1. Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm bảo về bản quyền tác giả và quyền sở hữu hợp pháp đối với chủ sở hữu tác phẩm (cá nhân hoặc doanh nghiệp). Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm cho Quý khách hàng trong và ngoài nước:

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN: Việc phát triển và ứng dụng công nghệ đang là một trong những lĩnh vực ưu tiên phát triển của Việt Nam. Theo đánh giá của PCWORlD thì Việt Nam được xem như một quốc gia có nhiều thế mạnh trong lĩnh vực phát triển công nghệ phần mềm của thế giới. Việc thiết kế phần mềm đang là một xu thế phát triển sự phát triển công nghệ tại Việt Nam, việc bảo hộ bản quyền phần mềm là một xu thế tất yếu để giảm thiểu các tranh chấp phát sinh trong tương lai. Công ty luật Minh Khuê cam kết cung ứng dịch vụ đăng ký bảo hộ phần mềm máy tính một cách chuyên nghiệp cho Quý khách hàng:

>> Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ (24/7) gọi số: 0986.386.648

Tư vấn dịch vụ đăng ký bản quyền lần đầu ?

Dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm máy tính - Ảnh minh họa

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận bản quyền: Cục Bản Quyền Tác giả.

Hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính bao gồm (tham khảo mẫu kèm theo):

- Bản sao có công chứng Giấy đăng ký kinh doanh;

- Giấy uỷ quyền (ký và đóng dấu);

- Giấy xác nhận quyền chủ sở hữu tác phẩm;

- Giấy cam đoan của tác giả sáng tác tác phẩm do nhiệm vụ được giao;

- Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả;

- 02 đĩa CD ghi nội dung phần mềm

- Ba (03) bản in tác phẩm được đóng thành quyển.

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục này:

+ Tác phẩm phần mềm có thể đăng ký dưới dạng đồng tác giả;

+ Tác giả phần mềm nếu là cán bộ, công nhân viên lao động hưởng lương thì có thể đăng ký cho công ty ký hợp đồng lao động là chủ sở hữu tác phẩm đó.

+ Nếu tác giả là người đại diện theo pháp luật của công ty thì việc ký xác nhận phải do các thành viên khác trong ban lãnh đạo công ty ký xác nhận;

+ Đĩa CD phải có bìa bọc mầu trắng để đóng dấu;

Mẫu hồ sơ tham khảo:

1.Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả;

2. Mẫu giấy cam đoan;

3. Mẫu giấy xác nhận;

4. Mẫu giấy ủy quyền;

5. Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính;

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ, gọi: 0986.386.648

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

2. Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính, chúng tôi cung cấp mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm máy tính để Quý khách hàng tham khảo:

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm máy tính .

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 0986.386.648

-----------------------------------------------------------------------------------

>> Tải ngay: Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------***----------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Kính gửi: CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Số 151 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

1. Người nộp đơn tờ khai đăng ký:

Tên tổ chức nộp đơn: CÔNG TY …………..……..................……

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:……………............……

Cấp ngày : Ngày …. tháng ….. năm ….. tại sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội. Đăng ký thay đổi lần….. ngày ……/……/……

Địa chỉ : ………………………...............……………

Điện thoại : 04-3…………. Fax : 04-3………..

Nộp đơn đăng ký quyền tác giả cho : Ông /Bà…………............……

2. Tác phẩm đăng ký:

Tên tác phẩm : "........................................................................"

Loại hình : Chương trình phần mềm máy tính

Thời gian công bố : ...............................…/…......../20.....….

Nơi công bố : ……….........................................……..

Hình thức công bố : ……….........................................…….

Nội dung chính của tác phẩm: Tác phẩm là một chương trình phần mềm máy tính dùng cho ……………

(Nội dung chi tiết tác phẩm xin xem trong bản mô tả gửi kèm đơn này)

Tác phẩm có ……. (……) tác giả.

3. Tác giả:

Họ và tên tác giả : Ông/Bà ......................... Giới tính : ……..……

Bút danh : ……………..............................................……..

Sinh ngày : ……. Tháng…...........…năm …...….tại …….....

Số CMND : ……….do Công An …….. cấp ngày …/.…/…...

Quốc tịch : ……………................................................……..

Địa chỉ thường trú : ………………............................................……

4. Chủ sở hữu quyền tác giả:

Tên tổ chức : CÔNG TY ………………...............................…………

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: …………….............................………

Cấp ngày : Ngày ….tháng ….. năm ….. tại sở kế hoạch đầu tư thành phố …... Đăng ký thay đổi lần ….. ngày ……..

Địa chỉ : ………….....................................………………………

Điện thoại : ………..................… Fax : …....................……..

Cơ sở phát sinh quyền sở hữu tác phẩm: Công ty giao nhiệm vụ cho tác giả sáng tác tác phẩm, tác giả hưởng lương và các lợi nhuận khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động với công ty.

Tôi xin cam đoan những lời khai và tài liệu trên là đúng. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

Nơi nhận:

- nt;

- lưu VP- IP

Tài liệu nộp kèm theo:

- 01 Bản gốc Giấy cam đoan;

- 01 Giấy ủy quyền

- 01 Bản gốc Giấy phép kinh doanh

- 02 Bản mô tả tác phẩm.

- 02 tác phẩm đĩa CD

- 01 bản sao giấy CMND

Người nộp đơn

CÔNG TY …………

Giám đốc

(ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu giấy ủy quyền thực hiện đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp cho Quý khách hàng mẫu giấy ủy quyền thực hiện đăng ký bản quyền phần mềm máy tính đăng ký tại Cục bản quyền tác giả Việt nam:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

GIẤY UỶ QUYỀN

Hôm nay, ngày ………….., tại địa chỉ : ……………… (địa chỉ công ty).

Bên ủy quyền: CÔNG TY……………….............……..

Địa chỉ:……………………………………...……

Điện thoại:…………………….. Fax:……………

Đại diện:…………………………………………

Chức vụ:…………………………………………

(Sau đây gọi là Bên A)

Bên ủy quyền: CÔNG TY…………………............…..

Địa chỉ:……………………………………..……

Điện thoại:…………………….. Fax:……………

Đại diện:…………………………………………

Chức vụ:…………………………………………

(Sau đây gọi là Bên B)

Hai bên thỏa thuận việc Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện các thủ tục liên quan đến quá trình đăng ký bảo hộ phần mềm “………………” tại Cục Bản quyền.Bên A cam kết sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi công việc đã ủy quyền cho Bên B.Bên B cam đoan sẽ thực hiện đúng nội dung công việc mà Bên A đã ủy quyền.

Giấy ủy quyền sẽ hết giá trị khi Bên A hoàn thành công việc mà Bên B ủy quyền

Bên ủy quyền Bên nhận ủy quyền

(Bên A) (Bên B)

4. Mẫu hợp đồng đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng đăng ký bản quyền phần mềm máy tính hiện nay đang áp dụng với quý khách hàng trên phạm vi toàn quốc. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lập – Tư do- Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM MÁY TÍNH

Số: ………./ SHCN/20…./MKLAW/....

Hợp đồng dịch vụ pháp lý này được lập và ký vào ngày ___ tháng _____ năm 20.. giữa các bên dưới đây:

BÊN A: CÔNG TY …………………

Đại diện:

Địa chỉ

Điện thoại:

BÊN B: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUE

Đại diện:

Địa chỉ:

Tel: Fax

E-mail : lienhe@luatminhkhue.vn Website : http://www.luatminhkhue.vn

Xét rằng

- Bên A mong muốn chỉ định Bên B đại diện cho Bên A tiến hành các thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền của Bên A tại Việt Nam;

- Bên B là một Công ty dịch vụ pháp lý có khả năng và điều kiện tiến hành các thủ tục nói trên;

Vì vậy, các Bên đã thoả thuận các điều khoản và điều kiện dưới đây:

Điều 1: Phạm vi công việc

Theo hợp đồng này, Bên B sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ pháp lý để hỗ trợ Bên A trong công việc đăng ký bảo hộ bản quyền tại Việt Nam cho các tác phẩm viết “……………” theo yêu cầu của bên A.

Điều 2: Nghĩa vụ của Bên B

Chuẩn bị các tài liệu cần thiết để nộp đơn đăng ký bảo hộ bản quyền tại Việt Nam. Công việc cụ thể là:

- Tư vấn cho bên A về tác phẩm dự định đăng ký bảo hộ bản quyền;

- Soạn thảo các tài liệu, chuẩn bị hồ sơ và tiến hành nộp đơn đăng ký bảo hộ bản quyền tại Cục Bản quyền;

- Theo dõi quá trình xem xét đơn đăng ký bản quyền; thông báo cho Bên A biết chi tiết về quá trình xem xét nói trên. Bổ sung tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết theo yêu cầu;

- Nhận Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và chuyển cho Bên A.

Điều 3: Nghĩa vụ của Bên A

3.1 Cung cấp cho Bên B những thông tin và tài liệu sau:

- Bản sao có công chứng Giấy đăng ký kinh doanh;

- Giấy uỷ quyền (ký và đóng dấu);

- Giấy xác nhận quyền chủ sở hữu tác phẩm;

- Giấy cam đoan của tác giả sáng tác tác phẩm do nhiệm vụ được giao;

- Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả;

- 02 CD ghi nội dung tác phẩm đăng ký bảo hộ;

- Ba (03) bản in tác phẩm được đóng thành quyển.

3.2 Thanh toán cho Bên B: các khoản phí theo các điều kiện và điều khoản quy định tại điều 4 dưới đây.

Điều 4: Giá trị hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán

4.1 Giá trị hợp đồng

- Giá trị hợp đồng cho việc đăng ký cho 01 tác phẩm là ……….000 đồng (…………….)

- Chi phí này không bao gồm 10% VAT tính trên phí dịch vụ của Bên B và chi phí khiếu nại phát sinh (nếu có).

4.2 Thời hạn và phương thức thanh toán

- Bên A sẽ thanh toán cho Bên B ………VND ngay sau khi Hợp đồng này được hai bên ký kết.

- Bên A sẽ thanh toán cho Bên B số tiền còn lại là ……. VND cùng ngày Bên A nhận được Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

- Việc thanh toán có thể được thực hiện bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản vào tài khoản mà Bên B chỉ định. Tỷ giá thanh toán là tỷ giá trung bình giá mua và bán ngoại tệ của Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm thanh toán;

- Bên B sẽ cung cấp cho Bên A Hoá đơn tài chính của Bên B tương đương với giá trị thanh toán chậm nhất là …. ngày kể từ ngày thanh lý hợp đồng (không bao gồm 10% VAT);

Điều 5: Hiệu lực, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng:

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký

- Hợp đồng này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo thoả thuận của các bên và việc sửa đổi hoặc bổ sung phải được lập thành văn bản.

- Hợp đồng này được chấm dứt trong các trường hợp sau

- Hai bên hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo Hợp đồng này;

- Hai bên thoả thuận kết thúc trước khi các công việc được hoàn thành. Trong trường hợp này, hai bên sẽ thoả thuận bằng văn bản về các điều kiện cụ thể liên quan đến kết thúc Hợp đồng;

- Hoặc các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Điều 6: Bảo mật

Các giấy tờ, tài liệu, thông tin trao đổi giữa Bên A và Bên B được xem là thuộc quyền sở hữu đương nhiên của hai bên. Hai bên có trách nhiệm giữ bí mật các giấy tờ, tài liệu, thông tin đó và chỉ được tiết lộ cho người khác nếu được sự đồng ý trước bằng văn bản của phía bên kia.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải giữa các bên. Nếu tranh chấp không giải quyết được thông qua hoà giải thì các bên nhất trí rằng một trong các bên có quyền đưa ra giải quyết tại Toà án nhân dân thành phố Hà nội.

Điều 8: Văn kiện Hợp đồng

Hợp đồng này gồm ba (03) trang được lập thành bốn (04) bản tiếng Việt, có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ hai (02) bản.

Đại diện Bên A Đại diện Bên B

Giám đốc Giám đốc

-----------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ LIÊN QUAN :

1. Bảo hộ bản quyền tác giả;

2. Tư vấn bảo hộ tác phẩm viết;

3. Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả;

4. Tư vấn bảo vệ bản quyền nhiếp ảnh;

5. Bảo hộ bản quyền tác phẩm âm nhạc;

6. Đăng ký bản quyền tác phẩm báo chí;

7. Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính;

8. Đăng ký bản quyền kịch bản truyền hình;

9. Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm kiến trúc;

10. Thủ tục đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm văn học;