Vấn đề này pháp luật hiện hành tại Việt Nam cũng đã đưa ra một biện pháp nhằm tránh những đảm bảo bảo quyền lợi của chủ sở hữu, tác giả đối với tác phẩm của mình đó là đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm của mình. Ngoài việc đến trực tiếp tại Cục bản quyền tác giả và các văn phòng đại diện thì tác giả có thể đăng ký bản quyền tác giả online.

Vậy việc đăng ký bản quyền tác giả online như thế nào ? Bài viết dưới đây của Công ty Luật Minh Khuê chung tôi sẽ cung cấp các thông tin về đăng ký bản quyền tác giả online cho quý vị tham khảo.

 

1. Khái niệm quyền tác giả là gì ?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 36/2009/QH12, luật số 42/2019/QH14 và Luật số 07/2022/QH15 định nghĩa quyền tác giả được quy định cụ thể như sau:

"2. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu".

Như vậy ta có thể hiểu đơn giản quyền tác giả bao gồm những quyền cụ thể do pháp luật trao đổi cho tác giả hay chủ sở hữu của một tác phẩm về việc đặt tên sản phẩm, đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; Sao chép, điều chỉnh hay truyền tải, phổ biến tác phẩm đến với công chúng bằng việc cho phép người khác tham gia vào quá trình khai thác tác phẩm.

Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, văn học dân gian, khoa học, sách giáo khoa, bài giảng, bài phát biểu, tác phẩm báo chí, âm nhạc, sân khấu, nghệ thuật dân gian, điện ảnh, kiến trúc, tạo hình, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, bản đồ họa, sơ đồ, bản vẽ công trình, chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu... và tác phẩm phái sinh (nếu không gây phương hại đến quyền tác giả của tác phẩm gốc).

Ngoài ra, Quyền tác giả đối với sản phẩm quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, năm 2019 và năm 2022 bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

 

2. Đăng ký quyền tác giả là gì?

Đăng ký bản quyền tác giả là hoạt động nhằm đánh dấu quyền sở hữu của mình đối với tác phẩm do mình tạo ra. quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã được công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả sẽ đồng nghĩa với việc tuyên bố quyền sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm.

Với tình hình việc sao chép tác phẩm, chiếm dụng, sử dụng tác phẩm của người khác vì mục đích tư lợi diễn ra phổ biến thì việc đăng ký quyền tác giả là rất cần thiết nhằm đảm bảo quyền sở hữu của mình đối với tác phẩm đồng thời ngăn cản những hành vi sử dụng trái phép tác phẩm như ăn trộm, sao chép, lạm dụng tác phẩm vì tư lợi cá nhân.

 

3. Chủ thể có quyền được đăng ký quyền tác giả

Theo quy định tại pháp luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2009, năm 2019 và năm 2022 thì tại Điều 13 có quy định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm:

 • Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra sản phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả;
 • Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trên bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam và chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về bản quyền tác giả mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 

4. Những đối tượng được đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009, năm 22019 và năm 2022 thì đối tượng được bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả sẽ bao gồm những hình thức sau:

- Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

- Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

- Tác phẩm báo chí;

- Tác phẩm âm nhạc;

- Tác phẩm sân khấu;

Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

- Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

- Tác phẩm nhiếp ảnh;

- Tác phẩm kiến trúc;

- Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

- Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu...

Ngoài ra, tại khoản 2 điều này quy định Tác phẩm phái sinh (tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này chuyển qua ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giả, tuyển chọn) chỉ được bảo hộ nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

Một điều quan trọng nữa để các tác phẩm được bảo hộ đó là các tác phẩm phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không được sao chép từ tác phẩm của người khác.

* Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyên tác giả gồm:

 • Tin tức thời sự thuần túy đưa tin.
 • Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.
 • Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

 

5. Đăng ký bản quyền tác giả online.

Trước khi đăng ký bản quyền tác giả online thì đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký bản quyền như sau:

* Hồ sơ Đăng ký bản quyền tác giả.

- Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả: Tờ khai phải được làm bằng tiếng việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên. Tờ khai cần ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan. Tờ khai cần có tắm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diện, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

- Hai bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả cho Cục bản quyền tác giả.

- Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;

- Tài liệu chứng mình quyền nộp đơn là đúng;

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

- Căn cước công dân công chứng của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm;

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty (nếu chủ sở hữu là công ty)

Tất cả các tài liệu nộp kèm đơn đăng ký bản quyền tác giả phải được làm bằng tiếng việt. Trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch qua tiếng việt và có công chứng, chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

*  Trình tự thủ tục đăng ký bản quyên tác giả như sau:

- Bước 1: Xác định thể loại tác phẩm đăng ký.

- Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.

- Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.

- Bước 4: Cục bản quyền tác giả thẩm định và cấp giấy chứng nhận.

* Đăng ký bản quyền tác giả online.

Trước khi đăng ký bản quyền tác giả trực tuyến thì tác giả hoặc người chủ sở hữu tác tác phẩm phải chuyển bị hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả như đã nêu ở trên. Lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả online cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khớp với hồ sơ giấy khi gửi tới Cục bản quyền tác giả.

Hiện nay đăng ký bản quyên tác giả có thể thực hiện trực tuyến online thông qua công thông tin dịch vụ công có đường link: http://dichjvucong.bvhttdl.gov.vn/;

Đăng ký bản quyền tác giả online diện ra theo các bước sau:

- Bước 1: Tạo tài khoản;

Truy cập vào trang web dịch vụ công và làm theo hướng dẫn sau:

 • Truy cập vào đường link: http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn/;
 • Tại màn hình chính của trang chủ, chọn mục "Đăng ký";
 • Lựa chọn tư cách đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho phù hợp, đó có thể là "cá nhân" hoặc "tổ chức". Nhập đầy đủ và chính xác những thông tin được hiển thị, gồm tên đăng nhập (viết liền không dấu), thư điện tử/email, số điện thoại, mật khẩu, nhập lại mật khẩu;
 • Chọn điều khoản sử dụng tài khoản và kích chọn "Tôi đồng ý với điều khoản";
 • Kích chọn "đăng ký" để hoàn thành thủ tục;
 • Sau khi đăng ký tài khoản thành công, bạn sẽ nhận được email.thông báo mã kích hoạt tài khoản.

- Bước 2: Đăng nhập tài khoản và nộp hồ sơ

Sau khi nhận được email thông báo mã kích hoạt tài khoản, bạn tiến hành đăng nhập và tiến hành:

 • Kích chọn "thủ tục hành chính" => chọn "cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả" và nhấp "nộp hồ sơ";
 • Kiểm tra lại thông tin đã đúng chưa? Nếu không có gì sai, bấm nút "nhập nội dung đăng ký" và "đính kèm hồ sơ" để điền thông tin và tài hồ sơ đăng ký:
 • Cuối cùng, kích chọn "hình thức nộp và nhận kết quả".

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số; 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác từ bạn! Trân trọng./.