1. Doanh thu gộp là gì? Doanh thu gộp có những đặc điểm nào?

Doanh thu gộp là tổng số tiền thu được từ 1 hoạt động kinh doanh trước khi trừ đi bất cứ chi phí nào hoặc khoản khấu trừ nào. Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá quy mô và hiệu suất tài chính của một doanh nghiệp.

Doanh thu gộp bao gồm tất cả các khoản thu nhập mà một doanh nghiệp nhận được từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm tiền mặt và các hình thức thanh toán như thẻ tín dụng, chuyển khoản. Nó không bao gồm các khoản giảm giá, hoàn trả hoặc các khoản khấu trừ khác liên quan đến doanh thu.

Doanh thu gộp không phản ánh lợi nhuận cuối cùng của một doanh nghiệp vì nó chưa tính đến các chi phí hoạt động như chi phí vật liệu, chi phí lao động, chi phí quảng cáo, chi phí thuê mặt bằng và các khoản chi phí khác để tính toán lợi nhuận. Doanh thu gộp sẽ được trừ đi các chi phí để thu được lợi nhuận gộp hoặc lợi nhuận ròng sau khi trừ đi các khoản chi phí khác như chi phí tài chính và thuế

Doanh thu gộp có những đặc điểm như

- Tính toán trước chi phí: doanh thu gộp được tính toán trước khi trừ đi bất kỳ chi phí hoạt động nào. Nó chỉ tập trung vào số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh mà không xem xét các chi phí liên quan

- Bao gồm tất cả các nguồn thu nhập: doanh thu gộp bao gồm tất cả các nguồn thu nhập từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Điều này bao gồm cả tiền mặt và các hình thức thanh toán khác

- Không tính đến các khoản khấu trừ: doanh thu gộp không tính đến các khoản giảm giá hoàn trả hoặc các khoản khấu trừ khác liên quan đến doanh thu. Nó chỉ phản ánh số tiền thu được ban đầu từ khách hàng

- Đo lường quy mô kinh doanh: doanh thu gộp được sử dụng để đo lường quy mô kinh doanh của một doanh nghiệp. Nó cho thấy tổng số tiền thu được trước khi trừ bất kỳ chi phí nào giúp xác định quy mô của hoạt động kinh doanh

- Không phản ánh lợi nhuận cuối cùng: doanh thu gộp không phản ánh lợi nhuận cuối cùng của một doanh nghiệp. Để tính toán lợi nhuận doanh thu gộp cần phải trừ đi các chi phí hoạt động như phí vật liệu, chi phí lao động, chi phí quảng cáo và các chi phí khác để thu được lợi nhuận gộp hoặc lợi nhuận ròng.

 

2. Vai trò của doanh thu gộp và những yếu tố nào tác động đến doanh thu gộp?

 Vai trò của doanh thu gộp trong hoạt động kinh doanh đó là

- Đo lường quy mô: doanh thu gộp cho phép đo lường quy mô của hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá sự phát triển và quy mô của doanh nghiệp, cho phép so sánh với các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

- Phân tích hiệu quả kinh doanh: doanh thu gộp là một yếu tố quan trọng trong phân tích hiệu quả kinh doanh. Nó cho phép xác định mức độ sinh lời của một doanh nghiệp dựa trên số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh trước khi trừ đi các chi phí.

- Định hình chiến lược giá cả: doanh thu gộp cung cấp thông tin quan trọng để định hình chiến lược giá cả của sản phẩm hoặc dịch vụ. Bằng cách phân tích doanh thu gộp doanh nghiệp có thể xác định mức giá phù hợp để đảm bảo lợi nhuận và cạnh tranh trên thị trường.

- Đánh giá hiệu suất bộ phận hoặc sản phẩm: doanh thu gộp có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất của các bộ phận hoặc sản phẩm trong doanh nghiệp. Nó giúp xác định đóng góp của từng bộ phận hoặc sản phẩm vào doanh thu tổng thể và đưa ra các quy định cải tiến và tối ưu hóa.

- Định hình chiến lược tài chính: doanh thu gộp cung cấp thông tin quan trọng để định hình chiến lược tài chính của doanh nghiệp. Đây là một trong những thành phần cơ bản về tính toán các chỉ số tài chính như lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận gộp và tỷ suất sinh lời, từ đó hỗ trợ quyết định đầu tư vay vốn và phân bổ nguồn lực tài chính

Các yếu tố tác động  có thể tác động đến doanh thu của một doanh nghiệp :

- Giá bán sản phẩm dịch vụ: giá bán sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến doanh thu gộp. Sự điều chỉnh giá cả có thể tác động trực tiếp đến mức doanh thu gộp

- Khối lượng bán hàng: Số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được bán ra sẽ ảnh hưởng đến doanh thu gộp. Khi khối lượng sản phẩm tăng doanh thu gộp cũng có thể tăng lên. Ngược lại nếu khối lượng bán giảm doanh thu gộp cũng có thể giảm đi.

- Cấu trúc giá thành: cấu trúc giá thành gồm các thành phần chi phí như chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất và chi phí hoạt động khác. Sự thay đổi trong cấu trúc giá thành có thể ảnh hưởng đến doanh thu gộp. Nếu chi phí tăng cao hơn doanh thu doanh thu gộp sẽ giảm đi.

- Chi phí hàng tồn kho: chi phí khách hàng tồn kho bao gồm chi phí mua hàng, chi phí lưu kho và chi phí xử lý hàng tồn kho có thể ảnh hưởng đến doanh thu gộp. Nếu chi phí hàng tồn kho tăng doanh thu có thể giảm đi.

- Chi phí vận chuyển và phân phối: chi phí vận chuyển và phân phối sản phẩm từ nhà máy đến khách hàng cũng có thể ảnh hưởng đến doanh thu gộp. Nếu chi phí vận chuyển và phân phối tăng doanh thu gộp có thể giảm đi.

- Khấu trừ và giảm giá: khấu trừ và giảm giá doanh thu như giảm giá bán hàng hoặc khuyến mãi cũng có thể ảnh hưởng đến doanh thu gộp. Nếu có nhiều khấu trừ và giảm giá doanh thu gộp có thể giảm đi

- Thay đổi trong cơ cấu sản phẩm: nếu có sự thay đổi trong cơ cấu sản phẩm ví dụ như tăng tỉ lệ bán các sản phẩm của doanh thu gộp cao hơn doanh thu gộp có thể tăng lên

Trên đây chỉ là một số những yếu tố cơ bản và chủ yếu nhất tác động đến doanh thu gộp. Tùy vào loại hình và sản phẩm kinh doanh mà các yếu tố có thể tác động đến doanh thu gộp.

 

3. Phân biệt doanh thu thuần và doanh thu gộp

 Doanh thu thuần và doanh thu gộp là hai thuật ngữ phân biệt nhau trong lĩnh vực kinh doanh. Dưới đây là sự phân biệt giữa hai khái niệm này:

Doanh thu gộp là tổng số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh trước khi trừ đi bất cứ chi phí, hoạt động nào. Đây là số tiền thu được từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ mà không xem xét các chi phí liên quan. Doanh thu gộp không tính đến các khoản khấu trừ, giảm giá hoặc chi phí khác liên quan đến doanh thu. Đây là chỉ số quan trọng để đo lường quy mô kinh doanh và có thể được sử dụng để phân tích hiệu quả kinh doanh và định hình chiến lược giá cả.

Doanh thu thuần là số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh sau khi đã trừ đi các khoản chi phí và khấu trừ liên quan. Đây là số tiền thực sự được tính vào lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi chi phí vật liệu, chi phí lao động, chi phí quảng cáo, chi phí thuê mặt bằng và các khoản chi phí khác. Doanh thu thuần phản ánh lợi nhuận cuối cùng của một doanh nghiệp sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp và được sử dụng để tính toán các chỉ số tài chính như lợi nhuận ròng, biên lợi nhuận ròng và tỷ suất sinh lời.

Để tìm hiểu thêm về vấn đề trên bạn đọc có thể tham khảo bài viết Doanh thu là gì? Các loại doanh thu và công thức tính doanh thu của luật Minh Khuê.

 

4. Một số khái niệm khác liên quan đến doanh thu thường dùng

4.1 Doanh thu bình quân (average revenue) là gì?

Doanh thu bình quân (average revenue) là doanh thu tính trên một đơn vị sản lượng.

Ví dụ: Nếu ký hiệu sản lượng là Q. doanh thu là R, thì doanh thu bình quân (AR) bằng: AR = R/Q

Như vậy, doanh thu bình quân bằng giá cả. Điều này hàm ý tất cả các đường gắn doanh thu bình quân với giá cả đều có đồ thị giống đường cầu - đường gắn giá cả với sản lượng.

 

4.2 Tổng doanh thu (GROSS EARNINGS) là gì?

Tổng doanh thu (GROSS EARNINGS) là tổng thu từ hoạt động kinh doanh của một công ty trước khi khấu trừ.

(The total operating receipts of a corporation before any deductions are made).

 

4.3 Sản phẩm doanh thu bình quân (average revenue product) là gì?

Đại lượng tính được bằng cách lấy sản phẩm hiện vật bình quân (APP) của một đầu vào (lao động, tư bản) nhân với doanh thu bình quân. Vì doanh thu bình quân bằng giá sản phẩm (P), nên sản phẩm doanh thu bình quân (ARP) bằng

ARP= P X APP

Ví dụ, sản phẩm doanh thu bình quân của lao động ARPL=P x APPL

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trên đây là giải đáp của luật Minh Khuê về doanh thu gộp. Mong rằng bài viết trên là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ tổng đài 19006162 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp. Quý khách hàng có nhu cầu báo giá dịch vụ tư vấn vui lòng gửi yêu cầu về địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.