm lo đời sống, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó cũng cần nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân tôi là thành viên, góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua hoạt động đoàn thể, bản thân cần thể hiện ro vai trò cũng như khả năng lãnh đạo, tập hợp quần chúng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu - những phẩm chất cần thiết để trở thành Đảng viên của Đảng. Mặt khác, bản thân cũng phải chú trọng mở rộng các mối quan hệ xã hội và tích cực tham gia vào công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đinh, người thân tham gia các phong trào, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, chống tệ nạn xã hội, quan lieu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Gắn bó với tập thể, với nhân dân, với đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác, với bà con làng xóm, khối phố; tôn trọng, chia sẻ, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau; hòa mình với quần chúng nhưng không bị động theo những suy nghĩ và việc làm tiêu cực, sai trái, mà luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, vận động mọi người đoàn kết, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng đề ra. 

Và cuối cùng chính là tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản thân cần phải kiên định mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, trong bất kỳ tình huống nào cũng không được giao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu; phải tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái vè tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", tự chuyển hóa trong nội bộ. Vì vậy, tham gia xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm của những người phấn đấu vào Đảng nói chung. Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ, đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân và động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. Để có thể thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở thì bản thân tôi nhận thấy cần phải đi từ việc tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất. Góp phần tích cực đưa những chủ trương, nhiệm vụ đó vào cuộc sống, tạo ra bước phát triển mới của cơ sở, đơn vị, nhất là về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống của người lao động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. Bên cạnh đó cần chủ động nắm bắt tình hình thực tế, nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng kịp thời phản ánh, đề xuất với tổ chức đảng. Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét, bầu vào cấp ủy, giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp đảng. Và cuối cùng chính là tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở cơ sở, đơn vị. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu, các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để xuyên tac chủ trương, chính sách của Đảng; vu cáo, bôi nhọ những cán bộ, đảng viên tích cực, trung thực; kích động, chia rẽ đoàn kết, gây rối nội bộ...

Thông qua những kế hoạch rèn luyện bản thân đã được trình bày ở trên, tôi mong muốn tổ chức Đảng có thể phê chuẩn và tạo điều kiện cho tôi trở thành một đảng viên chính thức, được đóng góp công sức của mình cho xã hội và tăng cường phong trào, hoạt động của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Trên đây là toàn bộ thông tin về Bài thu hoạch Cảm tình Đảng mới nhất mà Luật Minh Khuê gửi đến quý khách tham khảo. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích cho quý khách hàng trong quá trình thực hiện một bài thu hoạch cá nhân và đạt được những kết quả tốt đẹp với những lưu ý và cách thức hoàn thành bài thu hoạch hay và hiệu quả nhất. Tham khảo thêm: Điều kiện được học cảm tình đảng và kết nạp Đảng là gì? Phân loại Đảng viên thực hiện thế nào?

Nếu quý khác hàng còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách. Hoặc quý khách có thể gửi thông tin câu hỏi qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được phản hồi sớm nhất. Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!