1. Sổ kế toán phải được người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán ký duyệt trước khi sử dụng đúng không?

Trước khi tiến hành sử dụng, việc mở và ghi chép vào sổ kế toán của một công ty chứng khoán không chỉ là một nhiệm vụ bắt buộc mà còn là một quy trình cực kỳ quan trọng, được quy định cụ thể trong các điều khoản của Thông tư 210/2014/TT-BTC. Theo đó, quá trình mở và ghi sổ kế toán của công ty chứng khoán phải tuân thủ những quy định chặt chẽ để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý tài chính, góp phần vào việc tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch.

Quy trình mở sổ kế toán bắt đầu từ việc xác định thời điểm phù hợp, như đầu kỳ kế toán năm hoặc ngay từ ngày thành lập đối với các công ty chứng khoán mới. Trong quá trình này, người đại diện theo pháp luật cùng với Kế toán trưởng của công ty chứng khoán phải thực hiện việc ký duyệt các sổ kế toán, đảm bảo tính chính xác và pháp lý của các thông tin ghi chép trước khi sử dụng. Điều này bao gồm việc ký duyệt trên các sổ kế toán được ghi bằng tay hoặc sau khi in ra từ phần mềm kế toán.

Đối với việc mở sổ kế toán, quy định rằng sổ phải được mở theo mẫu in sẵn hoặc kẻ sẵn, có thể đóng thành quyển hoặc để tờ rời, tuy nhiên sau khi sử dụng, các tờ sổ phải được đóng thành quyển để lưu trữ. Trước khi sử dụng, sổ kế toán cần phải đi qua một loạt các thủ tục, bao gồm việc ghi rõ thông tin trên trang đầu sổ, như tên công ty chứng khoán, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ ghi sổ, cũng như chữ ký của người giữ sổ, Kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, sổ kế toán cần phải được đánh số trang và đóng dấu giáp lai giữa hai trang sổ để đảm bảo tính chính xác và pháp lý.

Trong trường hợp sổ kế toán là dạng tờ rời, cần phải tuân thủ những quy định cụ thể. Đầu mỗi sổ tờ rời phải được ghi rõ các thông tin như tên công ty chứng khoán, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng và họ tên của người giữ sổ. Các tờ rời này cần phải được ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng bởi (Tổng) Giám đốc hoặc người được ủy quyền. Đặc biệt, các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán và đảm bảo sự an toàn và dễ tìm kiếm.

Tóm lại, quy trình mở và ghi sổ kế toán của công ty chứng khoán là một quy trình cực kỳ quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự chú ý và tỉ mỉ từ phía các nhà quản lý và kế toán. Việc tuân thủ các quy định và thực hiện đúng quy trình này không chỉ giúp công ty chứng khoán duy trì sự minh bạch và tính chính xác trong quản lý tài chính mà còn góp phần vào việc tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát và kiểm tra của cơ quan chức năng.

 

2. Căn cứ để thực hiện việc ghi sổ kế toán của công ty chứng khoán

Việc ghi sổ kế toán của một công ty chứng khoán đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình quản lý tài chính và báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này. Để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ pháp luật, việc này phải được thực hiện một cách cẩn thận và nghiêm túc.

Theo quy định tại khoản Điều 18 của Thông tư 210/2014/TT-BTC, việc mở và ghi sổ kế toán cho công ty chứng khoán phải tuân theo một số quy tắc cụ thể. Trong đó, việc ghi sổ kế toán là một quá trình đặc biệt quan trọng, yêu cầu sự cẩn trọng và chính xác đặc biệt.

Điều quan trọng nhất khi ghi sổ kế toán là căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về chứng từ kế toán. Điều này đảm bảo rằng các thông tin được ghi vào sổ kế toán là chính xác và có cơ sở pháp lý, không gây ra những sai sót hay nhầm lẫn trong quá trình xử lý thông tin tài chính.

