Cổng điện tử (GATEWAY) là phương tiện mà những người sử dụng hệ thống máy tính có thể tiếp cận nhau mà không cẩn kết nối riêng biệt, cổng vào này thường được dùng trong hệ thống máy rút tiền tự động (ATM), và hệ thống điểm giao dịch điện tử thông qua một cổng duy nhất.