1. Mẫu bản xác nhận về việc đóng KPCĐ 

>>>> Tải ngay: Mẫu bản xác nhận về việc đóng KPCĐ

Công đoàn cấp trên: Liên hiệp Công đoàn Việt Nam

 Công đoàn: Công đoàn Công ty AB

Mẫu số: C17-TLĐ

BẢN XÁC NHẬN

VỀ VIỆC ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn Công ty ABC

Căn cứ Nghị định số 191/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

Công đoàn Công ty ABC đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn xác nhận về việc đóng kinh phí công đoàn năm 2023 của đơn vị như sau:

- Tổng số lao động: 500 người

- Tổng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng kinh phí công đoàn: 2,000,000,000 VND

- Số kinh phí công đoàn phải đóng: 40,000,000 VND

- Số kinh phí công đoàn đã đóng: 35,000,000 VND

- Số kinh phí công đoàn còn thiếu: 5,000,000 VND

Xác nhn ca đơn v 

Kế toán trưởng

 (Ký, họ tên)

Giám đốc 

(Ký tên, đóng du)

Hà Ni, ngày 15 tháng 09 năm 2023

  TM. BAN CHP HÀNH

 Chủ tch

 (Ký tên, đóng du)

 Bản xác nhận này thường bao gồm các thông tin sau:

- Thông tin về chủ đơn: Bao gồm tên đầy đủ của tổ chức hoặc cá nhân đang đóng kinh phí công đoàn, địa chỉ, số điện thoại, fax, và địa chỉ email (nếu có).

- Thông tin về đối tượng đóng kinh phí: Nếu là cá nhân, bản xác nhận sẽ chứng nhận tên đầy đủ của người đóng kinh phí và các thông tin liên hệ. Nếu là tổ chức, thông tin về đại diện của tổ chức cũng sẽ được cung cấp.

- Thông tin về kinh phí đóng: Bản xác nhận sẽ nêu rõ số tiền kinh phí công đoàn cần đóng, ngày đóng, và bất kỳ thông tin khác liên quan đến việc thanh toán kinh phí này.

- Thông tin về việc xác nhận: Bản xác nhận thường kết thúc bằng các chữ ký của người đại diện chủ đơn hoặc người đóng kinh phí, và có thể bao gồm thời gian xác nhận và dấu của tổ chức hoặc cá nhân.

Mục tiêu chính của bản xác nhận về việc đóng kinh phí công đoàn là đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ trong việc thu thập kinh phí công đoàn từ các thành viên hoặc lao động trong tổ chức, và nó có giá trị pháp lý để xác minh việc đóng kinh phí này.

 

2. Bản xác nhận về việc đóng kinh phí công đoàn được dùng làm gì?

Bản xác nhận về việc đóng kinh phí công đoàn là một tài liệu hoặc biểu mẫu được sử dụng để xác nhận rằng một cá nhân hoặc tổ chức đã thực hiện việc đóng kinh phí cho công đoàn. Đây là một phần quan trọng của quy trình tài chính và quản lý công đoàn trong các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ. Bản xác nhận về việc đóng kinh phí công đoàn là một tài liệu quan trọng trong quản lý tài chính và hoạt động của công đoàn trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nó được sử dụng để xác minh và chứng thực việc đóng kinh phí công đoàn của các thành viên hoặc lao động trong tổ chức. Mục đích chính của nó là:

- Chứng thực việc đóng kinh phí công đoàn: Bản xác nhận xác minh rằng một cá nhân hoặc tổ chức đã thực hiện đúng việc đóng kinh phí công đoàn theo quy định. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc thu thập kinh phí công đoàn từ các thành viên hoặc lao động.

- Quản lý tài chính công đoàn: Bản xác nhận cung cấp thông tin về tổng số tiền đã được đóng, tổng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng, và số tiền còn thiếu để đảm bảo rằng quỹ kinh phí công đoàn được quản lý một cách hiệu quả và đúng đắn.

- Thể hiện sự tôn trọng và tuân thủ: Bản xác nhận là một cách để tổ chức thể hiện sự tôn trọng và tuân thủ đối với quy định về đóng kinh phí công đoàn. Nó cũng giúp tạo lòng tin và sự hài lòng từ phía công đoàn và thành viên tham gia.

- Phục vụ cho mục đích kiểm toán: Trong trường hợp kiểm toán hoặc kiểm tra tài chính, bản xác nhận có thể được yêu cầu để kiểm tra và xác nhận việc đóng kinh phí công đoàn.

- Thể hiện tính minh bạch: Việc có bản xác nhận về việc đóng kinh phí công đoàn giúp thể hiện tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý tài chính và hoạt động của công đoàn.

Tóm lại, bản xác nhận về việc đóng kinh phí công đoàn có vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính và thể hiện tính minh bạch và tuân thủ trong hoạt động của công đoàn.

 

3. Việc đóng kinh phí công đoàn có bắt buộc đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở không?

Việc đóng kinh phí công đoàn bắt buộc đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở. Điều này được quy định trong Luật Công đoàn 2012 và Nghị định 191/2013/NĐ-CP về việc đóng kinh phí công đoàn. Theo quy định thì các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải đóng kinh phí công đoàn bằng một phần trích từ quỹ tiền lương của người lao động. Mức đóng kinh phí này là 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Điều quan trọng là quy định này không phân biệt doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở hay chưa. Dù doanh nghiệp đã có hoặc chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, việc đóng kinh phí công đoàn vẫn là bắt buộc đối với họ. Vì vậy, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở cũng phải thực hiện đóng kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật.

Mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn được quy định tại Nghị định 191/2013/NĐ-CP như sau:

- Mức đóng: Mức đóng kinh phí công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng số tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Đối tượng đóng kinh phí công đoàn: Đối tượng đóng kinh phí công đoàn bao gồm cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, và nhiều loại tổ chức khác. Điểm danh và quy định cụ thể về đối tượng đóng kinh phí công đoàn được thể hiện.

Riêng đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang như Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân, quỹ tiền lương sẽ bao gồm tiền lương của cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng, lao động làm việc trong các nhà máy, doanh nghiệp, và các đơn vị khác trong lĩnh vực này. Về việc nơi đóng kinh phí công đoàn cho doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở, Nghị định 191/2013/NĐ-CP cũng quy định phương thức thu kinh phí công đoàn cho doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở: Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không thụ hưởng kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước có công đoàn cơ sở hoặc chưa thành lập công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương sẽ thu hoặc phân cấp cho công đoàn cấp trên trực tiếp thu và thông báo cho đối tượng đóng kinh phí công đoàn để thực hiện.

Vậy, các doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở vẫn phải đóng kinh phí công đoàn, và việc thu kinh phí sẽ do Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương thực hiện. Mức đóng kinh phí công đoàn được quy định là 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn bao gồm cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, và nhiều loại tổ chức khác theo quy định của pháp luật. Riêng đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, quỹ tiền lương bao gồm tiền lương của cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng, lao động làm việc trong các nhà máy, doanh nghiệp, và các đơn vị khác trong lĩnh vực này. Các doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở vẫn phải đóng kinh phí công đoàn, và việc thu kinh phí sẽ do Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương thực hiện.

Nội dung khác có liên quan mời quý khách xem bài viết sau: Mẫu biên bản xác nhận tài trợ theo chương trình nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (Mẫu số 07/TNDN). Chúng tôi giới thiệu dịch vụ tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại 1900.6162. Với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, chúng tôi sẵn lòng giúp bạn giải quyết mọi vấn đề pháp lý chính xác và hiệu quả. Liên hệ qua email lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ.