1. Điều kiện, hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu nhập khẩu ?

Kính chào Luật Minh Khuê! Doanh nghiệp tôi có nhập khẩu một số lượng lớn nhiên liệu là cá đông lạnh để xuất khẩu mặt hàng thành phẩm thực phẩm chế biến sẵn đóng hộp.
Vậy, doanh nghiệp tôi đã nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu đầu vào thì có được hoàn thuế nhập khẩu hay không? Thủ tục thực hiện như thế nào?
Trân trọng cảm ơn!

Luật Sư trả lời:

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Khuê. Sau khi nghiên cứu trường hợp cụ thể của khách hàng, Luật Minh Khuê giải đáp trường hợp cụ thể này như sau:

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016:

"1. Các trường hợp hoàn thuế:...

d) Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm;..."

Nội dung này được hướng dẫn tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu nhập khẩu. Theo đó, người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Các trường hợp được hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm được quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP:

"Hàng hóa nhập khẩu được hoàn thuế nhập khẩu, bao gồm:

a) Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm xuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa;

b) Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm xuất khẩu;

c) Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để bảo hành cho sản phẩm xuất khẩu."

Căn cứ vào trường hợp của bên bạn, bạn nhập khẩu mặt hàng cá đông lạnh để sản xuất ra đồ hộp thực phẩm, do đó đây là nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm xuất khẩu thuộc đối tượng hoàn thuế nhập khẩu.

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

- Công văn yêu cầu hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Mẫu số 09 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;

- Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

- Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

Người nộp thuế kê khai trên tờ khai hải quan hàng xuất khẩu các thông tin về số, ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng hóa.

- Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu (theo Mẫu số 10 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định).

Số tiền thuế nhập khẩu của nguyên liệu, vật tư, linh kiện được hoàn thuế phải tương ứng với lượng, chủng loại nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế đã xuất khẩu;

- Hợp đồng gia công ký với khách hàng nước ngoài (đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất sản phẩm, sau đó sử dụng sản phẩm này để gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng gia công với nước ngoài): nộp 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

- Tài liệu chứng minh có cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệLuật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

2. Cách hoàn thuế nhập khẩu hàng tái nhập quá 365 ngày ?

Ngày 29 tháng 05 năm 2015, Bộ Tài Chính ban hành Công văn 7094/BTC-TCHQ 2015 hoàn thuế nhập khẩu hàng tái nhập quá 365 ngày:

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7094/BTC-TCHQ
V/v hoàn thuế nhập khẩu hàng tái nhập quá 365 ngày

Lào Cai, ngày 29 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Cần Thơ.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 608/HQCT-NV ngày16/04/2015 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ về việc hoàn thuế nhập khẩu đốivớihàng hóa đã xuất khẩu ra nước ngoài theo tờkhai xuất khẩu số 309/XSX01 ngày 30/01/2013 nhưng phải tái nhập lại Việt Nam theotờ khai nhập khẩu số 100085279710/A31 ngày 30/7/2014 của Công ty TNHH CNTPPATAYA (Việt Nam). Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì: Hànghóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại ViệtNam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu. Trườnghợp quá 365 ngày cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế,kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét,xử lý từng trường hợp cụ thể.

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Cần Thơ kiểm trahồ sơ lô hàng xuất khẩu, lô hàng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam, chứng từthanh toán, sổ sách, chứng từ kế toán,các giao dịch có liên quan. Kết quả kiểm tra nếu xác định hàng hóa phải nhậpkhẩu trở lại thuộc tờ khai số 100085279710/A31 ngày 30/7/2014 là một phần hànghóa đã xuất khẩu trước đây theo tờ khai số 390/XSX01 ngày 30/01/2013 và doanhnghiệp đã nộp thuế nhập khẩu thì thực hiện hoàn số tiền thuế nhập khẩu chodoanh nghiệp theo đúng quy định. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tạiĐiều 121 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Cần Thơbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST; Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, TCHQ (134)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

3. Xử lý hoàn thuế nhập khẩu với nguyên liệu nhập khẩu ?

Ngày 20 tháng 03 năm 2001, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1026/TCHQ-KTTT về việc xử lý hoàn thuế nhập khẩu:

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1026/TCHQ-KTTT
NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2001 VỀ VIỆC XỬ LÝ
HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhậnđược Công văn số 1025/TC-TCT ngày 9/2/2001 của Bộ Tài chính về việc xử lý hoànthuế đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công(không do bên nước ngoài đặt gia công cung cấp mà do doanh nghiệp nhận gia côngtự nhập khẩu). Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

Căn cứ quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khấu;

Căn cứ Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ;

Căn cứ quy định tại đếm 1.g, mục I, Phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính;

Vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công(không do bên nước ngoài đặt gia công cung cấp mà do doanh nghiệp nhận gia côngtự nhập khẩu), khi thực xuất khẩu sản phẩm sẽ được xét hoàn thuế nhập khẩu.

Các loại vật tư, nguyên liệu được hoàn lại thuế bao gồm:

- Vật tư, nguyên liệu trực tiếp cấu thành thực thể sản phẩm;

Vật tư nguyên liệu trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuấthàng xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hoá thành hàng hoá hoặc không cấuthành thực thể sản phẩm bao gồm: giấy, phấn, bút vẽ, bút vạch dấu, đinh ghimquần áo, mực sơn in, bàn chải quét keo, chổi quét keo, khung in lưới, kếp tẩy,dầu đánh bóng... nếu doanh nghiệp xâydựng thành định mức tiêu hao cho đơn vị sản phẩm và giám đốc doanh nghiệp chịutrách nhiệm về định mức này.

Hồ sơ xét hoàn thuế cụ thể như sau:

- Công văn đề nghị hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp của doanhnghiệp trong đó có phương án giải trình cụ thể về số lượng hàng xuất khẩu, mứctiêu hao thực tế nguyên vật liệu nhập khẩu, số thuế nhập khẩu đã nộp, số thuếnhập khẩu xin hoàn;

- Hợp đồng gia công ký với nước ngoài (trong đó có quy địnhrõ mặt hàng, số lượng do doanh nghiệp nhận gia công nhập khẩu);

- Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đãthanh khoản Hải quan;

- Tờ khai xuất khẩu theo hình thức xuất gia công;

- Biên lai nộp thuế;

- Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu (nếu là xuất nhậpkhẩu uỷ thác);

Khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp đăng ký loại hìnhnhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu (NSXXK) với cơ quan Hải quan đểquản lý theo dõi theo đúng quy định về loại hình này.

Định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư sử dụng vào sản xuấtsản phẩm gia công xuất khẩu do các bên thoả thuận trong hợp đồng gia công. Giámđốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác, đúng đắncủa định mức.

Trường hợp nếu trong hợp đồng gia công, các bên thoả thuậnphần nguyên liệu, vật tư bên nhận gia công nhập khẩu và chịu trách nhiệm vềđịnh mức tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm thì doanh nghiệp phải xây dựng địnhmức tương tự như đối với trường hợp nhập nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàngxuất khẩu.

Trước khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm, doanh nghiệp phảiđăng ký định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu với cơ quanhải quan để làm cơ sở giải quyết hoàn thuếnhập khẩu.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện việc đăngký làm thủ tục nhập khẩu và quản lý đối tượng trên theo đúng quy định đối vớinguyên liệu, vật tư rthập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, đồng thời căn cứ vàođịnh mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư đã đăng ký, số lượng sản phẩm xuất khẩuđể xử lý hoàn thuế cụ thể. Số thuế nhập khẩu được hoàn trên cơ sở số lượng sảnphần đã thực xuất khẩu theo hợp đồng gia công với nước ngoài. Việc thanh khoảncác tờ khai nhập khẩu vật tư nguyên liệu được thực hiện đồng thời với thanh lýhợp đồng gia công.

Đối với những trường hợp phát sinh trước đây chưa được xử lýhoàn thuế nhập khẩu, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan thuếđịa phương kiểm tra sổ sách, chứng từ, số lượng nguyên liệu nhập khẩu đã sửdụng để gia công sản phẩm xuất khẩu theo hợp đồng gia công với nước ngoài, sốthuế nhập khẩu được hoàn và báo cáo Bộ Tài chính để xem xét xử lý cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết và thực hiện. Đồng thời niêm yết công khai văn bản này tại các điểmlàm thủ tục hải quan, hướng dẫn các doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để xéthoàn thuế theo quy định.

4. Hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu tái sử dụng từ tái nhập ?

Ngày 11 tháng 09 năm 2018, Cục Thuế Xuất Nhập Khẩu (Tổng Cục Hải Quan) ban hành Công văn 5269/TXNK-CST 2018 hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu tái sử dụng từ tái nhập:

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5269/TXNK-CST
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH ABB - Chi nhánh Bắc Ninh.
(Số 1, đường TS23, KCN Tiên Sơn, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 30072018/ABBBN-TVHQ ngày 02/8/2018 của Công ty TNHH ABB - Chi nhánh Bắc Ninh phản ánh vướng mắc về hoàn thuế đối với nguyên liệu tái sử dụng từ hàng tái nhập để sửa chữa. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định về các trường hợp hoàn thuế tại Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ; Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của Công ty xuất khẩu sản phẩm sản xuất xuất khẩu (loại hình E62) sau đó do sản phẩm không đạt chất lượng nên phải tái nhập (loại hình A31) về để sửa chữa nhưng không thể sửa chữa được số sản phẩm này Công ty đã làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng (loại hình A42) và nộp đầy đủ thuế. Sau đó, Công ty tái sử dụng được một phần nguyên liệu được tháo ra từ những sản phẩm này và lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu (loại hình E62) thì không thuộc các trường hợp được hoàn thuế nhập khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH ABB - Chi nhánh Bắc Ninh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu; VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

5. Hoàn thuế nhập khẩu linh kiện xe máy theo kết quả nội địa hoá ?

Ngày 25 tháng 5 năm 2004, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2352 TCHQ/KTTT hoàn thuế nhập khẩu linh kiện xe máy 2001 theo kết quả nội địa hoá:

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2352 TCHQ/KTTT
V/v hoàn thuế NK linh kiện xe gắn máy năm 2001 theo kết quả nội địa hoá

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2004

Kính gửi:

Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki
(TP. Biên Hoà - Tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số ACC/040401 ngày 02 tháng 04 năm 2004 của Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki về việc hoàn thuế nhập khẩu linh kiện xe gắn máy năm 2001 theo kết quả nội địa hoá, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 14 tháng 05 năm 2004, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2167/TCHQ-KTT hướng dẫn vướng mắc trong việc quyết toán phần linh kiện xe 2 bánh gắn máy nhập khẩu năm 2001 nhưng lắp ráp trong năm 2002 của các doanh nghiệp lắp ráp xe máy có vốn đầu tư nước ngoài (có bản photo copy kèm theo).

Đề nghị Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki làm việc trực tiếp với Cục Hải quan Đồng Nai để được kiểm tra cụ thể số linh kiện xe 2 bánh gắn máy thực nhập khẩu trong năm 2001 nhưng không lắp ráp trong năm 2001 mà lắp ráp trong năm 2002 (đối với loại xe có cùng nhãn hiệu đã được quyết toán năm 2001) và tính, nộp thuế theo quy định.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

6. Hướng dẫn thủ tục hồ sơ và giải quyết việc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu nhập khẩu ?

Ngày 13 tháng 7 năm 1995, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 53-TC/TCT-1995 hướng dẫn thủ tục hồ sơ và giải quyết việc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Bộ tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53-TC/TCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 1995

THÔNG TƯ

BỘTÀI CHÍNH SỐ 53 TC/TCT NGÀY 13/7/1995 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỒ SƠ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆCHOÀN THUẾ NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu;
Căn cứ Thông tư số 72A TC/TCT ngày 30/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 54 - CP;
Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể thêm về điều kiện xét hoàn thuế nhập khẩu đốivới những trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu,như sau:

Hồ sơ xin hoàn thuế nhập khẩubao gồm:

- Công văn đề nghị hoàn lại thuếnhập khẩu đã nộp (hoặc đề nghị không thu thuế nhập khẩu) của chủ hàng, trong đócó phương án giải trình cụ thể về số lượng hàng xuất khẩu, mức tiêu hao nguyênvật liệu nhập khẩu, số thuế nhập khẩu xin hoàn có xác nhận của Cục thuế địaphương và cơ quan chủ quản cấp trên về định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư đãsử dụng vào việc sản xuất hàng xuất khẩu;

- Hợp đồng xuất khẩu hàng hoá kýkết với nước ngoài (trong đó có ghi rõ số lượng, qui cách, phẩm chất, chủng loại,..... hàng xuất khẩu) và hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu vật tư để sản xuất hàngxuất khẩu, đã đăng ký với Phòng cấp giấy phép - Bộ Thương mại;

- Giấy phép nhập khẩu; Tờ khai hảiquan về nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã thanh khoản;

- Giấy phép xuất khẩu (nếu có),Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu đã có thanh khoản và xác nhận thực xuất củacơ quan Hải quan;

- Biên lai nộp thuế nhập khẩu hoặcthông báo thuế của cơ quan Hải quan về số tiền thuế nhập khẩu phải nộp (nếutrong thời hạn nộp thuế).

- Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, nhậpkhẩu (nếu là hàng xuất nhập khẩu uỷ thác).

Đối với trường hợp nguyên liệu ,vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, thời hạn nộp thuế nhập khẩu là 90(chín mươi) ngày kể từ ngày nhận được thông báo thuế chính thức của cơ quan Hảiquan. Nếu trong thời hạn nộp thuế mà đã thực xuất khẩu sản phẩm thì đơn vị gửihồ sơ xin hoàn thuế (không thu thuế) theo quy định hiện hành đến Cục Hải quan tỉnh,thành phố nơi làm thủ tục nhập khẩu để xét hoàn thuế nhập khẩu (không thu thuếnhập khẩu); Nếu ngoài thời hạn nộp thuế (90 ngày) mà sản phẩm chưa thực xuất khẩuthì đơn vị phải nộp thuế nhập khẩu, sau đó khi có sản phẩm thực xuất khẩu thì sẽđược hoàn thuế nhập khẩu đã nộp, hồ sơ xin hoàn thuế gửi về Bộ Tài chính.

Trường hợpnguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước, cơ quan Hảiquan đã thông báo nộp thuế nhập khẩu với thời hạn là 30 (ba mươi) ngày, sau đóđơn vị đã tìm được thị trường xuất khẩu và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sảnxuất hàng xuất khẩu và đã thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thì sẽ được xéthoàn thuế nhập khẩu. Nếu trong thời hạn thông báo nộp thuế của cơ quan Hảiquan mà đơn vị đã thực xuất khẩu thành phẩm ra nước ngoài thì không phải nộpthuế nhập khẩu, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đơn vị làm thủ tục nhập khẩu sẽlà cơ quan kiểm tra hồ sơ và ra quyết định không thu thuế nhập khẩu; nếu thựcxuất khẩu thành phẩm ngoài thời hạn nộp thuế theo thông báo của cơ quan Hảiquan thì phải nộp thuế nhập khẩu sau đó làm thủ tục hoàn thuế tại Bộ Tài chính.

Trường hợp các đơn vị nhập khẩunguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu, thuộc phần vốn góp đầu tư củabên nước ngoài trong các Xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theoluật đầu tư nước ngoài tại Việt nam, sau đó xuất khẩu cho khách hàng nước ngoàihoặc cho Công ty chính (Công ty mẹ) ở nước ngoài thì sẽ được xét hoàn thuế nhậpkhẩu tương ứng với tỷ lệ xuất khẩu thành phẩm theo qui định điểm d mục 1 Điều16 Nghị định số 54 - CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ, với điều kiện hồ sơ xinhoàn thuế nhập khẩu theo đúng qui định nêu trên và ngoài ra phải bổ sung thêmcác giấy tờ cần thiết sau đây:

+ Biên bản góp vốn đầu tư giữaBên nước ngoài và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam được lànhlập theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

+ Xác nhận của Cục thuế địaphương về số nguyên liệu, vật tư được nhập khẩu thuộc phần vốn góp của Bên nướcngoài đã được ghi vào sổ sách kế toán của đơn vị và đã được sử dụng để sản xuấthàng xuất khẩu.

Mọi trường hợp chậm nộp thuế nhậpkhẩu đều bị phạt chậm nộp theo qui định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuvà các qui định hiện hành.

Trường hợp nếu Bộ Thương mại quiđịnh bỏ cấp giấy phép chuyến thì trong quy định thủ tục hồ sơ xét hoàn thuế nhậpkhẩu (hoặc không thu thuế nhập khẩu) sẽ đương nhiên được bỏ theo.

Thông tư này thay thế điểm đ mục1 phần VII Thông tư số 72A TC/TCT ngày 30/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ.

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)