1. Đề thi môn Lịch sử 10 Học kì II năm 2024

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (6,0 điểm)

Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi dưới đây

Câu 1. Cư dân Đông Nam Á thuộc tiểu chủng nào dưới đây ?

A. Môn-gô-lô-ít phương Đông

B. Môn-gô-lô-ít phương Tây

C. Môn-gô-lô-ít phương Nam

D.. Môn-gô-lô-ít phương Bắc

Câu 2. Cư dân Phù Nam tiếp nhận những tôn giáo nào của Ấn Độ ?

A. Hồi giáo và Đạo giáo

B. Phật giáo và Hindu giáo

C. Nho giáo và Đạo giáo

D. Công giáo và Nho giáo

Câu 3. Quốc gia nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ văn hóa Trung Hoa trong số các nước Đông Nam Á dưới đây?

A. Thái Lan

B. Việt Nam

C. In-đô-nê-xi-a

D. Campuchia

Câu 4. Giai đoạn văn minh Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ XV được mô tả như thế nào?

A. Có sự tiếp xúc với văn minh phương Tây

B. Hình thành và bước đầu phát triển

C. Phát triển rực rỡ trên các lĩnh vực

D. Bộc lộ dấu hiệu suy sụp, khủng hoảng

Câu 5. Vào thời trung đại thì đâu là công trình kiến trúc tiêu biểu của cư dân Lào ?

A. Chùa Thạt Luổng

B. Thánh địa Mỹ Sơn

C. Đền Bô-rô-bua-đua

D. Đền Ăng-co Vát

Câu 6. Hình thức tổ chức xã hội nào tồn tại phổ biến ở Đông Nam Á ?

A. Trang viên

B. Lãnh địa

C. Làng/ bản

D. Điền trang

Câu 7. Cư dân Campuchia đã sáng tạo nên tác phẩm văn học nào trên cơ sở tiếp thu bộ Sử thi Ra-ma-ya-na của Ấn Độ ?

A. Ra-ma-kiên

B. Riêm Kê

C. Dạ thoa vương

D. Phạ Lắc Phạ Lam

Câu 8. Tín ngưỡng bản địa của người Việt cổ thời Văn Lang - Âu Lạc là gì ?

A. Thờ thần Shiva

B. Thờ Đức phật

C. Thờ cúng tổ tiên

D. Thờ Thiên Chúa

Câu 9. Đâu là công trình kiến trúc tiêu biểu của cư dân Chăm-pa ?

A. Lai Viễn Kiều (Quảng Nam)

B. Văn miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội)

C. Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội)

D. Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam)

Câu 10. Cai quản các chiềng, chạ thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc là ai ?

A. Vua

B. Lạc hầu

C. Lạc tướng

D. Bồ chính

Câu 11. Thành tựu văn hóa nào dưới đây thuộc cư dân Chăm-pa ?

A. Bia Tiến sĩ

B. Chữ Nôm

C. Chùa Cầu

D. Lễ hội Ka-tê

Câu 12. Đâu là thời gian mà Vương quốc Phù Nam được hình thành ?

A. Thế kỉ I

B. Thế kỉ VII

C. Thế kỉ VII TCN

D. Thế kỉ I TCN

Câu 13. Đối với các quốc gia Đông Nam Á thì biển không có vai trò nào sau đây?

A. Góp phần làm cho khí hậu trở nên ôn hòa

B. Là nguồn nước tưới tiêu trong nông nghiệp

C. Đem lại nguồn tài nguyên phong phú

D. Là đường giao thương với bên ngoài

Câu 14. Văn minh Chăm-pa chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nền văn minh nào ?

A. Văn minh Đại Việt

B. Văn minh Trung Hoa

C. Văn minh Phù Nam

D. Văn minh Ấn Độ

Câu 15. Sự đa dạng về cư dân, tộc người ở Đông Nam Á đã có tác động như nào đến sự hình thành văn minh Đông Nam Á ?

A.Tạo nên sự tương đồng tuyệt đối trong văn hóa bản địa của các quốc gia

B. Tạo nên nền văn minh bản địa với những sắc thái địa phương phong phú

C. Gây nên sự chia rẽ, thiếu đoàn kết, thái độ kì thị giữa các công động dân cư

D. Đưa đến sự ra đời một nhà nước thống nhất, hùng mạnh trên toàn khu vực

Câu 16. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng đặc điểm của văn minh Văn Lang - Âu Lạc ?

A. Chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn minh Tây Á và Bắc Phi

B. Hình thành trên nền tảng thủ công nghiệp và thương mại

C. Là một nền văn minh nông nghiệp trồng lúa nước

D. Chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn minh phương Tây

Câu 17. Cư dân Đông Nam Á có thái độ như nào trong quá trình giao lưu khi tiếp xúc với văn minh Ấn Độ và Trung Hoa ?

A. Đóng cửa, không có sự tiếp xúc, giao lưu với bên ngoài

B. Bài trừ tuyệt đối các thành tựu văn minh bên ngoài

C. Tiếp thu có chọn lọc và sáng tạo các thành tựu văn minh

D. Sao chép nguyên bản các thành tựu văn minh bên ngoài

Câu 18. Sự phát triển kinh tế của Vương quốc Phù Nam được hiểu hiện thông qua việc nào ?

A. Phù Nam là điểm khởi đầu của "con đường tơ lụa trên biển"

B. Phù Nam được mệnh danh là "xứ sở của trầm hương"

C. Có nhiều cảng thị nổi tiếng như: Đại Chiêm, Thị Nại, ...

D. Thương cảng Óc Eo là trung tâm buôn bán với nhiều nước

Câu 19. Đáp án nào dưới đây không phản ánh đúng đặc điểm của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại ?

A. Tiếp thu có chọn lọc thành tựu văn minh Ấn Độ, Trung Hoa

B. Khép kín, không có sự giao lưu với các nền văn hóa bên ngoài

C. Là nền văn minh mang tính thống nhất trong sự đa dạng

D. Hình thành trên cơ sở của nền nông nghiệp trồng lúa nước

Câu 20. Yếu tố nào thể hiện sự phát triển kinh tế của cư dân Việt cổ thời Văn Lang - Âu Lạc ?

A. Kỹ thuật luyện kim (đồ đồng) phát triển đến trình độ cao

B. Có cảng thị Óc Eo là trung tâm buôn bán với nhiều quốc gia

C. Mở rộng ảnh hưởng ra nhiều quốc gia ở khu vực Đông Nam Á

D. Có nhiều cảng thị nổi tiếng như Đại Chiêm, Thị Nại, ...

Câu 21. Nhận xét nào dưới đây đúng về tình hình tôn giáo ở Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại ?

A. Tôn giáo không có ảnh hưởng gì tới đời sống của cư dân 

B. Đông Nam Á là quê hương của Phật giáo, Hindu giáo

C. Các tôn giáo cùng tồn tại và phát triển một cách hòa hợp

D. Các tôn giáo luôn đối lập và xung đột gay gắt với nhau

Câu 22. Đời sống vật chất của cư dân Chăm-pa và Việt cổ có những điểm tương đồng như nào ?

A. Trồng lúa nước trên các vùng đồng bằng châu thổ

B. Ở trong các ngôi nhà trệt, xây dựng bằng gạch nung

C. Xây dựng các đền, tháp bằng gạch để thờ thần Shiva

D. Phát triển rất mạnh hoạt động buôn bán đường biển

Câu 23. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc cư dân Đông Nam Á sáng tạo ra chữ viết riêng ?

A. Phản ánh tính khép kín trong quan hệ với các nền văn minh bên ngoài

B. Chữ viết là phương tiện để ghi chép, lưu trữ nhiều thành tựu văn minh khác

C. Cho thấy tinh thần dân tộc và sự phát triển cao về tư duy của cư dân

D. Là minh chứng cho sự tiếp thu có sáng tạo các thành tựu văn minh bên ngoài

Câu 24. Đặc điểm chung của cư dân Việt cổ và Phù Nam :

A. Dựng các Thánh đường Hồi giáo

B. Đều dựng nhà sàn từ gỗ, tre, nứa

C. Đều sùng mộ Thiên chúa giáo

D. Đều làm nhà trệt bằng gạch nung

Phần II. Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Anh/ chị sẽ chọn thành tựu nào của văn minh Đông Nam Á để chia sẻ với bạn bè quốc tế khi tham gia "Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản" ? Nêu lý do vì sao lựa chọn thành tựu đó?

Câu 2 (2,0 điểm): Hoàn thiện bảng so sánh về cơ sở hình thành của văn minh Chăm-pa và văn minh Phù Nam dưới đây:

Tiêu chí so sánh

Văn minh Chăm-pa

Văn minh Phù Nam

Tương đồng

 

 

Khác biệt

 

 

 

2. Đáp án đề thi Lịch sử 10 học kì II năm 2024

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (6,0 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

1- C

2- B

3- B

4- C

5- A

6- C

7- B

8- C

9- D

10- D

11- D

12- A

13- B

14- D

15- B

16- C

17- C

18- D

19- B

20- A

21- C

22- A

23- A

24- B

 

         

Phần II. Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): 

a) Cần lưu ý:

- Học sinh cần phải tự lựa chọn thành tựu và trình bày quan điểm cá nhân

- Trong quá trình chấm điểm, giáo viên cần linh hoạt giữa các câu trả lời của học sinh.

b) Ví dụ tham khảo:

- Thành tựu được lựa chọn: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của cư dân Đông Nam Á

- Giải thích:

+ Trong số các lựa chọn về thành tựu văn hóa của cư dân Đông Nam Á, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là một trong những tín ngưỡng bản địa mang ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần của người dân khu vực này, mà còn là một sợi dây liên kết chặt chẽ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, tạo nên một truyền thống văn hóa vững mạnh và liên tục.

+ Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên không chỉ phổ biến mà còn rộng rãi ở hầu hết các cộng đồng dân tộc trong khu vực Đông Nam Á. Tính chất phổ biến này chứng tỏ sức mạnh và sức sống của tín ngưỡng này, với sự ổn định và bền vững qua hàng ngàn năm lịch sử. Ngay từ những thế kỷ trước Công nguyên, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đã được hình thành và trải qua nhiều biến đổi, nhưng vẫn giữ được sự mãnh liệt và không bao giờ bị lãng quên hay phai nhạt.

+ Sự duy trì của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên cho thấy sự quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của nó trong đời sống văn hóa và tâm linh của cư dân Đông Nam Á, là nền móng vững chắc cho sự đoàn kết và nhận thức về bản sắc dân tộc trong khu vực này.

Câu 2 (2,0 điểm): 

Tiêu chí so sánh

Văn minh Chăm-pa

Văn minh Phù Nam

Tương đồng

- Cơ sở tự nhiên

Cả hai đều được phong phú bởi sự hiện diện của các dòng sông lớn và một môi trường đồng bằng phù sa màu mỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp và đời sống sinh vật. Đặc biệt, việc tiếp giáp với biển cũng là điểm chung, mang lại lợi ích lớn cho hoạt động thương mại và giao thương.

- Cơ sở xã hội: Cả hai vùng đều có sự đa dạng dân tộc và văn hóa. Cư dân bản địa tại đây thường thuộc về dân tộc Môn cổ, với những nét văn hóa đặc trưng riêng biệt. Ngoài ra, cũng có sự hiện diện của một bộ phận dân cư di cư từ các vùng lân cận, tạo nên sự đa dạng và phong phú trong cộng đồng dân cư.

- Về mặt văn hóa, ảnh hưởng từ văn hóa Ấn Độ có sức lan tỏa mạnh mẽ, chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống văn hóa và tôn giáo của cả hai vùng. Sự kết hợp giữa văn hóa bản địa và văn hóa Ấn Độ tạo ra một bức tranh văn hóa phong phú và đa dạng, làm nên sự đặc biệt và độc đáo của hai nền văn hóa này.

Khác biệt

- Địa bàn hình thành: Văn minh Chăm-pa đã từng hiện hữu trên vùng đất của vùng duyên hải và một phần của cao nguyên miền Trung Việt Nam ngày nay.

- Đặc điểm địa hình của khu vực này là sự đan xen giữa cao nguyên và đồng bằng nhỏ hẹp. Sự pha trộn này đã mang lại lợi thế về địa thế cao ráo, đất đai màu mỡ, thích hợp cho nông nghiệp và đời sống sinh vật. Trong khi đó, đồng bằng nhỏ hẹp gần biển cung cấp điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, giao thương và làm giàu cho cộng đồng Chăm.

- Địa bàn hình thành: Văn minh Phù Nam đã phát triển ở lưu vực sông Cửu Long, nằm trong khu vực Nam Bộ của Việt Nam hiện nay.

- Đặc điểm địa hình của khu vực này là thấp và tương đối bằng phẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của văn minh này. Với địa thế nằm ở lưu vực sông Cửu Long, văn minh Phù Nam được hưởng lợi từ đất đai màu mỡ và nguồn nước phong phú từ dòng sông, tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp và đời sống sinh vật.

Xem thêm: Đề thi Học kỳ 1 Lịch sử lớp 10 có đáp án mới nhất 2023 - 2024