1.  Điều kiện công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ mới nhất

Theo quy định của Nghị định 68/2016/NĐ-CP và sửa đổi bởi Nghị định 67/2020/NĐ-CP, để được công nhận là địa điểm thu gom hàng lẻ, cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Địa điểm thu gom hàng lẻ phải nằm trong khu vực được quy định về kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ được thành lập tại địa bàn nơi có các khu vực sau đây:

+ Cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế;

+ Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu phi thuế quan và các khu vực khác theo quy định của pháp luật.

- Diện tích kho của địa điểm thu gom hàng lẻ phải đạt tối thiểu 1.000 m2, không tính bãi và các công trình phụ trợ. Ngoài ra, địa điểm cần có hàng rào để ngăn cách với khu vực xung quanh.

- Phải có phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý lưu giữ và kết xuất dữ liệu trực tuyến cho cơ quan hải quan. Phần mềm này phải có khả năng ghi lại thông tin chi tiết về tên hàng, số lượng, tình trạng của hàng hóa, thời điểm hàng hóa được đưa vào, đưa ra và lưu giữ trong địa điểm thu gom hàng lẻ. Thông tin này cần được theo dõi theo vận đơn và/hoặc tờ khai hải quan theo Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động.

- Địa điểm thu gom hàng lẻ phải có hệ thống camera đáp ứng yêu cầu kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý. Hệ thống camera này phải có khả năng quan sát được mọi vị trí của địa điểm thu gom hàng lẻ suốt cả ngày (24/24 giờ), và dữ liệu về hình ảnh phải được lưu giữ tối thiểu trong 06 tháng.

- Đối với địa điểm thu gom hàng lẻ nằm trong khu vực cảng biển hoặc cảng cạn:

+ Nếu doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ là doanh nghiệp kinh doanh cảng, không cần thực hiện thủ tục công nhận. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần làm thủ tục cấp mã địa điểm thu gom hàng lẻ để thực hiện các thủ tục hàng hóa đưa vào và đưa ra địa điểm thu gom hàng lẻ trước khi hoạt động. Để làm điều này, doanh nghiệp kinh doanh cảng cần gửi văn bản đề nghị cấp mã địa điểm thu gom hàng lẻ tới Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo mẫu số 03 kèm theo Nghị định.

+ Nếu doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ không phải là doanh nghiệp kinh doanh cảng, cần thực hiện công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ theo quy định.

Tổng cộng, địa điểm thu gom hàng lẻ chỉ được công nhận khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên đây. Việc công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và điều kiện để đảm bảo quản lý và giám sát hàng hóa một cách chính xác và hiệu quả từ phía cơ quan hải quan.

 

2. Hồ sơ công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ

Hồ sơ công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ theo quy định của Điều 20 Nghị định 68/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định 67/2020/NĐ-CP, bao gồm các thành phần sau:

- Văn bản đề nghị công nhận: Đây là văn bản đề nghị công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ theo Mẫu số 01 Phụ lục được ban hành kèm theo nghị định. Hồ sơ yêu cầu bao gồm 01 bản chính của văn bản này.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: Đây là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc chứng từ khác được quy định về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ yêu cầu bao gồm 01 bản chụp của giấy chứng nhận này.

- Sơ đồ thiết kế khu vực địa điểm thu gom hàng lẻ: Đây là sơ đồ thiết kế khu vực địa điểm thu gom hàng lẻ, thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài, vị trí các kho hàng, vị trí lắp đặt hệ thống camera, hệ thống đường vận chuyển nội bộ, bảo vệ, văn phòng kho và nơi làm việc của hải quan. Hồ sơ yêu cầu bao gồm 01 bản chụp của sơ đồ thiết kế này.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy: Đây là giấy chứng nhận do cơ quan công an cấp, xác nhận rằng địa điểm thu gom hàng lẻ đáp ứng đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy. Hồ sơ yêu cầu bao gồm 01 bản chụp của giấy chứng nhận này.

Tóm lại, hồ sơ công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ bao gồm văn bản đề nghị công nhận, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư, sơ đồ thiết kế khu vực địa điểm thu gom hàng lẻ và giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy, với số lượng bản chụp và bản chính quy định như đã nêu.

 

3. Quy trình thực hiện thủ tục công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ

Trình tự công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ được thực hiện theo các bước chi tiết như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị công nhận

- Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ.

- Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện, gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống tiếp nhận thông tin điện tử của cơ quan hải quan đến Tổng cục Hải quan.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và thực tế địa điểm

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ và thực tế địa điểm thu gom hàng lẻ.

- Kiểm tra bao gồm xem xét hồ sơ, kiểm tra địa điểm thực tế để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về vị trí, cơ sở vật chất, an ninh, an toàn và quản lý hải quan.

Bước 3: Ra quyết định công nhận hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành kiểm tra hồ sơ và thực tế địa điểm, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan sẽ ra quyết định công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện quy định.

- Nếu doanh nghiệp chưa đáp ứng đủ điều kiện, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản trả lời yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Yêu cầu bổ sung hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ nộp chưa đủ hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản thông báo yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ.

- Doanh nghiệp có thời hạn cụ thể để bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

Bước 5: Hoàn thành công nhận hoặc hủy hồ sơ

- Sau khi doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, Tổng cục Hải quan tiếp tục kiểm tra và đánh giá.

- Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ các yêu cầu và bổ sung hồ sơ đầy đủ, Tổng cục Hải quan sẽ hoàn thành quy trình công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ.

- Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung hồ sơ trong thời hạn quy định (quá 30 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo) hoặc không đáp ứng các yêu cầu về công nhận, Tổng cục Hải quan có quyền hủy hồ sơ.

=> Trình tự công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ bao gồm việc nộp hồ sơ đề nghị công nhận, kiểm tra hồ sơ và thực tế địa điểm, ra quyết định công nhận hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ, và yêu cầu bổ sung hồ sơ khi cần thiết. Quy trình này mang tính chất công bằng, trong đó doanh nghiệp có cơ hội bổ sung hồ sơ nếu cần thiết và nhận được thông báo yêu cầu bổ sung từ Tổng cục Hải quan. Tuy nhiên, việc không đáp ứng đủ các yêu cầu hoặc không bổ sung hồ sơ theo yêu cầu có thể dẫn đến hủy bỏ hồ sơ. Việc thực hiện trình tự công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ theo quy định giúp đảm bảo quản lý hiệu quả và an toàn trong quá trình thu gom hàng lẻ. Nó đảm bảo rằng các địa điểm này đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết và tuân thủ quy định pháp luật liên quan.

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Những điểm khác biệt giữa Kho ngoại quan, Kho bảo thuế và Địa điểm thu gom hàng lẻ doanh nghiệp cần lưu ý?

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!