1. Có được chuyển hành nghề thừa phát lại khi đang là luật sư hay không?

Điều 4 của Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định về những việc thừa phát lại không được làm. Theo khoản 3 của Điều 4 này, người thừa phát lại không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản. Điều này có nghĩa là nếu bạn là người thừa phát lại theo quy định của Nghị định này, bạn không được thực hiện các hoạt động như công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản trong thời gian đó.

Bên cạnh đó thì tại khoản 2 của Điều 11 Nghị định 08/2020/NĐ-CP, những trường hợp không được bổ nhiệm Thừa phát lại bao gồm: Người đã được bổ nhiệm công chứng viên, được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, đấu giá, quản tài viên, được cấp thẻ thẩm định viên về giá mà chưa miễn nhiệm công chứng viên, thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, đấu giá, quản tài viên, thẻ thẩm định viên về giá. Điều này có nghĩa là nếu một người đã được bổ nhiệm vào các vị trí như công chứng viên, luật sư, đấu giá, quản tài viên và đã có chứng chỉ hoặc thẻ thẩm định viên về giá, nhưng chưa được miễn nhiệm khỏi vị trí trước đó, thì trong trường hợp đó, người đó sẽ không được bổ nhiệm thừa phát lại. Thêm vào đó, cần thu hồi chứng chỉ hành nghề hoặc thẻ thẩm định viên về giá trước khi có thể bổ nhiệm thừa phát lại.

Như vậy thì nếu như luật sư muốn chuyển sang hành nghề thừa phát lại thì sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư đã được cấp. 

 

2. Xử phạt đối với hành vi vừa hành nghề thừa phát lại vừa hành nghề luật sư thế nào?

Theo khoản 3 Điều 32 Nghị định 82/2020/NĐ-CP, quy định rõ về xử phạt đối với một số hành vi vi phạm quy định về hành nghề thừa phát lại. Cụ thể, hành vi vi phạm sau đây sẽ bị xử phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng: Hành nghề thừa phát lại mà kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản và quản lý, thanh lý tài sản.

Điều này áp đặt một hạn chế đối với những người hoạt động trong lĩnh vực thừa phát lại, đặc biệt là những người có đồng thời vai trò trong các lĩnh vực khác như công chứng viên, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản. Hành vi này bị coi là không phù hợp và có thể dẫn đến hậu quả pháp lý, do đó, Nghị định quy định mức xử phạt tài chính nhằm tăng cường tuân thủ và quản lý trong lĩnh vực thừa phát lại.

Việc xử phạt này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chuyên nghiệp và tuân thủ quy định của những người hoạt động trong lĩnh vực thừa phát lại, đồng thời giữ cho họ không kiêm nhiệm nhiều hành nghề khác nhau để đảm bảo chất lượng và tính minh bạch trong quá trình thực hiện các dịch vụ của họ.

Thêm vào đó, theo khoản 8 của Điều 32 Nghị định 82/2020/NĐ-CP, nếu có hành vi vi phạm quy định về hành nghề thừa phát lại, Thừa phát lại còn có thể bị áp đặt biện pháp xử lý nặng hơn bằng cách tước quyền sử dụng thẻ thừa phát lại trong khoảng thời gian từ 09 tháng đến 12 tháng. Biện pháp này có mục tiêu là đưa ra hình phạt cụ thể và hiệu quả, đồng thời cảnh báo đối với những hành vi vi phạm quy định, tăng cường trách nhiệm của Thừa phát lại và thúc đẩy tuân thủ nghiêm túc các quy định về hành nghề. Việc tước quyền sử dụng thẻ thừa phát lại trong khoảng thời gian nhất định là một biện pháp có tính chất răn đe và trừng phạt, nhằm đảm bảo tính minh bạch, đạo đức nghề nghiệp và an ninh pháp luật trong lĩnh vực thừa phát lại.

 

3. Luật sư sau khi chuyển sang hành nghề thừa phát lại có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Khi một luật sư quyết định chuyển sang làm thừa phát lại, cá nhân đó sẽ phải tuân thủ các quyền và nghĩa vụ được quy định chi tiết trong Điều 16 của Nghị định 08/2020/NĐ-CP. Dưới đây là một phân tích chi tiết về quyền và nghĩa vụ của Thừa phát lại theo quy định nêu trên:

Trung thực, khách quan khi thực hiện công việc: Thừa phát lại phải hành động trung thực, khách quan trong quá trình thực hiện công việc của mình, giữ gìn uy tín và danh dự của nghề nghiệp.

Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại: Thừa phát lại phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật và các quy tắc đạo đức nghề nghiệp được đề ra. Chịu trách nhiệm trước người yêu cầu và trước pháp luật: Thừa phát lại có trách nhiệm chịu trách nhiệm trước người yêu cầu dịch vụ và trước pháp luật về việc thực hiện công việc của mình.

Không đồng thời hành nghề tại 02 hoặc nhiều Văn phòng Thừa phát lại: Thừa phát lại không được hoạt động đồng thời tại hai hoặc nhiều văn phòng thừa phát lại khác nhau.

Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm: Thừa phát lại phải tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm: Thừa phát lại được yêu cầu tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn để đáp ứng với sự phức tạp và thay đổi trong lĩnh vực thừa phát lại.

+ Nâng cao chuyên môn: Việc tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm giúp Thừa phát lại không chỉ cập nhật thông tin mới nhất mà còn nâng cao chuyên môn và kỹ năng để phản ánh những thách thức và cơ hội mới trong lĩnh vực thừa phát lại.

+ Tuân thủ các quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Thừa phát lại phải tuân thủ mọi quy định và yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên quan đến quá trình bồi dưỡng nghiệp vụ.

+ Tăng cường chất lượng dịch vụ: Bằng cách đảm bảo Thừa phát lại tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm, cơ quan quản lý có thể đảm bảo rằng những người hoạt động trong lĩnh vực này duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời thích ứng với những thay đổi trong môi trường pháp lý và xã hội.

+ Tạo điều kiện cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp: Bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm cũng tạo cơ hội cho Thừa phát lại không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn phát triển kỹ năng quản lý, giao tiếp và giải quyết vấn đề, góp phần vào sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của họ. Quy định này không chỉ là một yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng và tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực thừa phát lại mà còn hỗ trợ trong việc xây dựng một cộng đồng chuyên gia thừa phát lại có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để đối mặt với những thách thức pháp lý ngày càng phức tạp.

Mặc trang phục Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định, đeo Thẻ Thừa phát lại khi hành nghề: Thừa phát lại cần tuân thủ quy định về trang phục và đeo thẻ khi thực hiện công việc. Thừa phát lại cần đeo thẻ Thừa phát lại khi đang hành nghề. Điều này không chỉ giúp nhận diện dễ dàng mà còn là biện pháp bảo mật để xác nhận danh tính và chứng minh quyền lực khi thực hiện các giao dịch và dịch vụ liên quan đến thừa phát lại.

Tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa phát lại: Thừa phát lại nếu có thể tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp và chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của văn phòng thừa phát lại nơi anh ta đang hành nghề và tổ chức xã hội - nghề nghiệp mà anh ta là thành viên.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan: Thừa phát lại phải tuân thủ mọi quy định khác theo Nghị định và pháp luật có liên quan.

Với những quyền và nghĩa vụ này, Thừa phát lại không chỉ phải là người có chuyên môn sâu rộng mà còn phải là những cá nhân trách nhiệm, tuân thủ nghiêm túc các quy định, đạo đức nghề nghiệp và đảm bảo an ninh pháp luật trong lĩnh vực thừa phát lại.

Nếu các bạn còn có những nội dung câu hỏi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn hướng dẫn nhanh chóng

Tham khảo thêm:Thừa phát lại là gì? Công việc thừa phát lại gồm những gì?