Mỗi mục nhập vào sổ kế toán phải có chứng từ kế toán đi kèm, đảm bảo tính chính xác và minh bạch. Điều này giúp dễ dàng kiểm tra và xác minh lại thông tin khi cần thiết, đồng thời tránh được tình trạng gian lận hoặc không rõ nguồn gốc của dữ liệu tài chính.

Bên cạnh đó, việc xác nhận tính hợp pháp và hợp lý của các chứng từ kế toán cũng rất quan trọng. Cần phải đảm bảo rằng các chứng từ này được tạo ra và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật, không vi phạm các quy định về kế toán và tài chính.

Ngoài ra, việc ghi sổ kế toán cần được thực hiện theo quy trình và phương pháp chuẩn mực. Cần phải có hệ thống rõ ràng và khoa học để đảm bảo tính hiệu quả và hiệu lực của quy trình này. Điều này bao gồm việc áp dụng các nguyên tắc kế toán và tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo tính nhất quán và so sánh được thông tin tài chính với các doanh nghiệp khác.

Đồng thời, việc ghi sổ kế toán cũng cần được thực hiện theo chu kỳ thời gian nhất định, thường là hàng tháng hoặc hàng quý, để đảm bảo thông tin được cập nhật và quản lý một cách liên tục và kịp thời.

 

3. Trong trường hợp sổ kế toán được ghi bằng phần mềm kế toán mà có sai sót thì sửa chữa thế nào?

Trong quá trình quản lý và điều hành doanh nghiệp, việc sử dụng phần mềm kế toán đã trở thành một phần không thể thiếu. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi việc phát hiện ra các sai sót trong quá trình ghi sổ kế toán bằng phần mềm. Vì vậy, việc sửa chữa những sai sót này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong công việc kế toán của doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Thông tư 210/2014/TT-BTC, các trường hợp sửa chữa khi ghi sổ kế toán bằng phần mềm kế toán được quy định một cách cụ thể và rõ ràng như sau:

Trước tiên, nếu phát hiện sai sót trước khi Báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thì việc sửa chữa phải được thực hiện trực tiếp vào sổ kế toán của năm đó trên phần mềm kế toán. Điều này nhấn mạnh vào tính kịp thời và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc khắc phục những lỗi sót phát sinh.

Tuy nhiên, trong trường hợp sai sót được phát hiện sau khi Báo cáo tài chính năm đã được nộp, quy trình sửa chữa cũng được quy định một cách cụ thể. Theo đó, doanh nghiệp cần phải can thiệp trực tiếp vào sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót trên phần mềm kế toán và đồng thời phải ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót. Hành động này không chỉ giúp bổ sung thông tin đối với các bên liên quan mà còn giúp tạo ra một bản ghi chính xác và đầy đủ về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Ngoài ra, quy định cũng rõ ràng về phương pháp sửa chữa khi ghi sổ kế toán bằng phần mềm kế toán. Cụ thể, các trường hợp này đều phải được thực hiện theo "Phương pháp ghi số âm" hoặc "Phương pháp ghi bổ sung". Điều này nhấn mạnh vào sự cần thiết của việc áp dụng các phương pháp chuẩn mực và hợp lý để giải quyết các vấn đề kế toán một cách chính xác và có hiệu quả.

Nhìn chung, việc sửa chữa sai sót trong quá trình ghi sổ kế toán bằng phần mềm là một quy trình quan trọng và cần thiết để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý tài chính của doanh nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu cao về sự chuyên nghiệp, cẩn trọng và tính hiệu quả trong hoạt động kế toán của doanh nghiệp, đồng thời đòi hỏi sự nắm vững về quy định và thực hiện đúng đắn theo quy trình quy định.

Xem thêm >>>> Kế toán nội bộ là gì? Công việc cần làm của kế toán nội bộ là gì?

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc các vấn đề pháp lý, chúng tôi mong muốn được hỗ trợ và giải quyết cho quý khách một cách nhanh chóng và tốt nhất. Để đáp ứng nhu cầu này, chúng tôi đã thiết lập tổng đài 1900.6162 và địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để quý khách có thể dễ dàng liên hệ với chúng tôi.