Trả Lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp, xin tư vấn với bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 03/2011/TT-BGDDT quy chế tổ chức hoạt động trung tâm ngoại ngữ

2. Nội dung tư vấn:

2.1. Về điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ thì được quy định trong thông tư 03/2011/TT-BGDDT quy chế tổ chức hoạt động trung tâm ngoại ngữ như sau:

" Điều 7. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm."

" Điều 12. Điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng

1. Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.

2. Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

3. Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

4. Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

5. Được cơ quan có thẩm quyền cho phép."

Theo đó để có thể tiến hành thành lập trung tâm ngoại thì bạn phải đáp ứng được các quy định trên, trong đó sau khi thành lập để có thể tiến hành vào quá trình hoạt động được thì trung tâm phải đáp ứng được các quy định về cơ sở vật chất, giáo viên, tài liệu giảng dạy...

Bên cạnh đó đối với giám đốc của trung tâm thì phải đáp ứng được điều kiện sau:

" Điều 23. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi."

Theo đó đối với giám đốc trung tâm ngoại thì phải đáp ứng được đồng thời các điều kiện sau: 

- Thứ nhất phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức đóng thuế đối với trung tâm ngoại ngữ được quy định như thế nào ?

- Thứ hai là đã tốt nghiệp trình độ ngoại ngữ 

- Thứ ba là đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm

2.2. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ.

" Điều 13. Thẩm quyền cấp phép, hồ sơ đăng ký, trình tự cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

1. Thẩm quyền cấp phép

a) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học được quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế này và các trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học thuộc trường đại học, cao đẳng nằm ngoài khuôn viên của trường;

b) Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng ra quyết định cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.

2. Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu;

b) Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) Nội quy hoạt động của trung tâm;

d) Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;

đ) Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

e) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

g) Các quy định về học phí, lệ phí;

h) Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

3. Trình tự, thủ tục cấp phép

a) Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được làm thành 1 bộ và gửi cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

b) Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

c) Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này ra quyết định cho phép trung tâm triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng;

d) Trường hợp trung tâm chưa đủ điều kiện để hoạt động, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do."

Theo đó đối với trường hợp thành lập trung tâm ngoại ngữ công lập thì thẩm quyền cấp giấy phép hoạt đồng là giám đốc sở giáo dục và đào tạo, như vậy cá nhân muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ thì phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm toàn bộ các giấy tờ được nên ở khoản 2 trên đến sở giáo dục và đạo tạo, nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên thì sẽ được cấp giấy phép trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ giấy tờ.

Xin chào Văn phòng Luật Minh Khuê, Hiện nay em đã tốt nghiệp đại học không chuyên nhành sư phạm, em đang có ý định mở trung tâm Tiếng Anh. Vậy em cần phải chuẩn bị bằng cấp chuyên môn gì để đủ điều kiện thành lập một trung tâm Tiếng Anh ạ. Xin cảm ơn.

 Bạn muốn mở một trung tâm tiến anh thì bạn phải đáp ứng được các điều kiện về thành lập trung tâm được quy định ở trên, như về cơ sở vật chất, giáo viên và tài liệu giảng dạy.. Bên cạnh đó nếu trường hợp bạn muốn trở thành giám đốc trung tâm luôn thì bạn phải đáp ứng được các điều kiện về giám đốc như thông tin trên, trường hợp này bạn không tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ thì bạn không đủ điều kiện để trở thành giám đốc của trung tâm, do đó bạn phải thuê người khác làm giám đôc của trung tâm chứ bạn không được trở thành gám đốc của trung tâm.

Dear anh chị, Sắp tới em có dự định mở trung tâm anh ngữ, vậy anh chị có thể xin giấy phep cho em được không ạ? bên em cần chuẩn bị những gì ạ. Ngoài xin giấy phép ở sở giáo dục và đào tạo, bên em còn xin giấy phép bên sở nào nữa không ạ? Em hiện sắp mở trug tâm tại Biên Hòa Em cám ơn ạ

 Hồ sơ của bạn trong trường hợp này bao gồm các giấy tờ sau đây:

- Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu;

- Nội quy hoạt động của trung tâm;

- Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;

- Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

>> Xem thêm:  Giáo viên ngoại ngữ mắng chửi học viên sẽ bị xử phạt thế nào?

- Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

- Các quy định về học phí, lệ phí;

- Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

Bạn sẽ tiến hành nộp hồ sơ vào sở giáo dục và đào tạo. Ngoài ra bạn không cần thực hiện hồ sơ khác nữa.

Xin hỏi: em học cao đẳng chuyên nghành ngoại ngữ e có thể mở trung tâm anh ngữ đc ko ạ. và cho e hỏi bằng liên thông mở được không ạ

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành ngoại ngữ thì bạn có thể thành lập trung tâm ngoại ngữ nếu bạn đáp ứng được các điều kiện còn lại nêu trên, không nhất thiết phải học liên thông lên đại học.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng/.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ cho trẻ em?

Bộ phận Tư vấn pháp luật doanh nghip​ - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Thành lập công ty TNHH 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ?