1. Loại hình doanh nghiệp của công ty luật theo quy định

Công ty luật, theo quy định tại Điều 34 Luật Luật sư 2006, có thể được thành lập dưới hai loại hình doanh nghiệp chính: công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Điều này tạo ra sự linh hoạt cho các chuyên gia pháp lý muốn hình thành một tổ chức pháp lý để cung cấp dịch vụ và hoạt động trong lĩnh vực luật.

Công ty luật hợp danh, theo quy định, cần ít nhất hai luật sư để thành lập. Mặc dù có thể có nhiều hơn hai luật sư tham gia, nhưng tối thiểu là hai người sẽ cùng nhau đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty. Điều này thể hiện tính đồng quyền và tính chuyên nghiệp trong quản lý công ty luật hợp danh. Đặc biệt, công ty luật hợp danh không yêu cầu các thành viên góp vốn, làm cho mô hình này thích hợp cho những luật sư muốn hợp tác mà không cần phải đầu tư tài chính lớn vào công ty.

Ngược lại, công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể được hình thành theo hai dạng: công ty luật trách nhiệm hữu hạn với ít nhất hai thành viên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn với chỉ một thành viên. Trong cả hai trường hợp này, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn phải là luật sư. Điều này đặt ra yêu cầu cao về chuyên môn và đạo đức trong ngành luật.

Các quy định cụ thể về việc lựa chọn Giám đốc công ty cũng được mô tả trong Điều 34. Các thành viên của công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn (hai thành viên trở lên) sẽ tự thỏa thuận để chọn một thành viên làm Giám đốc công ty. Trong trường hợp của công ty luật trách nhiệm hữu hạn có một thành viên, luật sư đó sẽ làm chủ sở hữu và đồng thời là Giám đốc công ty.

Quan trọng nhất, tên của công ty luật phải tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và không được trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động. Ngoài ra, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Như vậy, việc thành lập công ty luật theo quy định của Điều 34 Luật Luật sư 2006 mang lại sự đa dạng và linh hoạt cho các chuyên gia pháp lý, đồng thời đảm bảo tính chất chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định pháp luật

 

2. Công ty luật có hoạt động dịch vụ làm lý lịch tư pháp không?

Công ty luật, theo quy định của Điều 32 Luật Luật sư 2006 được sửa đổi  bởi khoản 15 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012, là một trong hai hình thức tổ chức hành nghề luật sư, bao gồm cả văn phòng luật sư và công ty luật. Điều này tạo ra một cơ sở pháp lý cho việc hình thành và hoạt động của các tổ chức pháp lý, cung cấp một phạm vi rộng lớn để chúng có thể cung cấp dịch vụ và tham gia vào các hoạt động pháp lý.

Theo quy định cụ thể, để thành lập tổ chức hành nghề luật sư, bao gồm cả công ty luật, có một số điều kiện cụ thể cần tuân thủ. Đầu tiên, luật sư muốn thành lập hoặc tham gia vào tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục, làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật Luật sư. Ngoài ra, tổ chức hành nghề luật sư cũng phải có trụ sở làm việc.

Công ty luật, như một phần của tổ chức hành nghề luật sư, theo quy định tại Điều 32, được đặc quyền và có nhiều quyền lợi trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý. Dưới sự quản lý của luật sư và theo quy định của Điều 39 Luật Luật sư, công ty luật có thể thực hiện nhiều chức năng quan trọng như giúp đỡ khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính, nhận thù lao từ khách hàng, thuê luật sư Việt Nam và nước ngoài, tham gia xây dựng chính sách và pháp luật của Nhà nước, tham gia tư vấn và giải quyết các vụ việc cá nhân, cơ quan, tổ chức khi được yêu cầu.

