1. Các trường hợp được sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè tại TPHCM

Ngày 19/9/2023, Hội đồng nhân dân TPHCM đã chấp thuận và công bố Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND, điều chỉnh mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường và hè phố trên lãnh thổ của Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội và cung cấu trúc hạ tầng phục vụ cho cộng đồng dưới các tình huống sau đây:
Sử dụng tạm thời lòng đường:
- Tổ chức các hoạt động văn hóa: Các tổ chức và cá nhân có thể sử dụng tạm thời lòng đường để tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội, và điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa. (Lưu ý: Trừ các hoạt động văn hóa và điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước).
- Làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt: Tổ chức kinh doanh vệ sinh môi trường đô thị được phép bố trí điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp, đảm bảo quản lý và xử lý rác thải theo quy định.
- Bố trí điểm trông giữ xe: Tổ chức kinh doanh dịch vụ trông giữ xe có quyền sử dụng tạm thời lòng đường để bố trí điểm trông giữ xe và thu tiền dịch vụ trông giữ xe theo quy định của pháp luật.
Sử dụng tạm thời hè phố:
- Tổ chức các hoạt động văn hóa: Các tổ chức và cá nhân được phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội, và điểm trông, giữ xe phục vụ các hoạt động văn hóa (ngoại trừ các hoạt động văn hóa và điểm trông, giữ xe phục vụ các hoạt động văn hóa theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước).
- Làm điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ: Hè phố có thể được sử dụng để kinh doanh dịch vụ, mua bán hàng hóa, tạo điểm bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ dưới các điều kiện quy định.
- Bố trí công trình, tiện ích giao thông công cộng: Hè phố có thể được sử dụng để bố trí các công trình, tiện ích phục vụ giao thông công cộng, và thu phí người sử dụng dịch vụ hoặc lắp đặt các công trình tạm thời trên hè phố, dải phân cách, đảo giao thông.
- Trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng: Hè phố có thể sử dụng để trung chuyển vật liệu và phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình.
- Bố trí điểm trông giữ xe: Tổ chức kinh doanh dịch vụ trông giữ xe có quyền sử dụng tạm thời hè phố để bố trí điểm trông giữ xe và thu tiền dịch vụ trông giữ xe theo quy định của pháp luật.
Lưu ý, trong trường hợp các tổ chức và cá nhân sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô, họ phải tuân thủ quy định tại Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/03/2018 về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè tại TPHCM từ 01/01/2024

T

Khu vực

Giá đất bình quân Khu vực (đồng/m2)

Mức thu phí cho các hoạt động (trừ hoạt động đỗ xe và trông giữ xe) (đồng/m2/tháng)

Mức thu phí cho hoạt động trông giữ xe (đồng/m2/tháng)

Các tuyến đường Trung tâm

Các tuyến đường còn lại

Các tuyến đường Trung tâm

Các tuyến đường còn lại

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Khu vực 1

36.812.169

100.000

50.000

350.000

180.000

2

Khu vực 2

13.659.296

30.000

20.000

100.000

70.000

3

Khu vực 3

8.524.113

20.000

20.000

60.000

60.000

4

Khu vực 4

4.013.724

20.000

20.000

60.000

60.000

5

Khu vực 5

912.000

20.000

20.000

50.000

50.000

Trong đó:

Tính cước thu phí sử dụng tạm thời lòng đường và vỉa hè tại TPHCM được thực hiện theo các quy định sau:
- Nếu số ngày sử dụng lòng đường hoặc vỉa hè dưới 15 ngày trong một (01) tháng, thì cước thu phí được tính là nửa tháng.
- Nếu số ngày sử dụng lòng đường hoặc vỉa hè từ 15 ngày trở lên trong một (01) tháng, thì cước thu phí được tính là 01 tháng.
Phân chia các khu vực thu phí như sau:
- Khu vực 1: Bao gồm các quận: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10, Quận Phú Nhuận, Khu A Khu đô thị mới Nam Thành phố và Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
- Khu vực 2: Bao gồm các quận: Quận 2 (nay thuộc Thành phố Thủ Đức, trừ Khu đô thị mới Thủ Thiêm), Quận 6, Quận 7 (trừ Khu A Khu đô thị mới Nam Thành phố), Quận 11, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình và Quận Bình Tân.
- Khu vực 3: Bao gồm các quận: Quận 8, Quận 9 (nay thuộc Thành phố Thủ Đức), Quận 12, Quận Thủ Đức (nay thuộc Thành phố Thủ Đức), Quận Tân Phú và Quận Gò Vấp.
- Khu vực 4: Bao gồm các huyện: Huyện Bình Chánh, Huyện Hóc Môn, Huyện Nhà Bè và Huyện Củ Chi.
- Khu vực 5: Bao gồm huyện Cần Giờ.
Các tuyến đường trung tâm là các tuyến đường có giá đất bằng hoặc cao hơn giá đất bình quân khu vực, trong khi các tuyến đường còn lại là các tuyến đường có giá đất thấp hơn giá đất bình quân khu vực.
Thời gian thu phí sử dụng tạm thời lòng đường và vỉa hè tại TPHCM sẽ bắt đầu từ ngày 01/01/2024. Điều này nhằm quản lý và tối ưu hóa việc sử dụng lòng đường và vỉa hè, cũng như đảm bảo sự công bằng trong việc thu phí dựa trên thời gian và vị trí sử dụng.

3. Sử dụng vỉa hè và lòng đường đô thị sao cho đúng?

Trên cơ sở quy định tại Phần 3 Thông tư 04/2008/TT-BXD, việc quản lý đường đô thị được chia thành các trách nhiệm quan trọng sau:
Sở Xây dựng các tỉnh và Sở Giao thông Công chính các thành phố trực thuộc trung ương:
- Sở Xây dựng các tỉnh và Sở Giao thông Công chính các thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn.
- Họ phải đảm nhận các công việc như đầu mối tổng hợp, hướng dẫn lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch nâng cấp, cải tạo, bảo trì và phát triển đường đô thị.
- Sở Xây dựng cũng phải trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để quy định phân công, phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị.
- Họ phải hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc quản lý, khai thác và sử dụng đường đô thị.
- Sở Xây dựng còn có trách nhiệm trực tiếp quản lý đường đô thị theo phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
Ủy ban nhân dân các cấp:
- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ quản lý đường đô thị trên địa bàn mà họ quản lý. Cụ thể, ủy ban cấp này cần thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống đường đô thị thuộc địa phương mình quản lý. Điều này bao gồm việc tăng cường trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật để đảm bảo trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn mình quản lý.
- Để quản lý đường đô thị, ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần phân công, phân cấp quản lý cho các cơ quan chuyên môn và cho chính quyền địa phương cấp dưới.
- Đồng thời, họ cần chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của các lực lượng thanh tra chuyên ngành và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp dưới trong công tác quản lý và khai thác sử dụng đường đô thị theo phân cấp theo quy định hiện hành.
- Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cấp xã cũng có trách nhiệm quản lý đường đô thị trên địa bàn mình quản lý theo phân cấp và phân công của cấp trên.
Tổng cộng, hệ thống quản lý đường đô thị tại TPHCM được tổ chức theo cấp bậc và các nhiệm vụ được chia rõ ràng để đảm bảo việc quản lý và khai thác sử dụng đường đô thị được thực hiện hiệu quả và an toàn.
Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp