1. Khái niệm đăng ký quyền tác giả

Khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền tác giả được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 như sau:

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

Theo Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, theo đó:

 • Đăng ký quyền tác giả là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp đơn và hồ sơ kèm theo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả.
 • Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

Như vậy, căn cứ theo các quy định trên, việc đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả được hưởng quyền tác giả. Tuy nhiên, việc đăng ký quyền tác giả sẽ giúp đảm bảo quyền lợi cho tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả trường hợp có tranh chấp xảy ra. Tổ chức, cá nhân sẽ không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

 

2. Thủ tục đăng ký quyền tác giả cho format chương trình

Căn cứ Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, format chương trình sẽ được bảo hộ theo loại hình tác phẩm viết. Tức là nội dung format chương trình sẽ được thể hiện dưới dạng chữ viết, bằng tiếng Việt.

 

2.1 Hồ sơ đăng ký quyền tác giả cho format chương trình

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả cho format chương trình bao gồm các tài liệu sau đây:

Tài liệu cơ bản

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả: Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.
 • 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

Tài liệu khác (nếu có)

 • Giấy uỷ quyền, trường hợp nộp đơn thông qua bên thứ ba;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Lưu ý: Các tài liệu trong hồ sơ phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

 

2.2 Cách thức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả cho format chương trình

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả.

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến các địa chỉ sau đây:

 • Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả, địa chỉ: Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, thành phố Hà Nội.
 • Tại thành phố Hồ Chí Minh: Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Tại thành phố Đà Nẵng: Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 

2.3 Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Theo quy định trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ. Tuy nhiên, trên thực tế hồ sơ đăng ký quyền tác giả sẽ được xử lý trong thời gian dự kiến từ 1-2 tháng, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

 

2.4 Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 211/2016/TT-BTC quy định về mức thu phí đăng ký quyền tác giả cho format chương trình như sau:

STT Loại hình tác phẩm Mức thu
(đồng/Giấy chứng nhận)
I Đăng ký quyền tác giả
1

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết);

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm nhiếp ảnh.

100.000

Như vậy, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho format chương trình (loại hình tác phẩm viết) là 100.000 đồng.

 

2.5 Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm viết

Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định:

 • Quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm viết có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.
 • Thời hạn bảo hộ này chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

 

3. Dịch vụ đăng ký quyền tác giả cho format chương trình tại Luật Minh Khuê

Luật Minh Khuê cung cấp tới Quý khách hàng dịch vụ trọn gói đăng ký quyền tác giả cho format chương trình như sau:

Khi sử dụng dịch vụ tại Luật Minh Khuê, để chúng tôi có thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm format chương trình, Quý khách hàng cần cung cấp cho chúng tôi những thông tin, tài liệu sau:

 • 02 bản in nội dung format chương trình;
 • Thông tin về chủ sở hữu quyền tác giả và tác giả: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu quyền tác giả; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của tác giả; thông tin địa chỉ, số điện thoại, email,...
 • Các thông tin khác: bút danh tác giả (nếu có), địa chỉ, ngày hoàn thành tác phẩm, ngày tác phẩm được sử dụng lần đầu tiên tại Việt Nam, hình thức công bố và địa điểm công bố tác phẩm.

Công việc của chúng tôi như sau:

 • Thực hiện việc tư vấn cho Quý khách hàng về quyền lợi khi đăng ký bảo hộ, thủ tục, thời gian giải quyết việc đăng ký;
 • Thực hiện soạn thảo hồ sơ nộp tại Cục bản quyền tác giả;
 • Theo dõi, phản hồi các công văn thông báo của Cục nếu cần thiết;
 • Bảo vệ quyền lợi cho Quý khách hàng, tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan trong suốt quá trình thẩm định hồ sơ cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả;
 • Nhận Giấy chứng nhận và bàn giao kết quả cho Quý khách hàng.

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê gửi tới Quý khách hàng về dịch vụ trọn gói đăng ký quyền tác giả cho format chương trình. Còn bất cứ vấn đề vướng mắc về vấn đề trên, vui lòng liên hệ tới đầu số tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 19006162 để được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng. Quý khách hàng cho nhu cầu sử dụng đăng ký quyền tác giả tại Luật Minh Khuê, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0986 386 648 hoặc gửi yêu cầu tư vấn và báo phí qua email lienhe@luatminhkhue.vn. Rất mong nhận được sự hợp tác từ phía Quý khách hàng! Trân trọng./.