Chào Luật Minh Khuê,

Văn phòng tôi hiện là văn phòng đại diện của một công ty hoá chất nước ngoài và thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, liên lạc và theo dõi việc thực hiện hợp đồng với khách hàng. Hiện chúng tôi muốn thành lập/thuê một phòng lab để phân tích hoá chất.

Ngoài ra, chúng tôi cùng cần có vật liệu cho khách hàng và một kho để chứa hàng hóa chất (mục đích là hỗ trợ các khách hàng), do đó tôi có câu hỏi như sau:

- Căn cứ vào chức năng được cấp phép của văn phòng đại diện, chúng tôi có thể lập/thuê phòng lab được không? Nếu không, thì loại hình kinh doanh nào chúng tôi có thể chuyển đổi sang để có thể lập được phòng lab và mở kho chứa (chi nhánh/công ty)?;

- Nếu có thể thành lập, cần thủ tục và giấy phép gì? Chúng tôi cần có thể mở phòng lab và kho.

Xin cảm ơn.

Người gửi : Vũ H.

Luật sư trả lời:

Trước hết, chúng tôi xin cảm ơn bạn vì bạn đã tin tưởng đưa câu hỏi của mình đến Bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Về câu hỏi của bạn, chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra nội dung tư vấn dựa trên ba vấn đề như sau:

- Văn phòng đại diện có được phép thuê hoặc lập phòng lab và/hoặc kho hoá chất không?

>> Xem thêm:  Điều kiện thành lập trường mầm non theo quy định mới nhất 2022

- Thủ tục thành lập phòng lab.

- Yêu cầu đối với kho chứa hoá chất.

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Thương mại năm 2005.

- Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và Công nghệ.

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hoá chất.

2. Văn phòng đại diện có được phép thuê hoặc lập phòng lab không?

Theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, văn phòng đại diện của bạn thuộc một công ty hoá chất nước ngoài. Về quyền của văn phòng đại diện, Luật Thương mại năm 2005 có quy định như sau:

Điều 17: Quyền của Văn phòng đại diện

1. Hoạt động đúng mục đích, phạm vi và thời hạn được quy định trong giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

2. Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Văn phòng đại diện.

3. Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Mở tài khoản bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện.

5. Có con dấu mang tên Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Bản thân Văn phòng đại diện của bạn đã có trụ sở và đó sẽ là địa điểm làm việc duy nhất của Văn phòng đại diện của bạn. Bạn không thể thuê hay lập kho chứa hoá chất hay phòng lab.

>> Xem thêm:  Đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp ? Điều kiện thành lập doanh nghiệp ?

Ở Khoản 2, Điều 17 Luật Thương mại năm 2005 quy định về việc thuê, mua các phương tiện cần thiết cho hoạt động của Văn phòng đại diện, bạn cần hiểu đúng về thuật ngữ "phương tiện" ở đây là máy móc, cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh của bạn chứ không phải một địa điểm cụ thể.

Nếu như bạn vẫn muốn thuê hoặc lập phòng lab và kho chứa hoá chất, Văn phòng đại diện của bạn phải trở thành một doanh nghiệp.

2. Thủ tục thành lập phòng lab

Phòng lab được coi là một dạng của tổ chức khoa học.

Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ có quy định như sau:

Điều 7: Trình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài và tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập

1. Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài bao gồm:

a) Đơn đề nghị cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định;

b) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức nước ngoài;

c) Lý lịch tư pháp của người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài;

d) Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động;

đ) Đề án thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, bao gồm phần thuyết minh về sự cần thiết thành lập; tính phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; mục tiêu, nội dung, lĩnh vực, phạm vi hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam; quy mô đầu tư; dự kiến về nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; phân tích tài chính (nếu có);

e) Các tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này;

g) Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức đặt trụ sở chính chấp thuận về địa điểm đặt trụ sở của tổ chức khoa học và công nghệ;

h) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trong năm tài chính gần nhất của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

Tài liệu trong hồ sơ quy định tại Khoản này bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt.

Tài liệu quy định tại các điểm b, c và h Khoản này phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Trường hợp dự án thành lập tổ chức khoa học và công nghệ gắn với việc đầu tư xây dựng công trình, hồ sơ kèm theo bao gồm dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi) theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

3. Yêu cầu đối với kho chứa hoá chất

Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định về yêu cầu đối với kho chứa hoá chất như sau:

Theo Điều 4: Yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa

1. Nhà xưởng phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất.
2. Nhà xưởng, kho chứa phải có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng bằng bảng hiệu, đèn báo và được thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.
3. Hệ thống thông gió của nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió.
4. Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu trữ hóa chất. Thiết bị điện trong nhà xưởng, kho chứa có hóa chất dễ cháy, nổ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ.
5. Sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải chịu được hóa chất, tải trọng, không gây trơn trượt, có rãnh thu gom và thoát nước tốt.
6. Nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy. Các biển báo thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất phải có các thông tin: Mã nhận dạng hóa chất; hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó. Tại khu vực sản xuất có hóa chất nguy hiểm phải có bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn ở vị trí dễ đọc, dễ thấy.
7. Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.
8. Đối với bồn chứa ngoài trời phải xây đê bao hoặc các biện pháp kỹ thuật khác để đảm bảo hóa chất không thoát ra môi trường khi xảy ra sự cố hóa chất và có biện pháp phòng chống cháy nổ, chống sét.
9. Nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

>> Xem thêm:  Điều kiện thành lập doanh nghiệp là gì ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê