Kính thưa quý khách hàng!

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG YÊU CẦU

Kính gửi: công ty Luật Minh Khuê.

Em mong đội ngũ luật sư công ty Luật Minh Khuê trả lời cụ thể, chi tiết giúp em 2 câu hỏi dưới đây:

Câu hỏi 1: Thông tin về công ty và dịch vụ mà công ty cung cấp

- Công ty cổ phần ABC của người Nhật, phát triển dịch vụ web tên là XYZ dành cho các cơ sở giáo dục mầm non, mẫu giáo tại Việt Nam, link website: https://..........com/. Công ty cổ phần ABC của người Nhật hoạt động ở Nhật, muốn cung cấp dịch vụ 123ABC này đến các trường mầm non tại Việt Nam. Công ty ABC không thành lập chi nhánh, trụ sở tại Việt Nam nhưng có thể tổ chức kinh doanh với các trường mầm non được hay không?
Câu hỏi 2: Trong trường hợp Công ty ABC không thành lập chi nhánh tại Việt Nam và có thể kinh doanh tại Việt Nam. Công ty chúng tôi muốn thuê nhân viên người Việt Nam để tổ chức hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thì Công ty chúng tôi phải ký loại hợp đồng lao động gì với nhân viên này?

Rất mong nhận sớm nhận được câu trả lời từ công ty luật Minh Khuê.

Em xin chân thành cảm ơn.

TRẢ LỜI:

>> Xem thêm:  Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư tại thị trường Việt Nam

CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Bộ luật dân sự 2015 ;

- Bộ luật lao động 2019 ;

- Luật đầu tư 2020;

- Luật doanh nghiệp 2020 ;

- Luật quản lý ngoại thương 2017;

- Bộ luật lao động 2019;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư ;

- Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam ;

- Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế việt nam do thủ tướng Chính Phủ ban hành;

>> Xem thêm:  Bảng báo giá dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực đầu tư nước ngoài

- nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục ;

- Các văn bản pháp luật khác;

NỘI DUNG TƯ VẤN

Câu hỏi 1: Thông tin về công ty và dịch vụ mà công ty cung cấp

- Công ty cổ phần ABC của người Nhật

Công ty cổ phần ANC của người Nhật hoạt động ở Nhật, muốn cung cấp dịch vụ này đến các trường mầm non tại Việt Nam.

Công ty ABC không thành lập chi nhánh, trụ sở tại Việt Nam nhưng có thể tổ chức kinh doanh với các trường mầm non được hay không?

Trả lời:

Khoản 19 Điều 3 Luật đầu tư 2020 quy định: Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Theo thông tin Qúy khách cung cấp, Công ty cổ phần ABC của người Nhật hoạt động ở Nhật, như vậy công ty Cổ phần ABC là Nhà đầu tư nước ngoài.

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 quy định về nguyên tắc áp dụng hạn chế về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

>> Xem thêm:  Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy phép đầu tư

Trừ những ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Phụ lục I của Nghị định này, nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước.

Nhà đầu tư nước ngoài không được đầu tư trong các ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường theo quy định tại Mục A Phụ lục I của Nghị định này.

Đối với các ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Mục B Phụ lục I của Nghị định này, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện tiếp cận thị trường được đăng tải theo quy định tại Điều 18 Nghị định này.

Công ty Qúy khách muốn phát triển dịch vụ web (viết tắt: SaaS) tên là MoGuCare dành cho các cơ sở giáo dục mầm non, mẫu giáo tại Việt Nam. Đối với nội dung này, theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do thủ tướng Chính Phủ ban hành thuộc dịch vụ hỗ trợ giáo dục:

“856 - 8560 - 85600: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Nhóm này gồm:

- Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:

+ Tư vấn giáo dục,

+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,

+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc thu tiền sử dụng đất của dự án ? Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới ?

+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,

+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

Loại trừ: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm về khoa học xã hội và nhân văn được phân vào nhóm 722 (Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn).”

Do đó, ngành nghề này thuộc mục B Phụ lục I của Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài : “10. Dịch vụ giáo dục.” Như vậy, để đầu tư hoạt động này tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện tiếp cận thị trường được đăng tải theo quy định tại Điều 18 Nghị định này.

Điều 18. Đăng tải, cập nhật điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, tập hợp điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong các ngành, nghề quy định tại Phụ lục I Nghị định này để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư.

2. Nội dung đăng tải theo quy định tại khoản 1 Điều này gồm:

a) Ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này;

b) Căn cứ áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này;

c) Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Luật Đầu tư.

>> Xem thêm:  Dịch vụ thành lập công ty, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

3. Trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế về đầu tư quy định điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài nhưng chưa được cập nhật tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài và nội dung đăng tải theo quy định tại khoản 2 Điều này thì áp dụng theo quy định của luật, nghị quyết, pháp lệnh, nghị định đó. Việc cập nhật những nội dung đăng tải quy định tại khoản 2 Điều này thực hiện tương ứng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 của Nghị định này.

4. Việc rà soát, tập hợp, đăng tải, đề xuất sửa đổi, bổ sung, đánh giá tình hình thực hiện Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tương ứng đối với Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại các Điều 12, 13 và 14 Nghị định này.”

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 21 Luật đầu tư 2020 quy định

Nhà đầu tư nước ngoài được hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo các hình thức sau:

1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.

2. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

3. Thực hiện dự án đầu tư.

4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Công ty Qúy khách không đầu tư theo các hình thức trên. Công ty Qúy khách muốn phát triển dịch vụ web (viết tắt: SaaS) tên là 123abc dành cho các cơ sở giáo dục mầm non, mẫu giáo tại Việt Nam không thành lập chi nhánh, trụ sở tại Việt Nam. Vì vậy, không cần đáp ứng các điều kiện trên.

Theo định nghĩa tại Khoản 5 Điều 3 Luật quản lý ngoại thương 2017 thì công ty Qúy khách là Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam “Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài không có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam theo các hình thức được quy định trong pháp luật về đầu tư, thương mại, doanh nghiệp; không có văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thương mại, doanh nghiệp.”

Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thuộc các nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và các nước có thỏa thuận song phương với Việt Nam có quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.(Khoản 5 Điều 3 Luật quản lý ngoại thương 2017 ).

Do đó, công ty Qúy khách là công ty Nhật Bản - là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới có quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Câu hỏi 2: Trong trường hợp Công ty ABC không thành lập chi nhánh tại Việt Nam và có thể kinh doanh tại Việt Nam.

Công ty chúng tôi muốn thuê nhân viên người Việt Nam để tổ chức hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thì Công ty chúng tôi phải ký loại hợp đồng lao động gì với nhân viên này?

>> Xem thêm:  Thủ tục thành lập chi nhánh gắn với dự án đầu tư? Thành lập chi nhánh cho công ty nước ngoài ?

Trả lời:

Công dân Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc làm việc cho cá nhân là công dân nước ngoài tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật Việt Nam và được pháp luật bảo vệ.

Khoản 3 Điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-C quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định :

Tổ chức nước ngoài tại Việt Nam là cơ quan, tổ chức nước ngoài được cấp có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:

- Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực;

- Văn phòng thường trú cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình nước ngoài;

- Tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài;

- Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy đăng ký theo quy định của pháp luật;

- Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, y tế, tư vấn pháp luật nước ngoài.

Như vậy, công ty Qúy khách không phải là tổ chức nước ngoài tại Việt Nam theo quy định này. Vì vậy, không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định này.

>> Xem thêm:  Mẫu Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư mới nhất và Thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư ?

Theo quan điểm của Luật Minh Khuê công ty Qúy khách nên ký hợp đồng dịch vụ

Bản chất của hợp đồng dịch vụ là cá nhân người Việt Nam sẽ cung cấp cho công ty một kết quả công việc, công ty Qúy khách sẽ trả phí dịch vụ cho kết quả ấy. Còn nếu ký kết hợp đồng lao động tại Việt Nam sẽ liên quan đến các vấn đề khác như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động này. Đồng thời, như phân tích ở trên Bộ luật lao động 2019 cũng như Nghị định 152/2020/NĐ-CP nêu trên Qúy khách không thuộc đối tượng điều chỉnh.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi vềNhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để quý khách tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn Pháp luật

Công ty Luật TNHH Minh Khuê

>> Xem thêm:  Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo quy định mới nhất ? Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Những Hình thức ưu đãi đầu tư tại Việt Nam?

Trả lời:

 Hình thức ưu đãi đầu tư bao gồm:

a) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

c) Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;

d) Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Câu hỏi: gành, nghề ưu đãi đầu tư bao gồm ngành nghề nào?

Trả lời:

Ngành, nghề ưu đãi đầu tư bao gồm:

a) Hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;

b) Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên, sản phẩm tiết kiệm năng lượng;

c) Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô tô; đóng tàu;

d) Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

đ) Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số;

e) Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; trồng và bảo vệ rừng; làm muối; khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinh học;

g) Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải;

h) Đầu tư phát triển và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng; phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị;

i) Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học;

k) Khám bệnh, chữa bệnh; sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bảo quản thuốc; nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới; sản xuất trang thiết bị y tế;

l) Đầu tư cơ sở luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao cho người khuyết tật hoặc chuyên nghiệp; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

m) Đầu tư trung tâm lão khoa, tâm thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam; trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang thang không nơi nương tựa;

n) Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô;

o) Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành.

Câu hỏi: Các hình thức hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam?

Trả lời:

Các hình thức hỗ trợ đầu tư bao gồm:

a) Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án đầu tư;

b) Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;

c) Hỗ trợ tín dụng;

d) Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước;

đ) Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ;

e) Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin;

g) Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.