Các căn hộ chung cư chuyển đổi từ nhà ở thành văn phòng, cơ sở sản xuất, kinh doanh là sai mục đích sử dụng, vi phạm quy định của pháp luật.

Ngoài ra, việc sử dụng văn phòng, cơ sở sản xuất, kinh doanh xen lẫn với nhà ở gây xáo trộn, mất trật tự và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các hộ dân sống ở trong nhà chung cư. Bộ đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư cũng như hộ dân làm tốt công tác quản lý, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Trường hợp nhà nhiều tầng với mục đích sử dụng hỗn hợp có thể tách riêng các văn phòng với khu ở thì cần bố trí và quản lý các văn phòng như đối với công trình kinh doanh, dịch vụ. Nếu văn phòng không đảm bảo điều kiện làm việc theo Quy chuẩn xây dựng và Tiêu chuẩn quy định thì phải có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu các địa phương quan tâm đặc biệt tới việc phòng cháy chữa cháy. Nhà chung cư cần được thiết kế và bố trí đầy đủ những trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo tiêu chuẩn. Các cán bộ, công nhân tham gia quản lý vận hành nhà chung cư đều phải được tập huấn về phòng cháy, chữa cháy tại các khu nhà chung cư.

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ biên tập

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: