1. Điều dưỡng, hộ sinh phải kiểm tra năng lực trước khi đề nghị cấp giấy phép hành nghề không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 24 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về Kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh như sau:

- Việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trước khi đề nghị cấp giấy phép hành nghề được áp dụng đối với các chức danh chuyên môn như bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng.

- Để tham dự kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, người tham dự phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có văn bằng phù hợp với từng chức danh chuyên môn quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

+ Đã hoàn thành việc thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 23 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

- Việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Hội đồng Y khoa Quốc gia chủ trì tổ chức thực hiện, đảm bảo quy trình kiểm tra diễn ra minh bạch, công bằng và hiệu quả.

- Người tham dự kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải tự chi trả các chi phí liên quan đến kiểm tra đánh giá.

- Chính phủ sẽ quy định chi tiết hơn về các điều khoản này để đảm bảo thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

Ngoài ra, tại khoản 7 Điều 121 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có quy định về các quy định chuyển tiếp như sau:

- Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo chức danh bác sĩ từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 không phải tham gia kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề theo quy định của Luật này.

- Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo chức danh y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027 cũng không phải tham gia kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề theo quy định của Luật này.

- Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo chức danh kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028 sẽ được miễn kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề.

Như vậy, từ ngày 01 tháng 01 năm 2028, các điều dưỡng và hộ sinh bắt buộc phải tham gia kiểm tra đánh giá năng lực trước khi đề nghị cấp giấy phép hành nghề, theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

2. Nội dung kiểm tra năng lực hành nghề

Kiểm tra năng lực hành nghề đối với điều dưỡng, hộ sinh được thực hiện nhằm đánh giá trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành và đạo đức nghề nghiệp của người dự thi để đảm bảo họ có đủ năng lực thực hiện các công việc chuyên môn của nghề điều dưỡng, hộ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

Kiểm tra kiến thức chuyên môn:

- Kiểm tra kiến thức về các lĩnh vực cơ bản liên quan đến chuyên môn của điều dưỡng, hộ sinh bao gồm:

+ Giải phẫu học, sinh lý học

+ Bệnh học, chẩn đoán học

+ Dược lý học

+ Nguyên tắc chăm sóc điều dưỡng

+ Các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

+ Luật pháp y tế

+ Tin học y tế

- Kiểm tra kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn đã lựa chọn theo quy định của Bộ Y tế.

Kiểm tra kỹ năng thực hành:

- Kiểm tra khả năng thực hiện các kỹ thuật chuyên môn cơ bản của điều dưỡng, hộ sinh bao gồm:

+ Đo các dấu hiệu sinh tồn

+ Hướng dẫn người bệnh thực hiện các kỹ thuật chăm sóc bản thân

+ Lấy mẫu xét nghiệm

+ Thực hiện các kỹ thuật tiêm, truyền dịch

+ Hỗ trợ thực hiện các thủ thuật y khoa

- Kiểm tra khả năng thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu của lĩnh vực chuyên môn đã lựa chọn theo quy định của Bộ Y tế.

Kiểm tra đạo đức nghề nghiệp:

- Đánh giá thái độ, ứng xử của thí sinh trong quá trình làm bài thi.

- Đánh giá trách nhiệm nghề nghiệp của thí sinh thông qua các tình huống giả định.

- Đánh giá ý thức tuân thủ pháp luật y tế của thí sinh.

3. Hình thức kiểm tra năng lực hành nghề

Kiểm tra năng lực hành nghề điều dưỡng, hộ sinh được thực hiện nhằm đánh giá toàn diện trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành và đạo đức nghề nghiệp của thí sinh. Để đảm bảo tính khách quan, công bằng và hiệu quả, việc kiểm tra có thể được thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau, bao gồm:

3.1. Thi viết

Thi trắc nghiệm:

- Hình thức thi phổ biến, giúp đánh giá kiến thức rộng và nhanh chóng.

- Đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn với nhiều mức độ khó khác nhau.

- Nội dung thi bám sát chương trình đào tạo điều dưỡng, hộ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

- Thí sinh cần có khả năng phân tích, đánh giá và lựa chọn câu trả lời đúng trong thời gian ngắn.

Thi tự luận:

- Hình thức thi đánh giá khả năng tư duy logic, trình bày vấn đề và giải quyết tình huống cụ thể.

- Đề thi bao gồm các câu hỏi tự luận đòi hỏi thí sinh trình bày ý kiến, giải thích vấn đề một cách rõ ràng, súc tích.

- Nội dung thi bám sát vào các chủ đề chuyên sâu trong lĩnh vực điều dưỡng, hộ sinh.

- Thí sinh cần có kiến thức chuyên môn vững vàng, khả năng tư duy logic và kỹ năng viết tốt.

3.2. Thi thực hành

- Hình thức thi đánh giá khả năng thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng, hộ sinh một cách chính xác và an toàn.

- Nội dung thi thực hành bao gồm các kỹ thuật cơ bản và chuyên sâu theo quy định của Bộ Y tế.

- Thí sinh được hướng dẫn thực hiện kỹ thuật trên mô hình hoặc người bệnh thật dưới sự giám sát của hội đồng thi.

- Hội đồng thi đánh giá thí sinh dựa trên các tiêu chí cụ thể như: tính chính xác, an toàn, tuân thủ quy trình, thao tác chuẩn xác, khéo léo.

3.3. Phỏng vấn

- Hình thức thi đánh giá đạo đức nghề nghiệp, thái độ, ứng xử và khả năng giao tiếp của điều dưỡng, hộ sinh.

- Thí sinh trả lời các câu hỏi phỏng vấn trước hội đồng thi.

- Nội dung phỏng vấn xoay quanh các tình huống cụ thể liên quan đến công việc điều dưỡng, hộ sinh.

- Hội đồng thi đánh giá thí sinh dựa trên các tiêu chí như: thái độ, ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, khả năng giao tiếp, giải quyết tình huống, tư duy phản biện.

4. Lợi ích của việc kiểm tra năng lực hành nghề

Việc kiểm tra năng lực hành nghề điều dưỡng, hộ sinh mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả ngành y tế và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe cho người bệnh. Dưới đây là những lợi ích cụ thể:

Đảm bảo chất lượng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho điều dưỡng, hộ sinh:

- Kiểm tra năng lực hành nghề là thước đo đánh giá chất lượng đào tạo, giúp các cơ sở đào tạo điều dưỡng, hộ sinh có định hướng điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp, sát với thực tế, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành y tế.

- Qua kỳ thi, điều dưỡng, hộ sinh có cơ hội đánh giá năng lực bản thân, từ đó xác định điểm mạnh, điểm yếu để trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người bệnh:

- Đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh có năng lực hành nghề tốt sẽ thực hiện hiệu quả các kỹ thuật chuyên môn, chăm sóc người bệnh một cách bài bản, khoa học, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

- Việc kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề giúp loại bỏ những cá nhân không đủ trình độ, năng lực ra khỏi đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình điều trị.

Tạo sự công bằng trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ điều dưỡng, hộ sinh:

- Việc kiểm tra năng lực hành nghề cung cấp một cơ sở đánh giá khách quan, công bằng về trình độ chuyên môn của điều dưỡng, hộ sinh, tạo điều kiện để tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ một cách chính xác, đúng quy trình, đảm bảo người có năng lực được giao phó đúng trọng trách.

- Tránh tình trạng thiên vị trong tuyển dụng, bổ nhiệm, góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh trong ngành y tế.

Nâng cao uy tín của nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh:

- Việc kiểm tra năng lực hành nghề khẳng định tầm quan trọng của nghề điều dưỡng, hộ sinh, góp phần nâng cao vị thế của nghề trong xã hội.

- Điều dưỡng, hộ sinh có năng lực hành nghề tốt sẽ được xã hội tôn trọng, đánh giá cao, thu hút nhiều người trẻ tham gia vào ngành, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực y tế.

Xem thêm: Trường hợp nào bác sĩ không phải kiểm tra năng lực hành nghề?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Điều dưỡng, hộ sinh phải kiểm tra năng lực trước khi đề nghị cấp giấy phép hành nghề không? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất!