1. Điểm mới dự thảo luật đất đai sửa đổi

Cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa khi không sản xuất nông nghiệp. Đây được coi là một nội dung nằm trong quy định mới của dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Điều này cũng được quan tâm nhiều hơn trong thời gian gần đây đặc biệt là trong nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022. 

 

2. Luật đất đai 2013 yêu cầu chặt chẽ về điều kiện mua bán đất lúa

Theo điều 191 Luật đất đai 2013 thì bên nhận chuyện nhượng đất lúa phải thuộc đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa, cụ thể trừ một số những trường hợp:

Một là, người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa là tổ chức kinh tế

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 191 Luật đất đai 2013 thì tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền phê duyệt

Hai là, Bên nhận chuyển nhượng là hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

Tại khoản 3 Điều 191 Luật đất đai 2013, hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng nhận tặng cho đất trồng lúa. Trong đó:

+ Cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp: là cá nhân không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên, đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội 

+ Hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp: là hộ gia đình có ít nhất một thành viên không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên: đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc hưởng trợ cấp xã hội.

 

3. Dự thảo sửa đổi luật đất đai mở rộng đối tượng được mua bán đất lúa

- Luật đất đai 2013 yêu cầu khá chi tiết về việc chuyển nhượng đất trồng lúa, điều này cũng có những ưu điểm trong việc sử dụng đúng mục đích của đất trồng lúa, tuy nhiên cũng chưa phát triển tối đa được hiệu quả của việc sử dụng đất trồng lúa. Chưa phát triển được ưu thế của loại đất này nhất là trong thời kỳ kinh tế ngày càng phục hồi và phát triển như ngày nay.

- Đô thị hóa là hệ quả tất yếu của nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Điều này cũng có nghĩa là đô thị hóa càng ngày càng phát triển thì quỹ đất của xã hội giành cho nông nghiệp càng có xu hướng giảm. Vấn đề được đặt ra làm thế nào để sử dụng quỹ đất nông nghiệp - nguồn lực khan hiếm của xã hội hiệu quả nhất trong tiến trình đô thị hóa.

- Dự thảo Luật sửa đổi luật đất đai quy định không hạn chế tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, và điều này cũng rất phù hợp với tử tưởng chỉ đạo, nằm trong nội dung của nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, theo đó có mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, cho thấy đây là một vấn đề được quan tâm và ngày càng được chú trọng. 

Theo đó, luật dự thảo sửa đổi luật đát đai thì: đối tượng không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm những trường hợp sau:

+ Tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo người Việt nam định cư ở nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất

+ Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

+ Hộ gia đình, cá nhận không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất trong khu vực phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác nhau vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay tới số: 1900.6162 để được giải đáp.