Đặc biệt, theo khoản 1 Điều 30 Luật Luật sư 2006, tổ chức hành nghề luật sư, bao gồm cả công ty luật, được quyền cung cấp dịch vụ pháp lý, trong đó có giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính mà làm lý lịch tư pháp được xem là thủ tục hành chính. Do đó, công ty luật có thể đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ làm lý lịch tư pháp, hỗ trợ khách hàng trong quá trình xử lý và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Tóm lại, công ty luật là một phần quan trọng của tổ chức hành nghề luật sư, được quyền và có khả năng cung cấp đa dạng các dịch vụ pháp lý, bao gồm cả việc làm lý lịch tư pháp, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của cộng đồng và doanh nghiệp trong lĩnh vực pháp luật

 

3. Công ty luật có giao cho luật sư dịch vụ làm lý lịch tư pháp tại nước ngoài không?

Theo Điều 44 của Luật Luật sư 2006, công ty luật được đặc quyền cử luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý ở nước ngoài theo yêu cầu của khách hàng. Điều này mở ra một khía cạnh quan trọng trong hoạt động của công ty luật, cho phép họ mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ và hỗ trợ pháp lý cho khách hàng của mình ở mức độ quốc tế.

Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý ở nước ngoài, theo quy định, phải tuân theo các quy định được đề ra trong Luật Luật sư và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều này bảo đảm rằng quá trình cung cấp dịch vụ diễn ra theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn chất lượng được đề xuất để đảm bảo tính hợp pháp và chính xác của các quy trình pháp lý.

Việc có khả năng cử luật sư để thực hiện dịch vụ làm lý lịch tư pháp ở nước ngoài mang lại nhiều lợi ích cho công ty luật và khách hàng của họ. Đầu tiên, điều này giúp mở rộng khả năng tiếp cận của công ty đối với tài nguyên pháp lý ở nước ngoài, giúp họ đáp ứng nhanh chóng và chính xác đối với nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng gia tăng.

Ngoài ra, việc cử luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý ở nước ngoài còn mang lại sự chuyên nghiệp và chất lượng cao trong quá trình thực hiện các thủ tục và giải quyết các vấn đề pháp lý. Luật sư, với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm trong lĩnh vực quốc tế, có thể đảm bảo rằng các hành động của họ tuân theo các quy định địa phương và quốc tế, tăng cường uy tín và độ tin cậy của công ty luật.

Như vậy, quy định tại Điều 44 của Luật Luật sư 2006 mở ra một khả năng mới và quan trọng cho công ty luật, cho phép họ cử luật sư để thực hiện dịch vụ làm lý lịch tư pháp ở nước ngoài, đồng thời đảm bảo tính chính xác, hợp pháp và chuyên nghiệp trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng quốc tế

 

4. Chế tài đối với công ty luật không ký hợp đồng dịch vụ khi thực hiện dịch vụ pháp lý 

Hành vi vi phạm quy định đối với hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, đặc biệt là khi công ty luật thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng mà không ký hợp đồng dịch vụ pháp lý bằng văn bản, bị xử phạt một khoản tiền đáng kể theo quy định tại Điều 44 của Nghị định 82/2020/NĐ-CP.

Theo đó, việc thực hiện dịch vụ pháp lý mà không ký hợp đồng dịch vụ pháp lý bằng văn bản sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Đây là biện pháp trừng phạt nhằm đảm bảo tính minh bạch và đồng thuận trong quan hệ pháp lý giữa công ty luật và khách hàng. Khi không có hợp đồng văn bản, có thể tạo điều kiện cho việc hiểu lầm và tranh chấp về các điều khoản và điều kiện của dịch vụ pháp lý.

Ngoài khoản phạt tiền, tổ chức hành nghề luật sư, trong trường hợp vi phạm những quy định nghiêm trọng, sẽ phải chịu hình thức xử phạt bổ sung. Đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c, d và g khoản 3, điểm đ khoản 4, và điểm a, b khoản 5, công ty luật có thể bị đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng. Đây là biện pháp nghiêm khắc nhằm kiểm soát và ngăn chặn những hành vi vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động của công ty luật.

Hơn nữa, công ty luật còn phải đối mặt với biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó cơ quan có thẩm quyền sẽ kiến nghị xử lý đối với giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung. Nếu có số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm, công ty luật sẽ bị buộc nộp lại số lợi đó. Đây là những biện pháp mục tiêu chính làm sáng tỏ và điều chỉnh hành vi của các tổ chức hành nghề luật sư, bảo đảm tuân thủ và chất lượng trong cung cấp dịch vụ pháp lý

Bài viết liên quan: Cấp phiếu lý lịch tư pháp có được Ủy quyền cho người khác không ?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn