Từ vựng tiếng Anh về kỳ nghỉ hè

 • Destination (n) /ˌdɛstɪˈneɪʃən/ : Điểm đến Example: My family is planning our summer destination.
 • Vacation (n) /vəˈkeɪʃən/ : Kỳ nghỉ Example: I'm looking forward to my summer vacation.
 • Beach (n) /biːtʃ/ : Bãi biển Example: We spent the whole day at the beach.
 • Resort (n) /rɪˈzɔrt/ : Khu nghỉ dưỡng Example: We stayed at a luxury resort in Hawaii.
 • Camping (n) /ˈkæmpɪŋ/ : Cắm trại Example: We went camping in the mountains.
 • Hiking (n) /ˈhaɪkɪŋ/ : Đi bộ đường dài Example: We went hiking in the national park.
 • Sightseeing (n) /ˈsaɪtˌsiɪŋ/ : Tham quan Example: We did a lot of sightseeing in Europe.
 • Cruise (n) /kruːz/ : Chuyến du thuyền Example: We went on a seven-day cruise to the Caribbean.
 • Sunscreen (n) /ˈsʌnskriːn/ : Kem chống nắng Example: Don't forget to apply sunscreen before going to the beach.
 • Swimwear (n) /ˈswɪmˌwɛr/ : Trang phục tắm Example: I need to buy a new swimwear for the summer.
 • Road trip (n) /roʊd trɪp/ : Chuyến đi đường dài bằng xe hơi Example: We're planning a road trip across the country.
 • Jet lag (n) /ˈdʒɛt ˌlæɡ/ : Sự khó chịu sau khi đi máy bay chuyến dài Example: I'm still dealing with jet lag after my trip to Asia.
 • Rental car (n) /ˈrɛntəl kɑːr/ : Xe thuê Example: We rented a car to explore the city.
 • Souvenir (n) /ˌsuːvəˈnɪr/ : Đồ lưu niệm Example: I bought a few souvenirs to remember my trip.
 • Amusement park (n) /əˈmjuːzmənt pɑːrk/ : Công viên giải trí Example: We spent a whole day at the amusement park.
 • Picnic (n) /ˈpɪknɪk/ : Chuyến dã ngoại Example: We had a lovely picnic in the park.
 • BBQ (n) /ˌbiːkjuːˈ/ : Tiệc nướng ngoài trời Example: We had a BBQ party with friends on the 4th of July.
 • Pool (n) /puːl/ : Hồ bơi Example: The hotel had a beautiful pool where we spent most of our time.
 • Island (n) /ˈaɪlənd/ : Đảo Example: We visited a few small islands during our vacation.
 • Sightseeing tour (n) /ˈsaɪtˌsiɪŋ tʊr/ : Chuyến tham quan Example: We took a sightseeing tour of the city on a double-decker bus.
 • Beach volleyball (n) /biːtʃ ˈvɑːliˌbɔːl/ : Bóng chuyền bãi biển Example: We played beach volleyball with our friends.
 • Summer camp (n) /ˈsʌmər kæmp/ : Trại hè Example: My kids are going to a summer camp for a month.
 • Tanning (n) /ˈtænɪŋ/ : Tắm nắng Example: I spent a lot of time tanning on the beach.
 • Snorkeling (n) /ˈsnɔːrkəlɪŋ/ : Lặn ngắm san hô Example: We went snorkeling in the clear waters of the Caribbean.
 • Water park (n) /ˈwɔːtər pɑːrk/ : Công viên nước Example: We had a blast at the water park with the kids.
 • Fishing (n) /ˈfɪʃɪŋ/ : Câu cá Example: We went fishing on the lake early in the morning.
 • Parasailing (n) /ˈpærəseɪlɪŋ/ : Bay trên không bằng dù Example: We went parasailing and had a bird's eye view of the beach.
 • Surfing (n) /ˈsɜːrfɪŋ/ : Lướt sóng Example: We took surfing lessons and caught some waves.
 • Yacht (n) /jɑːt/ : Du thuyền Example: We chartered a yacht for a day and went island hopping.
 • Kayaking (n) /ˈkaɪəkɪŋ/ : Chèo thuyền kayak Example: We went kayaking in the calm waters of the bay

 

Đoạn văn tiếng Anh viết về kỳ nghỉ hè - Mẫu số 1

Tiếng Anh Bản dịch tiếng Việt

Last summer, I had the opportunity to take a wonderful vacation with my family. We traveled to a beautiful beach resort in Hawaii and spent two weeks enjoying the sun, sand, and surf.

Our days were filled with various activities. In the mornings, we would go for a walk on the beach or take a dip in the pool. After breakfast, we would head out for some sightseeing or take part in water sports such as snorkeling and parasailing.

In the afternoons, we often had a picnic lunch on the beach or had a BBQ party with friends. We also spent some time relaxing under the shade of a palm tree, reading books or taking a nap. In the evenings, we would watch the sunset and enjoy a delicious dinner at one of the resort's restaurants.

One of the highlights of our vacation was a day trip to a nearby island. We chartered a yacht and spent the day exploring the island's pristine beaches, swimming in crystal-clear waters, and enjoying a picnic lunch on the beach.

Overall, our summer vacation was an amazing experience. It was a perfect mix of relaxation and adventure, and we made some wonderful memories that will last a lifetime. We are already looking forward to planning our next summer vacation.

Mùa hè năm ngoái, tôi có cơ hội đi nghỉ mát tuyệt vời cùng gia đình. Chúng tôi đến một khu nghỉ dưỡng đẹp tuyệt ở Hawaii và đã trải qua hai tuần thưởng thức ánh nắng, cát và biển.

Các ngày của chúng tôi đều rất bận rộn với nhiều hoạt động khác nhau. Buổi sáng, chúng tôi đi dạo trên bãi biển hoặc bơi lội trong hồ bơi. Sau khi ăn sáng, chúng tôi sẽ đi tham quan hoặc tham gia các môn thể thao dưới nước như lặn ngắm san hô và bay trên không bằng dù.

Vào buổi chiều, chúng tôi thường có bữa picnic trên bãi biển hoặc tổ chức tiệc nướng ngoài trời cùng bạn bè. Chúng tôi cũng dành một ít thời gian để thư giãn dưới bóng cây dừa, đọc sách hoặc ngủ trưa. Vào buổi tối, chúng tôi thưởng thức hoàng hôn và ăn tối tại một trong những nhà hàng của khu nghỉ dưỡng.

Một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của chuyến nghỉ của chúng tôi là chuyến tham quan đến một đảo lân cận. Chúng tôi thuê một chiếc du thuyền và dành cả ngày khám phá các bãi biển hoang sơ của đảo, bơi trong những vùng nước trong xanh và thưởng thức bữa picnic trên bãi biển.

Tóm lại, kỳ nghỉ hè của chúng tôi là một trải nghiệm tuyệt vời. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự thư giãn và mạo hiểm, và chúng tôi đã tạo ra những kỷ niệm tuyệt vời sẽ được ghi nhớ suốt đời. Chúng tôi đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến nghỉ hè kế tiếp rồi đó.

 

Đoạn văn tiếng Anh viết về kỳ nghỉ hè - Mẫu số 2

Tiếng Anh Bản dịch tiếng Việt

Last summer, I went on a solo backpacking trip across Europe. I had always wanted to explore different countries and experience their cultures firsthand, and this was the perfect opportunity.

I started my journey in Paris, France, where I spent three days exploring the city's iconic landmarks such as the Eiffel Tower, Notre-Dame Cathedral, and the Louvre Museum. From there, I traveled to Amsterdam, Netherlands, where I rented a bike and cycled around the city's beautiful canals and parks.

Next, I headed to Germany and visited Berlin, Munich, and Cologne. In Berlin, I learned about the city's history through visits to the Berlin Wall and the Holocaust Memorial. In Munich, I enjoyed the city's vibrant nightlife and tried some of the local Bavarian cuisine. In Cologne, I visited the famous Cologne Cathedral and explored the city's many museums.

After Germany, I traveled to Italy, where I spent a week exploring Rome, Florence, and Venice. In Rome, I marveled at the ancient ruins such as the Colosseum and the Pantheon. In Florence, I admired the beautiful art and architecture of the Renaissance era, and in Venice, I took a gondola ride through the city's iconic canals.

Overall, my backpacking trip across Europe was an incredible experience. I met many new people, tried new foods, and learned about different cultures. It was a challenging journey at times, but it was also very rewarding. I hope to have more adventures like this in the future.

Mùa hè năm ngoái, tôi đã có chuyến du lịch tự túc xuyên châu Âu. Tôi luôn muốn khám phá các quốc gia khác nhau và trải nghiệm văn hóa của họ trực tiếp, và đây là cơ hội hoàn hảo.

Tôi bắt đầu chuyến hành trình tại Paris, Pháp, nơi tôi dành ba ngày để khám phá các địa điểm nổi tiếng của thành phố như Tháp Eiffel, Nhà thờ Đức Bà và Bảo tàng Louvre. Tiếp theo, tôi đi đến Amsterdam, Hà Lan, nơi tôi thuê một chiếc xe đạp và đi bộ quanh các kênh và công viên đẹp của thành phố.

Sau đó, tôi đến Đức và thăm Berlin, Munich và Cologne. Tại Berlin, tôi tìm hiểu về lịch sử của thành phố thông qua việc tham quan Tường Berlin và Tưởng niệm Holocaust. Tại Munich, tôi thưởng thức đời sống đêm sôi động của thành phố và thử một số món ăn đặc sản của vùng Bavaria. Tại Cologne, tôi thăm thánh đường Cologne nổi tiếng và khám phá các bảo tàng của thành phố.

Sau Đức, tôi đi đến Ý, nơi tôi dành một tuần để khám phá Roma, Florence và Venice. Tại Roma, tôi ngỡ ngàng trước các di tích cổ đại như Đấu trường Colosseum và đền thờ Pantheon. Tại Florence, tôi ngắm nhìn nghệ thuật và kiến ​​trúc đẹp của thời kỳ Phục hưng, và tại Venice, tôi tham gia một chuyến đi gondola trên những con kênh nổi tiếng của thành phố.

Tổng thể, chuyến du lịch tự túc xuyên châu Âu của tôi là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đã gặp nhiều người mới, thử nhiều món ăn mới và tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau. Đó là một chuyến hành trình thử thách đôi khi, nhưng cũng rất đáng để làm. Tôi hy vọng sẽ có nhiều cuộc phiêu lưu như thế này trong tương lai.